Kelionės dokumentai 3 026

Kokie kelionės dokumentai reikalingi skrendant su Ryanair?

Kiekvienas keleivis atsako už visų reikiamų savo kelionės dokumentų turėjimą, tų dokumentų galiojimą ir atitikimą aviakompanijos Ryanair, imigracijos ir kitoms taisyklėms, priklausomai nuo keliavimo krypties. Įsitikinkite, kad visi kelionės dokumentai yra tvarkingi!

Būtina atkreipti dėmesį:

– Galiojantys kelionės dokumentai yra privalomi visiems keleiviams (įskaitant ir kūdikius), skrendantiems su Ryanair aviakompanija;

– Vykstančiųjų už EEE (Europos ekonominės erdvės) asmens dokumentai turi galioti visos kelionės metu;

– Jei reikalinga viza, kūdikiai ir vaikai gali keliauti tik su vizoje nurodytu suaugusiuoju.

Keliaujant reikia turėti galiojantį pasą (ir vizą, jei reikalinga) arba ES/EEE valstybių išduotą nacionalinę tapatybės kortelę. Visuomet prieš kelionę pasitikrinkite savo asmens dokumento galiojimo laiką ir ar toje šalyje, į kurią vykstate, pripažįstama asmens tapatybės kortelė, ar būtinas pasas. Pasistenkite pasitikrinti kuo anksčiau, kad, esant reikalui, liktų laiko užsisakyti ir gauti naują asmens dokumentą. Taip pat pasidomėkite, ar vykstant į jūsų pasirinktą šalį jums reikalinga viza. Bet kokios baudos, bausmės, mokesčiai ar išlaidos dėl reikalavimų nepaisymo apmokami paties keleivio.
Ryanair nepriima vairuotojo pažymėjimo, gyventojo kortelės, policijos išduoto išrašo (praradus asmens dokumentą), karinės tapatybės kortelės ar kitų dokumentų. Negaliojantis ar sugadintas asmens dokumentas su nuotrauka nebus priimamas norint vykti su Ryanair aviakompanija.

SVARBU! Visi reikiami dokumentai (įskaitant ir kūdikių bei vaikų dokumentus) turi būti surašyti atliekant registraciją į skrydį internetu. Visi keleiviai privalo pateikti galiojantį asmens dokumentą, su kuriuo užsiregistravo į skrydį, kartu su įlaipinimo kortele oro uosto apsaugai ir prie įlaipinimo vartų.

VIENINTELIAI KELIONĖS DOKUMENTAI, PRIIMAMI RYANAIR:

– Galiojantis pasas (žr. žemiau * ir **).

– Galiojanti nacionalinė asmens tapatybės kortelė, išduota EEE (Europos ekonominės erdvės) valstybių (Airija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Didžioji Britanija, Estija, Graikija, Ispanija, Islandija, Italija, Kipras, Kroatija, Latvija, Lenkija, Lichtenšteinas, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Olandija, Norvegija, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Vengrija, Vokietija).

– Galiojantis Vokietijos vyriausybės išduotas „Kinderausweis“ kelionės dokumentas.

– Galiojanti Graikijos nacionalinė policijos tapatybės kortelė (Greek National Police identity card).

– Galiojantis Italijos „Certificato Di Nascita“ su nuotrauka (vaikams iki 16 m.), patvirtintas kaip „VALIDO PER L’ESPATRIO“ tarptautiniams skrydžiams. Tokio patvirtinimo nereikia vidiniams skrydžiams Italijoje. Keleivis atsako už tai, kad šie dokumentai atitiktų keliamus imigracijos ir kitų valstybinės valdžios institucijų reikalavimus (žr. **).

– Galiojanti Italijos AT/BT kortelė (tik vidiniams skrydžiams Italijoje).

– Galiojantis JT  konvencijos dėl pabėgėlių statuso kelionės dokumentas (išduotas vyriausybės pagal 195 JT koncvencijos 28(1) straipsnį).

– Galiojantis Konvencijos kelionės dokumentas (išduotas ir patvirtintas šalies pagal 1954 m. JT konvencijos dėl asmenų be pilietybės 27 straipsnį).

– Galiojantis Collective Passport, išduotas ES/EEE šalies.

* Tinkamas vaikams iki 16 m., keliaujantiems kartu su tėvais, kurių pase įrašyti kartu keliaujantys vaikai.

** Kai vaikas yra įrašytas į su juo keliaujančio tėvo galiojantį pasą, kartu keliaujančio tėvo kelionės dokumento duomenys turi būti pateikti su vaiko kelionės dokumento duomenimis prie vaiko duomenų atliekant registraciją į skrydį internetu.

Jei kelionės dokumentai – pasas ar asmens tapatybės kortelė prarandami, tampa netinkami naudoti ar pasibaigia jų galiojimo laikas, piliečiui, laikinai esančiam užsienio valstybėje, Lietuvos Respublikos diplomatinė atstovybė arba konsulinė įstaiga gali išduoti dokumentą, leidžiantį grįžti į Lietuvos Respubliką – Asmens grįžimo pažymėjimą – jeigu pilietis neturi kito galiojančio kelionės dokumento.
Nuo 2015.03.02 Lietuvos Respublikos piliečiai, esantys užsienyje, gali pasikeisti ar gauti asmens tapatybės kortelę bei pasą Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje.

PASIENIO TARNYBAI REIKALINGI DOKUMENTAI, KUOMET KELIAUJA VAIKAS

Keliaujant Šengeno zonoje

Jeigu vaiko kelionės tikslas yra Šengeno valstybė, tai taikomas Šengeno susitarimas ir nesvarbu, ar vaikas vyktų su tėvais, ar su vienu iš tėvų, ar su lydinčiu asmeniui ar net vienas, vieno iš tėvų sutikimo nereikia turėti ir valstybės sienos apsaugos pareigūnas jo nereikalaus. Tokiu atveju vykti pas notarą ir patvirtinti vaiko išvykimo į užsienio valstybę nereikia.
Šengeno zonai priklauso:

Austrija Belgija Čekija Danija Estija Graikija
Islandija Ispanija Italija Latvija Lenkija Lichtenšteinas
Lietuva Liuksemburgas Malta Nyderlandai Norvegija Portugalija
Prancūzija Slovakija Slovėnija Suomija Švedija Šveicarija
Vengrija Vokietija
Keliaujant ne Šengeno zonoje

Šengeno zonai nepriklausančios šalys:

Airija Bulgarija Jungtinė Karalystė Kipras Kroatija Rumunija Ne ES šalys

Vadinasi, jei vaikas vyksta į šias šalis, jo tėvams ar globėjams jau prieš kelionę reikės kreiptis į notarą.
Papildomi dokumentai turi būti pateikti atsižvelgiant į tai, su kuo vaikas vyksta į kitas, ne Šengeno, užsienio valstybes:
–  Jei vaikas vyksta į užsienio valstybę su vienu iš tėvų, pasienio kontrolės punkto pareigūnams reikia pateikti tik vaiko asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Antrojo iš vaiko tėvų rašytinio sutikimo pateikti nereikia. Tuo atveju, kai vaiko pavardė nesutampa su vieno iš tėvų, su kuriuo vaikas išvyksta į užsienio valstybę, pavarde, Lietuvos Respublikos pasienio kontrolės punkto pareigūnų reikalavimu pateikiamas vaiko gimimo liudijimas.
–  Jei vaikas vyksta į užsienio valstybę su lydinčiu asmeniu, kartu su asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu pasienio kontrolės punkto pareigūnams turi būti pateikiamas bent vieno iš vaiko tėvų arba globėjo (rūpintojo) rašytinis sutikimas, kad vaikas vyktų su jį lydinčiu asmeniu, ir šio sutikimo kopija. Sutikime parašo tikrumas turi būti paliudytas notaro arba Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos pareigūno, arba seniūno.
–  Jei vaikas vyksta į užsienio valstybę vienas, kartu su asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu pasienio kontrolės punkto pareigūnams turi būti pateikiamas bent vieno iš vaiko tėvų arba globėjo (rūpintojo) rašytinis sutikimas, kad vaikas vyktų vienas, ir šio sutikimo kopija. Sutikime parašo tikrumas turi būti paliudytas notaro arba Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos pareigūno, arba seniūno.
–  Kai vaikas vyksta į užsienio valstybę su organizuota vaikų grupe į ekskursiją, turistinę kelionę ar kitas organizuotas keliones (su sporto, mokslo, meno ar kitais kolektyvais), kartu su asmens tapatybę patvirtinančiais dokumentais pasienio kontrolės punkto pareigūnų reikalavimu turi būti pateiktas kelionės organizatoriaus parašu ir antspaudu patvirtintas raštas, kuriame turi būti nurodytas išvykstančių vaikų ir juos lydinčių asmenų vardinis sąrašas, ir šio rašto kopija. Už šio sąrašo sudarymą atsakingas kelionės organizatorius. Vaiko duomenys į sąrašą gali būti įtraukiami tik gavus bent vieno iš vaiko tėvų arba globėjo (rūpintojo) rašytinį sutikimą. Sutikime parašo tikrumas turi būti paliudytas notaro arba Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos pareigūno, arba seniūno. Tėvų, globėjų (rūpintojų) sutikimus turi saugoti kelionės organizatorius.

Vaiko, kuriam yra nustatyta globa (rūpyba), globėjas (rūpintojas), vaikų globos (rūpybos) institucijos vadovas ar jo įgaliotas atstovas, likus ne mažiau kaip 3 dienoms iki numatyto vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybę, privalo raštu informuoti savivaldybės vaiko teisių apsaugos tarnybą (skyrių) apie numatomą laikiną vaiko išvykimą į užsienio valstybę, nurodydamas kelionės tikslą, trukmę ir šalį, į kurią vykstama.

Vaiko, kuris yra Lietuvos Respublikos pilietis, grįžimui į Lietuvos Respubliką reikia tik asmens tapatybės dokumento (paso arba asmens tapatybės kortelės), papildomų sutikimų ar kitų dokumentų pateikti nereikia, nesvarbu, su kuo jis grįžta.

PASTABA. Jei turite klausimų dėl kelionės dokumentų (asmens dokumentų galiojimo, tėvų sutikimų, jei keliauja vaikas ir pan.), atsakymus rasite Valstybės sienos apsaugos tarnybos svetainėje.

O gal atsakymą rasite tarp „Dažnai užduodamų klausimų“ ;)

3 026 thoughts on “Kelionės dokumentai

1 67 68 69
 1. Vaida parašė:

  Sveiki, skrendu į Veneciją balandžio 23-26. Mano pasas galioja iki šių metų liepos 30 dienos. Ar galiu skristi ar reikia naujo dokumento?

 2. Karolis parašė:

  Sveiki,

  Noriu užsisakyti skrydžius balandžio 26 -gegužės 4 dienomis, tačiau pasas, kuris yra pridėtas programėleje baigiasi liepos mėnesi, tačiau yra užsakytas naujas pasas kuris butu tik po balandžio 10 dienos . Tai klausimas būtu toks ar užsisakius per programele bilietus su senu pasu butu galima pakeisti informacija gavus nauja pasa ir neprarasti skrydziu ? Ar geriau sulaukti naujo paso ir užsisakyti skrydžius tada?

  • ryanair-skrydziai.lt parašė:

   Sveiki,

   Geriau bilietus užsisakyte per naršyklę, o ne per programėlę. Užsisakant pakaks tik vardo ir pavardės. Registruojantis į skrydį tuomet jau nurodysite naujojo dokumento duomenis. Arba duomenis programėlėje senojo dokumento ištrinkite arba pakeiskite naujais.

 3. Rasa parašė:

  Laba diena,
  Jei bilietus perku gegužės 28d o pasas vaikui baigiasi birželio 2d ar viskas gerai? Galim skristi? Iš UK į LT? Esam LT piliečiai.
  Ačiū

 4. Salomeja parašė:

  Sveiki, esu 16 metu, turiu anglijoje gyventi settled status bet turiu lietuviska pasa. Noriu paklausti ar reikia tevu sutikimo skrendant is anglijos i lietuva ir atgal?

 5. Jolita parašė:

  Sveiki,
  12 m. mergaitė su teta skrenda į Angliją.
  Reikalingas tėvų rašytinis sutikimas.
  Ar jį reikia patvirtinti notariškai?
  Ačiū

 6. VB parašė:

  Sveiki, mano pasas baige galioti bunant JK, zinau kad turesiu issiimti vienkartini gryzimo i Lietuva dokumenta ambasadoje, noreciau paklausk kaip man uzsiregistruoti Ryanair skrydziui su šiuo documentu? Ar tai galesiu padaryti online, iprastu budu? Ar turint si dokumenta registracija skrydziui yra kitokia? Aciu.

  • ryanair-skrydziai.lt parašė:

   Sveiki,

   Turėsite registruotis įprastine tvarka per svetainę ar programėlę.

 7. Liucija parašė:

  Laba diena. Iš Italijos į Lietuvą skrisiu su 15 m. dukterėčia. Ar Ryanair reikės pateikti vieno iš tėvų sutikimą?

 8. MANTAS parašė:

  Sveiki, išvykau su asmens tapatybės kortele į Daniją,noriu gryžti į Lietuvą. Tačiau mano asmens tapatybės kortele, nustojo galioti, tačiau Lietuvoje turiu galiojančia paso knygele, ar įmanoma skristi turint galiojančio paso nuotrauką telefone?

  • ryanair-skrydziai.lt parašė:

   Sveiki,

   Tokios galimybės nėra. Reikėtų, kad dokumentą Jums atsiųstų į Dainiją arba grįžti su laikinu tik vienai kelionei skirtu dokumentu.

 9. Kristina parašė:

  Sveiki,

  Dukra planuoja skristi su mociute iš Anglijos į Lietuva ir atgal. Dukra skris su britišku pasu, gyvenamoji vieta Anglija. Sakykite, ar reikalingas tėvu sutikimas? Dukrai 12 metu. Iš anksto dėkoju už atsakymą.

 10. Diana parašė:

  Laba diena, noriu pakeisti skrendantį keleivį ir internetu negaliu,ką man daryti

 11. Alma parašė:

  Mokykla keliauja su projektu į Italiją, ar 15-ečiai vaikai gali keliauti be tėvų sutikimo (iš notaro)

  • ryanair-skrydziai.lt parašė:

   Kadangi Italija priklauso Šengeno zonos valstyvių sąrašui, tai nepilnamečiams tėvų sutikimo vykstat nereikia.

 12. Ligita parašė:

  Sveiki,

  Ar 13 m vaikui vykstančiam be tėvų su Ryanair skrydžiu iš Kauno į Kopenhagą reikalingi tėvų sutikimo dokumentai? Jis vyks su giminaičiu

  • ryanair-skrydziai.lt parašė:

   Sveiki,
   Kadangi Danija yra Šengeno zonos valstybė, tai papildomo tėvų sutikimo nereikia.

 13. Luna parašė:

  Laba
  Planuoja kelione is Lietuvos į UK, sio menesio pabaigoj, gryzti planuoja geguzes 10 diena. Tačiau pasas galiojo iki geguzes 31 dienos.
  Notejau paklausti ar bus problemu skrendant, ar geriau neskristi?

  Dekui uz atsakyma

  • ryanair-skrydziai.lt parašė:

   Sveiki,
   Pasidarykite naują pasą. Pasas turite galioti 3 mėn. po kelionės pabaigos.

1 67 68 69

Klauskite mūsų

  

  

  

NORITE GAUTI RYANAIR NAUJIENAS? GERIAUSIUS SKRYDŽIŲ PASIŪLYMUS?