Kelionės dokumentai 2 996

Kokie kelionės dokumentai reikalingi skrendant su Ryanair?

Kiekvienas keleivis atsako už visų reikiamų savo kelionės dokumentų turėjimą, tų dokumentų galiojimą ir atitikimą aviakompanijos Ryanair, imigracijos ir kitoms taisyklėms, priklausomai nuo keliavimo krypties. Įsitikinkite, kad visi kelionės dokumentai yra tvarkingi!

Būtina atkreipti dėmesį:

– Galiojantys kelionės dokumentai yra privalomi visiems keleiviams (įskaitant ir kūdikius), skrendantiems su Ryanair aviakompanija;

– Vykstančiųjų už EEE (Europos ekonominės erdvės) asmens dokumentai turi galioti visos kelionės metu;

– Jei reikalinga viza, kūdikiai ir vaikai gali keliauti tik su vizoje nurodytu suaugusiuoju.

Keliaujant reikia turėti galiojantį pasą (ir vizą, jei reikalinga) arba ES/EEE valstybių išduotą nacionalinę tapatybės kortelę. Visuomet prieš kelionę pasitikrinkite savo asmens dokumento galiojimo laiką ir ar toje šalyje, į kurią vykstate, pripažįstama asmens tapatybės kortelė, ar būtinas pasas. Pasistenkite pasitikrinti kuo anksčiau, kad, esant reikalui, liktų laiko užsisakyti ir gauti naują asmens dokumentą. Taip pat pasidomėkite, ar vykstant į jūsų pasirinktą šalį jums reikalinga viza. Bet kokios baudos, bausmės, mokesčiai ar išlaidos dėl reikalavimų nepaisymo apmokami paties keleivio.
Ryanair nepriima vairuotojo pažymėjimo, gyventojo kortelės, policijos išduoto išrašo (praradus asmens dokumentą), karinės tapatybės kortelės ar kitų dokumentų. Negaliojantis ar sugadintas asmens dokumentas su nuotrauka nebus priimamas norint vykti su Ryanair aviakompanija.

SVARBU! Visi reikiami dokumentai (įskaitant ir kūdikių bei vaikų dokumentus) turi būti surašyti atliekant registraciją į skrydį internetu. Visi keleiviai privalo pateikti galiojantį asmens dokumentą, su kuriuo užsiregistravo į skrydį, kartu su įlaipinimo kortele oro uosto apsaugai ir prie įlaipinimo vartų.

VIENINTELIAI KELIONĖS DOKUMENTAI, PRIIMAMI RYANAIR:

– Galiojantis pasas (žr. žemiau * ir **).

– Galiojanti nacionalinė asmens tapatybės kortelė, išduota EEE (Europos ekonominės erdvės) valstybių (Airija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Didžioji Britanija, Estija, Graikija, Ispanija, Islandija, Italija, Kipras, Kroatija, Latvija, Lenkija, Lichtenšteinas, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Olandija, Norvegija, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Vengrija, Vokietija).

– Galiojantis Vokietijos vyriausybės išduotas „Kinderausweis“ kelionės dokumentas.

– Galiojanti Graikijos nacionalinė policijos tapatybės kortelė (Greek National Police identity card).

– Galiojantis Italijos „Certificato Di Nascita“ su nuotrauka (vaikams iki 16 m.), patvirtintas kaip „VALIDO PER L’ESPATRIO“ tarptautiniams skrydžiams. Tokio patvirtinimo nereikia vidiniams skrydžiams Italijoje. Keleivis atsako už tai, kad šie dokumentai atitiktų keliamus imigracijos ir kitų valstybinės valdžios institucijų reikalavimus (žr. **).

– Galiojanti Italijos AT/BT kortelė (tik vidiniams skrydžiams Italijoje).

– Galiojantis JT  konvencijos dėl pabėgėlių statuso kelionės dokumentas (išduotas vyriausybės pagal 195 JT koncvencijos 28(1) straipsnį).

– Galiojantis Konvencijos kelionės dokumentas (išduotas ir patvirtintas šalies pagal 1954 m. JT konvencijos dėl asmenų be pilietybės 27 straipsnį).

– Galiojantis Collective Passport, išduotas ES/EEE šalies.

* Tinkamas vaikams iki 16 m., keliaujantiems kartu su tėvais, kurių pase įrašyti kartu keliaujantys vaikai.

** Kai vaikas yra įrašytas į su juo keliaujančio tėvo galiojantį pasą, kartu keliaujančio tėvo kelionės dokumento duomenys turi būti pateikti su vaiko kelionės dokumento duomenimis prie vaiko duomenų atliekant registraciją į skrydį internetu.

Jei kelionės dokumentai – pasas ar asmens tapatybės kortelė prarandami, tampa netinkami naudoti ar pasibaigia jų galiojimo laikas, piliečiui, laikinai esančiam užsienio valstybėje, Lietuvos Respublikos diplomatinė atstovybė arba konsulinė įstaiga gali išduoti dokumentą, leidžiantį grįžti į Lietuvos Respubliką – Asmens grįžimo pažymėjimą – jeigu pilietis neturi kito galiojančio kelionės dokumento.
Nuo 2015.03.02 Lietuvos Respublikos piliečiai, esantys užsienyje, gali pasikeisti ar gauti asmens tapatybės kortelę bei pasą Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje.

PASIENIO TARNYBAI REIKALINGI DOKUMENTAI, KUOMET KELIAUJA VAIKAS

Keliaujant Šengeno zonoje

Jeigu vaiko kelionės tikslas yra Šengeno valstybė, tai taikomas Šengeno susitarimas ir nesvarbu, ar vaikas vyktų su tėvais, ar su vienu iš tėvų, ar su lydinčiu asmeniui ar net vienas, vieno iš tėvų sutikimo nereikia turėti ir valstybės sienos apsaugos pareigūnas jo nereikalaus. Tokiu atveju vykti pas notarą ir patvirtinti vaiko išvykimo į užsienio valstybę nereikia.
Šengeno zonai priklauso:

Austrija Belgija Čekija Danija Estija Graikija
Islandija Ispanija Italija Latvija Lenkija Lichtenšteinas
Lietuva Liuksemburgas Malta Nyderlandai Norvegija Portugalija
Prancūzija Slovakija Slovėnija Suomija Švedija Šveicarija
Vengrija Vokietija
Keliaujant ne Šengeno zonoje

Šengeno zonai nepriklausančios šalys:

Airija Bulgarija Jungtinė Karalystė Kipras Kroatija Rumunija Ne ES šalys

Vadinasi, jei vaikas vyksta į šias šalis, jo tėvams ar globėjams jau prieš kelionę reikės kreiptis į notarą.
Papildomi dokumentai turi būti pateikti atsižvelgiant į tai, su kuo vaikas vyksta į kitas, ne Šengeno, užsienio valstybes:
–  Jei vaikas vyksta į užsienio valstybę su vienu iš tėvų, pasienio kontrolės punkto pareigūnams reikia pateikti tik vaiko asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Antrojo iš vaiko tėvų rašytinio sutikimo pateikti nereikia. Tuo atveju, kai vaiko pavardė nesutampa su vieno iš tėvų, su kuriuo vaikas išvyksta į užsienio valstybę, pavarde, Lietuvos Respublikos pasienio kontrolės punkto pareigūnų reikalavimu pateikiamas vaiko gimimo liudijimas.
–  Jei vaikas vyksta į užsienio valstybę su lydinčiu asmeniu, kartu su asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu pasienio kontrolės punkto pareigūnams turi būti pateikiamas bent vieno iš vaiko tėvų arba globėjo (rūpintojo) rašytinis sutikimas, kad vaikas vyktų su jį lydinčiu asmeniu, ir šio sutikimo kopija. Sutikime parašo tikrumas turi būti paliudytas notaro arba Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos pareigūno, arba seniūno.
–  Jei vaikas vyksta į užsienio valstybę vienas, kartu su asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu pasienio kontrolės punkto pareigūnams turi būti pateikiamas bent vieno iš vaiko tėvų arba globėjo (rūpintojo) rašytinis sutikimas, kad vaikas vyktų vienas, ir šio sutikimo kopija. Sutikime parašo tikrumas turi būti paliudytas notaro arba Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos pareigūno, arba seniūno.
–  Kai vaikas vyksta į užsienio valstybę su organizuota vaikų grupe į ekskursiją, turistinę kelionę ar kitas organizuotas keliones (su sporto, mokslo, meno ar kitais kolektyvais), kartu su asmens tapatybę patvirtinančiais dokumentais pasienio kontrolės punkto pareigūnų reikalavimu turi būti pateiktas kelionės organizatoriaus parašu ir antspaudu patvirtintas raštas, kuriame turi būti nurodytas išvykstančių vaikų ir juos lydinčių asmenų vardinis sąrašas, ir šio rašto kopija. Už šio sąrašo sudarymą atsakingas kelionės organizatorius. Vaiko duomenys į sąrašą gali būti įtraukiami tik gavus bent vieno iš vaiko tėvų arba globėjo (rūpintojo) rašytinį sutikimą. Sutikime parašo tikrumas turi būti paliudytas notaro arba Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos pareigūno, arba seniūno. Tėvų, globėjų (rūpintojų) sutikimus turi saugoti kelionės organizatorius.

Vaiko, kuriam yra nustatyta globa (rūpyba), globėjas (rūpintojas), vaikų globos (rūpybos) institucijos vadovas ar jo įgaliotas atstovas, likus ne mažiau kaip 3 dienoms iki numatyto vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybę, privalo raštu informuoti savivaldybės vaiko teisių apsaugos tarnybą (skyrių) apie numatomą laikiną vaiko išvykimą į užsienio valstybę, nurodydamas kelionės tikslą, trukmę ir šalį, į kurią vykstama.

Vaiko, kuris yra Lietuvos Respublikos pilietis, grįžimui į Lietuvos Respubliką reikia tik asmens tapatybės dokumento (paso arba asmens tapatybės kortelės), papildomų sutikimų ar kitų dokumentų pateikti nereikia, nesvarbu, su kuo jis grįžta.

PASTABA. Jei turite klausimų dėl kelionės dokumentų (asmens dokumentų galiojimo, tėvų sutikimų, jei keliauja vaikas ir pan.), atsakymus rasite Valstybės sienos apsaugos tarnybos svetainėje.

O gal atsakymą rasite tarp „Dažnai užduodamų klausimų“ ;)

2 996 thoughts on “Kelionės dokumentai

1 66 67 68
 1. Beata parašė:

  Sveiki,
  Planuojame skristi į Lietuvą gruodžio 21 d., gyvename užsienyje.
  Vaiko (Lietuvos piliečio) pasas pasibaigęs. Ar nekils problemų ir leis išskristi?

  • ryanair-skrydziai.lt parašė:

   Sveiki,
   Kils problemų. Privalote laikiną grįžimo pažymėjimą išsiimti ambasadoje.

 2. Rita parašė:

  Sveiki.mes gyvename Ispanijoje.noriu skristi I Lietuva (ir atgal į Ispaniją)su savo vaikais be vyro.vaikai turi Rumunijos pilietybes.ar reikia tėvo sutikimo?

  • ryanair-skrydziai.lt parašė:

   Sveiki,
   Jeigu jūs esate teisėta mama, tai skristi galite be jokių papildomų dokumentų. Turėkite vaikų pasus ir gimimo liudijimus.

 3. Gintaras Damalakas parašė:

  Laba diena,
  Ar galima skristi su mažu šuniuku Kaunas -Alikantė ?

 4. Jolanta parašė:

  Laba diena, planuoju Kalėdų laikotarpiu skristi iš Dublino į Kauną, o po naujųjų – atgal į Dubliną. Lietuvos piliečio pasas galioja iki 2023-02-01, o tapatybės kortelė iki 2023-05-07. Ar nekils problemų užsakant bilietus skrydžiui, jei mano asmens tapatybės dokumentai galioja trumpiau nei 6 mėnesiai nuo kelionės datų? Ačiū

 5. Lolita parašė:

  Sveiki,
  Skrendame i Graikija, rugpjucio 13d. Gryztame rugpjucio 23d. Dukros paso galiojimo laikas baigiasi 2023.02.28
  Ar nebus problemu su pasu.

  Aciu

 6. Šarūnė parašė:

  Liepos 29 skrendu į Helsinkį. Kaip suprantu, ten nėra jokių ribojimų susijusių su covid? Kažkokių dokumentų nereik? Nes manęs prašo prie visų keleivių prisegti kažkokius dokumentus dėl covid. Reaguot ar ne?

 7. Meilute parašė:

  Sveiki turiu bilietus ILietuva esu po operacijos kaip bilieta pataisyti kad reikalinga invalido kede

 8. Regis parašė:

  Laba diena. Skrendu I Lt su pasu ir grįžtu I UK su asmens tapatybes kortele( nes turiu tik vieną savaitę atnaujinti pasą,o šiuo metu greituoju būdu to nebedaroma). Ar nekils problemų su asmens tapatybes kortele skrendant I UK? Žinau kad turint settled status problemų neturėtų kilti. DĖKUI

 9. Michailas parašė:

  Laba diena,

  Skrendame 2022.05 mėn. iš Kauno. Ar lipant į lėktuvą, reikalingas Covid-19 testo rezultatas – 72 arba 24 val.?

  Ačiū

 10. Sarunas parašė:

  Sveiki,gyvename UK ,zadam skristi I lietuva rugpjucio 7d.grysti 18d,bet dukros pasas galioja iki rugpjucio 29d ,ar nebus problemu?

  • ryanair-skrydziai.lt parašė:

   Sveiki,
   Jeigu dukra yra Lietuvos Respublikos pilietė, tai jai leis grįžti į Lietuvą.

 11. Ieva parašė:

  Sveiki, pasas baigia galioti balandzio 24 diena i Lietuva skrendu 21 darytis paso, ar leis pasidaryt chek in?

 12. Rita Markovskaja parašė:

  sVEIKI, SKRENDAME I Budapesta geguzes 3-7 dd biznio kelione. ar reikia covid sertificato ir ar reikia trecio skiepo?

 13. Diana parašė:

  Sveiki. Tėtis gyvena Airijoje. Jo paso galiojimo laikas pasibaigė. Ambasadoje išdavė asmens grįžimo pažymėjimą,nes mirė jo sesuo Lietuvoje. Nupirkome bilietus,bet negalime padaryti check in, nes yra tik du pasirinkimai, pasas arba id kortelė. Kokia tvarka skrendant su asmens grįžimo pažymėjimu?

  • ryanair-skrydziai.lt parašė:

   Sveiki,
   Tokiu atveju turėtumėte rinktis bet kokį dokumentą ir suvesti grįžimo dokumento duomenis.

 14. Dovilė parašė:

  Sveiki, balandžio pradžioje planuoju kelių dienų kelionę į Suomiją, pasas baigia galioti birželio mėn. Ar nekils problemų ir leis išskristi? Ačiū

  • ryanair-skrydziai.lt parašė:

   Sveiki,
   Suomija priklauso Šengeno valstybių sąrašui, tai problemų kilti neturėtų.

 15. Ignė parašė:

  Sveiki,
  Skrendama į UK gegužės 1-5 dienomis. Pasas galioja iki liepos 26 dienos. Ar nekils problemų?

  • ryanair-skrydziai.lt parašė:

   Sveiki,
   Problemų kils. Pasas po kelionės pabaigos turi galioti mažiausiai 6 mėn.

 16. Milda parašė:

  Sveiki, skrendame i Daniją, trim dienom, dukros pasas į pabaigą galiojimo, ar nebus problemų išskristi?

  • ryanair-skrydziai.lt parašė:

   Sveiki,
   Problemų kilti neturėtų, nes Danija priklauso Šengeno valstybių erdvei. Svarbu, kad asmens dokumentas nebūtų pasibaigęs.

 17. Ligita parašė:

  Sveiki,
  Kovo 1 d. skrisim iš Italijos į Lietuvą. Kadangi Lietuva panaikino visus kelionių apribojimus, skiepų ar persirgimo dokumentų bei COVID testų rezultatų nereikalauja, ar šių dokumentų nereikalaus skrydžio vykdytojas Rainier ?
  Ačiū

  • ryanair-skrydziai.lt parašė:

   Sveiki,
   Šią informaciją jums turi suteikti jūsų skrydžio vežėjas. Peržiūrėkite atidžiai informaciją, kai atliksite registraciją į skrydį.

 18. Keliautojas parašė:

  Sveiki, skrendant i Ispanija, kai jungiamasis skrydis yra per JK, ar reikia atitikti JK reikalavimus, t.y. turet pasą, covid testus?

1 66 67 68

Klauskite mūsų

  

  

  

NORITE GAUTI RYANAIR NAUJIENAS? GERIAUSIUS SKRYDŽIŲ PASIŪLYMUS?