Kelionės dokumentai 1 947

Kokie kelionės dokumentai reikalingi skrendant su Ryanair?

Kiekvienas keleivis atsako už visų reikiamų savo kelionės dokumentų turėjimą, tų dokumentų galiojimą ir atitikimą aviakompanijos Ryanair, imigracijos ir kitoms taisyklėms, priklausomai nuo keliavimo krypties. Įsitikinkite, kad visi kelionės dokumentai yra tvarkingi!

Būtina atkreipti dėmesį:

– Galiojantys kelionės dokumentai yra privalomi visiems keleiviams (įskaitant ir kūdikius), skrendantiems su Ryanair aviakompanija;

– Vykstančiųjų už EEE (Europos ekonominės erdvės) asmens dokumentai turi galioti visos kelionės metu;

– Jei reikalinga viza, kūdikiai ir vaikai gali keliauti tik su vizoje nurodytu suaugusiuoju.

Keliaujant reikia turėti galiojantį pasą (ir vizą, jei reikalinga) arba ES/EEE valstybių išduotą nacionalinę tapatybės kortelę. Visuomet prieš kelionę pasitikrinkite savo asmens dokumento galiojimo laiką ir ar toje šalyje, į kurią vykstate, pripažįstama asmens tapatybės kortelė, ar būtinas pasas. Pasistenkite pasitikrinti kuo anksčiau, kad, esant reikalui, liktų laiko užsisakyti ir gauti naują asmens dokumentą. Taip pat pasidomėkite, ar vykstant į jūsų pasirinktą šalį jums reikalinga viza. Bet kokios baudos, bausmės, mokesčiai ar išlaidos dėl reikalavimų nepaisymo apmokami paties keleivio.
Ryanair nepriima vairuotojo pažymėjimo, gyventojo kortelės, policijos išduoto išrašo (praradus asmens dokumentą), karinės tapatybės kortelės ar kitų dokumentų. Negaliojantis ar sugadintas asmens dokumentas su nuotrauka nebus priimamas norint vykti su Ryanair aviakompanija.

SVARBU! Visi reikiami dokumentai (įskaitant ir kūdikių bei vaikų dokumentus) turi būti surašyti atliekant registraciją į skrydį internetu. Visi keleiviai privalo pateikti galiojantį asmens dokumentą, su kuriuo užsiregistravo į skrydį, kartu su įlaipinimo kortele oro uosto apsaugai ir prie įlaipinimo vartų.

VIENINTELIAI KELIONĖS DOKUMENTAI, PRIIMAMI RYANAIR:

– Galiojantis pasas (žr. žemiau * ir **).

– Galiojanti nacionalinė asmens tapatybės kortelė, išduota EEE (Europos ekonominės erdvės) valstybių (Airija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Didžioji Britanija, Estija, Graikija, Ispanija, Islandija, Italija, Kipras, Kroatija, Latvija, Lenkija, Lichtenšteinas, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Olandija, Norvegija, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Vengrija, Vokietija).

– Galiojantis Vokietijos vyriausybės išduotas „Kinderausweis“ kelionės dokumentas.

– Galiojanti Graikijos nacionalinė policijos tapatybės kortelė (Greek National Police identity card).

– Galiojantis Italijos „Certificato Di Nascita“ su nuotrauka (vaikams iki 16 m.), patvirtintas kaip „VALIDO PER L’ESPATRIO“ tarptautiniams skrydžiams. Tokio patvirtinimo nereikia vidiniams skrydžiams Italijoje. Keleivis atsako už tai, kad šie dokumentai atitiktų keliamus imigracijos ir kitų valstybinės valdžios institucijų reikalavimus (žr. **).

– Galiojanti Italijos AT/BT kortelė (tik vidiniams skrydžiams Italijoje).

– Galiojantis JT  konvencijos dėl pabėgėlių statuso kelionės dokumentas (išduotas vyriausybės pagal 195 JT koncvencijos 28(1) straipsnį).

– Galiojantis Konvencijos kelionės dokumentas (išduotas ir patvirtintas šalies pagal 1954 m. JT konvencijos dėl asmenų be pilietybės 27 straipsnį).

– Galiojantis Collective Passport, išduotas ES/EEE šalies.

* Tinkamas vaikams iki 16 m., keliaujantiems kartu su tėvais, kurių pase įrašyti kartu keliaujantys vaikai.

** Kai vaikas yra įrašytas į su juo keliaujančio tėvo galiojantį pasą, kartu keliaujančio tėvo kelionės dokumento duomenys turi būti pateikti su vaiko kelionės dokumento duomenimis prie vaiko duomenų atliekant registraciją į skrydį internetu.

Jei kelionės dokumentai – pasas ar asmens tapatybės kortelė prarandami, tampa netinkami naudoti ar pasibaigia jų galiojimo laikas, piliečiui, laikinai esančiam užsienio valstybėje, Lietuvos Respublikos diplomatinė atstovybė arba konsulinė įstaiga gali išduoti dokumentą, leidžiantį grįžti į Lietuvos Respubliką – Asmens grįžimo pažymėjimą – jeigu pilietis neturi kito galiojančio kelionės dokumento.
Nuo 2015.03.02 Lietuvos Respublikos piliečiai, esantys užsienyje, gali pasikeisti ar gauti asmens tapatybės kortelę bei pasą Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje.

PASIENIO TARNYBAI REIKALINGI DOKUMENTAI, KUOMET KELIAUJA VAIKAS

Keliaujant Šengeno zonoje

Jeigu vaiko kelionės tikslas yra Šengeno valstybė, tai taikomas Šengeno susitarimas ir nesvarbu, ar vaikas vyktų su tėvais, ar su vienu iš tėvų, ar su lydinčiu asmeniui ar net vienas, vieno iš tėvų sutikimo nereikia turėti ir valstybės sienos apsaugos pareigūnas jo nereikalaus. Tokiu atveju vykti pas notarą ir patvirtinti vaiko išvykimo į užsienio valstybę nereikia.
Šengeno zonai priklauso:

Austrija Belgija Čekija Danija Estija Graikija
Islandija Ispanija Italija Latvija Lenkija Lichtenšteinas
Lietuva Liuksemburgas Malta Nyderlandai Norvegija Portugalija
Prancūzija Slovakija Slovėnija Suomija Švedija Šveicarija
Vengrija Vokietija
Keliaujant ne Šengeno zonoje

Šengeno zonai nepriklausančios šalys:

Airija Bulgarija Jungtinė Karalystė Kipras Kroatija Rumunija Ne ES šalys

Vadinasi, jei vaikas vyksta į šias šalis, jo tėvams ar globėjams jau prieš kelionę reikės kreiptis į notarą.
Papildomi dokumentai turi būti pateikti atsižvelgiant į tai, su kuo vaikas vyksta į kitas, ne Šengeno, užsienio valstybes:
–  Jei vaikas vyksta į užsienio valstybę su vienu iš tėvų, pasienio kontrolės punkto pareigūnams reikia pateikti tik vaiko asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Antrojo iš vaiko tėvų rašytinio sutikimo pateikti nereikia. Tuo atveju, kai vaiko pavardė nesutampa su vieno iš tėvų, su kuriuo vaikas išvyksta į užsienio valstybę, pavarde, Lietuvos Respublikos pasienio kontrolės punkto pareigūnų reikalavimu pateikiamas vaiko gimimo liudijimas.
–  Jei vaikas vyksta į užsienio valstybę su lydinčiu asmeniu, kartu su asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu pasienio kontrolės punkto pareigūnams turi būti pateikiamas bent vieno iš vaiko tėvų arba globėjo (rūpintojo) rašytinis sutikimas, kad vaikas vyktų su jį lydinčiu asmeniu, ir šio sutikimo kopija. Sutikime parašo tikrumas turi būti paliudytas notaro arba Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos pareigūno, arba seniūno.
–  Jei vaikas vyksta į užsienio valstybę vienas, kartu su asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu pasienio kontrolės punkto pareigūnams turi būti pateikiamas bent vieno iš vaiko tėvų arba globėjo (rūpintojo) rašytinis sutikimas, kad vaikas vyktų vienas, ir šio sutikimo kopija. Sutikime parašo tikrumas turi būti paliudytas notaro arba Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos pareigūno, arba seniūno.
–  Kai vaikas vyksta į užsienio valstybę su organizuota vaikų grupe į ekskursiją, turistinę kelionę ar kitas organizuotas keliones (su sporto, mokslo, meno ar kitais kolektyvais), kartu su asmens tapatybę patvirtinančiais dokumentais pasienio kontrolės punkto pareigūnų reikalavimu turi būti pateiktas kelionės organizatoriaus parašu ir antspaudu patvirtintas raštas, kuriame turi būti nurodytas išvykstančių vaikų ir juos lydinčių asmenų vardinis sąrašas, ir šio rašto kopija. Už šio sąrašo sudarymą atsakingas kelionės organizatorius. Vaiko duomenys į sąrašą gali būti įtraukiami tik gavus bent vieno iš vaiko tėvų arba globėjo (rūpintojo) rašytinį sutikimą. Sutikime parašo tikrumas turi būti paliudytas notaro arba Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos pareigūno, arba seniūno. Tėvų, globėjų (rūpintojų) sutikimus turi saugoti kelionės organizatorius.

Vaiko, kuriam yra nustatyta globa (rūpyba), globėjas (rūpintojas), vaikų globos (rūpybos) institucijos vadovas ar jo įgaliotas atstovas, likus ne mažiau kaip 3 dienoms iki numatyto vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybę, privalo raštu informuoti savivaldybės vaiko teisių apsaugos tarnybą (skyrių) apie numatomą laikiną vaiko išvykimą į užsienio valstybę, nurodydamas kelionės tikslą, trukmę ir šalį, į kurią vykstama.

Vaiko, kuris yra Lietuvos Respublikos pilietis, grįžimui į Lietuvos Respubliką reikia tik asmens tapatybės dokumento (paso arba asmens tapatybės kortelės), papildomų sutikimų ar kitų dokumentų pateikti nereikia, nesvarbu, su kuo jis grįžta.

PASTABA. Jei turite klausimų dėl kelionės dokumentų (asmens dokumentų galiojimo, tėvų sutikimų, jei keliauja vaikas ir pan.), atsakymus rasite Valstybės sienos apsaugos tarnybos svetainėje.

O gal atsakymą rasite tarp „Dažnai užduodamų klausimų“ ;)

1 947 thoughts on “Kelionės dokumentai

 1. Edita sako:

  Sveiki,noriu paklausti ar galima is lt skristi su laikinuoju dokumentu i uk.

 2. Renata sako:

  Sveiki. Mano dukra keliauja į Ispaniją balandžio 2-7 dienomis 2017 metais. Asmens tapatybės kortelės galiojimas pasibaigia 2017-08-21 Ar nekils rūpesčių dėl galiojimo? AČIŪ UŽ GREITĄ ATSAKYMĄ

  • Renata RyanAir Skrydžiai sako:

   Sveiki, skrendant į kitas ES šalis svarbu turėti skrydžio metu galiojanti asmens dokumentą. Tad dėl Jūsų pateikto galiojimo laiko nesklandumų nekils.

 3. Silvija sako:

  Sveiki planuoju skristi i UK man yra 16metu ar butinas tevu sutikimas ?

 4. Dovile sako:

  Sveiki,

  Gyvenu Danijoje ir noriu isleisti savo sunu 11 metu i Lietuva pas senelius atostogoms. Lydintis asmuo butu mano drauge, ar reikalingi kazkokie spec. dokumentaisu tevu sutikimu ir jei taip, kas tai per dokumentai?

  • Danielė Ryanair skryžiai sako:

   Dovile,
   jei vaikas vyksta į užsienio valstybę su lydinčiu asmeniu, kartu su asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu pasienio kontrolės punkto pareigūnams turi būti pateikiamas bent vieno iš vaiko tėvų arba globėjo (rūpintojo) rašytinis sutikimas, kad vaikas vyktų su jį lydinčiu asmeniu, ir šio sutikimo kopija. Sutikime parašo tikrumas turi būti paliudytas notaro arba Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos pareigūno, arba seniūno.

 5. Domantė sako:

  Sveiki, birželio mėnesį planuoju skristi į UK, ir norėčiau paklausti, ar reikės vizos skrendant į UK?

  • Renata RyanAir Skrydžiai sako:

   Sveiki, kol UK nėra išstojusi iš ES, viza nėra būtina. Numanoma, jog UK birželio mėnesį vis dar nebus išstojusi.

 6. Evelina S sako:

  Sveiki, mano sūnus gimęs UK, kelionės dokumentus gausime tik likus trims dienoms iki skrydžio, ar tuomet ne per vėlu bus padaryti Check in? Ir kaip įvardinti asmens dokumentą, pasu ar ID kortele?

  • Renata RyanAir Skrydžiai sako:

   Sveiki, registraciją į skrydį atlikti likus 3 dienoms nėra per vėlu. Asmens dokumentą nurodykite kaip ID kortelę.

 7. Silvija sako:

  Sveiki turiu 16metu planuoju skristi i UK ar reiktu tevu sutikimo is notaro ?

 8. Rasa sako:

  Laba diena, norėjau pasiteirauti, mano dukra 9 metų, vyks iš Lietuvos į Prancūziją ir atgal su seneliais. Ar reikalingas notariškai patvirtintas vieno iš tėvų sutikimas?

  • Eleonora | Ryanair skrydžiai sako:

   Sveiki,

   kadangi Prancūzija priklauso Šengeno erdvei, sutikimas nėra būtinas.

 9. Monika sako:

  Sveiki, ar reikia kažkokio įrodančio dokumeto, jeigu noriu vežtis specialius vaistus (inhaletorius) asmos priepoliams malšinti ir daugiau nei viena inhaletoriu?

  • Eleonora | Ryanair skrydžiai sako:

   Sveiki, Monika,
   Turint problemų su astma, galima gabenti inhaliatorių. Tik jį turite deklaruoti patikros skyriuje. Būtina su savimi turėti gydytojo pažymą, kad jums ši priemonė yra būtina. Gabenant vaistus, jei jie receptiniai ,turėkite receptą; gabenkite originalioje pakuotėje.

 10. Gintaras sako:

  Labas vakaras esu nezinioje esu Lietuvis bet gyvenu anglijoje siandien nusprendziau aplankyti Mama kuri gyvena airijoje nusipirkau Raynair bilieta is Liverpool i Dublina pasirinkau id kortele viskas lyg gerai ar man nieko daugiau nereiks ten tos bilieto dizainas bauginantis kad virsuje raso tik Lithuania ID xx-xxxxx
  Lektuvo nr siu atveju FR 447
  Varda Pavarde
  Vieta mano sedima
  Ir is kur i kur skrendu ir yra tik virsuje vienas paiilgas bark kodas ar viskas gerai? Bukit geri suteikit informacijos man skrydis ryt

  • Eleonora | Ryanair skrydžiai sako:

   Sveiki, Gintarai,

   įlaipinimo kortelėje svarbu, kad būtų Jūsų vardas pavardė, skrydžio informacija ir brūkšninis kodas. Tad viskas turėtų būti gerai.

 11. Indre sako:

  Sveiki, domina ar oro uoste nebus taikomi papildomi mokesčiai įsigijus Jūsų įmonės „Ryanair“ bilietus (tarkim oro uosto mokesčiai ir pan.). Taip pat iškilo klausimas dėl draudimo, ar jis būtinas jei skrendama vos keliom dienom? Ar verčiau tiesiog išsiimti socialinio draudimo kortelę, kuri galioja visoje Europos Sąjungoje? Dėkui iš anksto už atsakymą.

  • Danielė Ryanair skryžiai sako:

   Indre,
   kai nusipirkote bilietus, oro uosto mokesčiai jau buvo įskaičiuoti. Draudžiatės dėl savęs, tad darote tai savo nuožiūra. Galite rinktis ir Jūsų minėtą būdą.

 12. Gabija sako:

  Sveiki,

  jaučiu, kad klausimas nelabai protingas, bet noriu būti tikra. :)
  Ar Nasjonalt ID-kort fra EØS yra taip vadinama asmens tapatybes kortele? :)
  Ačiū

  • Eleonora | Ryanair skrydžiai sako:

   Sveiki,

   taip. Turėtų būti tik du pasirinkimai: šis ir pasas. Tad tai asmens tapatybės kortelė.

 13. stasys sako:

  laba diena,skrendu į Angliją 2017.04.10. grižtu po savaitės.Girdėjau,kad gali pareikalauti paso.o turiu tik asm.tapatybės kortelę.Gal turit info kokios,o gal reikia skubėti išsiimti pasą?Ar praleis pro muitinę,jei bus kokių paasikeitimų?Dėkui už atsakymą.

  • Renata RyanAir Skrydžiai sako:

   Sveiki, šiuo metu skrendant į Angliją galiojantys asmens dokumentai yra pasas bei ID kortelė. Tad Jūs drąsiai galite keliauti su turima ID kortele.

 14. Kotryna sako:

  Sveiki, ar reikia tevu sutikimo skrendant 16 metu asmeniui i airija?

  • Renata RyanAir Skrydžiai sako:

   Kotryna, skrendant su Ryanair aviakompanija, 16 amžiaus asmuo yra laikomas suaugusiu, tad papildomo sutikimo turėti nėra būtina.

 15. vilius sako:

  sveiki norejau paklausti as dabar ruosiusi liepos 31 d i lietuva skristi mano pasas galios tik iki rugpjucio 17d ar nekils jokiu problemu nes isvyksiu su senu pasu o paskui grysti jau grysiu su nauju

  • Danielė Ryanair skryžiai sako:

   Viliau,
   svarbiausia, kad dokumentas galiotų visos kelionės metu. Problemų kilti neturėtų. Tik skrydžio atgal biliete jau turi būti naujojo Jūsų asmens dokumento duomenys.

   • Giedrius sako:

    Iš Liverpulio skridau kovo 5 dieną. Grįžti ketinu kovo 19. Grįžęs pasikeičiau ID kortelę. Darydamas Check-in atgaliniame biliete norėjau pakeisti duomenis į naujos ID kortelės, bet man neduoda. Kaip reikėtų tai padaryti?

    • Eleonora | Ryanair skrydžiai sako:

     Sveiki, Giedriau,

     reiktų kreiptis tiesiogiai į savo bilietų pardavėją dėl šios problemos.

 16. Irena sako:

  Sveiki, keliausim su dukra i Norvegija kovo mėn. savaitei, o jos tapatybės kortelė galioja iki gegužės mėn. ar to uženka ar reikia kad dok. ilgiau galiotu?

  • Danielė Ryanair skryžiai sako:

   Irena,
   galiojimo laikas nėra reglamentuotas teisės aktais: dokumentai turi būti galiojantys visos kelionės metu

 17. Ernestas sako:

  Sveiki, skrendame atostogu i Lietuva ir ten planuojame vestuves, todel pasikeis mano drauges pavarde. Ar galime sakytis bilietus i abi puses? Ar nekils problemu?

  • Danielė Ryanair skryžiai sako:

   Ernestai,

   viskas priklauso nuo to ar Jūsų žmona būsima žmona iki skrydžio atgal spės pasikeisti savo dokumentus. Bet kokiu atveju, turint naują kelionės dokumentą reikės susisiekti svetaine, kurioje isigyjte bilietus.

 18. Mindaugas sako:

  Laba vakara, norėčiau pasiteirauti ar galima veštis nepilnamečiui asmeniui (17metų) veštis cigarečių ? Ačiū

 19. Grazhina sako:

  Laba diena! Esu Baltarusijos piliete turinti leidima nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje. Pirkdama bilieta (Lietuva-Norvegija), nurodziau paso nr. Ant bileto parasyta pastaba-vizos patikra, nors man vizos nereikia. Ar nekils nesusipratimu?

  • Eleonora | Ryanair skrydžiai sako:

   Sveiki,

   vienos iš Šengeno valstybių išduotas galiojantis leidimas gyventi atstoja Šengeno vizą ir jis automatiškai suteikia teisę vykti ir į kitas Šengeno erdvės valstybe. Tad problemų kilti neturėtų.

 20. Elonas sako:

  Sveiki. Musu skrydis uz 3 savaiciu ir visa ta laika mums pazystami zmones minejo, kad 8 menesiu vaikui reikalingas tik keliones dokumentas, kuri planavome padaryti pries pat skrydi, nes jis galioja tik 14d, bet bandant priregistruoti skrydi per ryanair praso vaiko tapatybes korteles arba paso. Ambasadoje raso, kad paso padarymas gali trukti iki 2 menesiu. kaip elgtis?

  • Danielė Ryanair skryžiai sako:

   Sveiki,
   Jums reikės tokio dokumento, kurio prašo ir kuris yra tinkamas oro skrydžio bendrovei.

 21. Darius sako:

  Sveiki. Skrydis i Barselona vasario 26 d., registruojantis aptikau, kad asmens tapatybes kortele galioja iki 2017-04-13 d. Ar nekils del to problemu? Aciu

  • Eleonora | Ryanair skrydžiai sako:

   Sveiki,

   keliaujant ES ribose, svarbu, jog dokumentai galiotų visos kelionės metu. Tad problemų kilti neturėtų.

 22. Indre sako:

  Sveiki,
  Grįžom į Lietuvą su vaikais su asmens grįžimo pažymėjimais, dabar jau pasidarem naujus pasus. Atvykti į Lietuvą registravomes su pažymėjimais ir per Ryanair app, kai registravausi skrydžiui atgal į Londoną nebeprase pridėti dokumentų, o tiesiog priregistravo ir dabar esam visi checked in. Ar bus problemų pateikiant pasus? Vis dar turime asmens grįžimo pažymėjimus.

  • Eleonora | Ryanair skrydžiai sako:

   Sveiki,

   Jus turite skristi su tais dokumentais, kuriais yra atlikta registracija į skrydį.

 23. Samanta sako:

  Sveiki. Užsisakėm bilietus,pinigai jau sumokėti vedam duomenis ir susisgribom,kad kūdikiui dar nepadaryta kortelė tapatybės, ar bus galima įvest duomenis kai bus kortelė ar nieko neatsitiks?

  • Eleonora | Ryanair skrydžiai sako:

   Sveiki,

   jeigu bilietus įsigijote ryanair-skrydziai.lt ir Jūsų skrydis dar negreitai (t.y. registracijos į skrydį vykdyti šiuo metu nereikia), Jūs galite užpildyti reikiamus duomenis gavus tapatybės kortelę.

 24. Karina sako:

  sveiki, kiek turi galioti nuolatinis leidimas gyventi (Lietuvoje) skrendant i Italija? Jei skrydis bus liepos menesi, o dokumentas galioja iki lapkricio menesio, ar leisit skristi? (kelione uztruks 10 dienu)

  • Renata RyanAir Skrydžiai sako:

   Karina, Italija yra ES šalis, dėl to būtina turėti skrydžio metu galiojantį dokumentą. Dėl detalesnės informacijos rekomenduojame susisiekti su įstaiga, išdavusią leidimą gyventi Lietuvoje.

 25. Andrius sako:

  Ar galima kelaiauti su asmens tapatybes kortele Ryan Air kompanija is Airijus i Anglija?

 26. Rūta sako:

  Laba diena, kovo mėn skrisime į Fuerteventurą iš Varšuvos. Dukros ( 16metų) pavardė nesutampa su mamos. Noriu paklausti kokių papildomų dokumentų be asmens tapatybės kortelės gali pareikalauti pareigūnai Varšuvos oro uoste.

  • Renata RyanAir Skrydžiai sako:

   Rūta, 16 amžiaus asmuo yra laikomas suaugusiu, todėl papildomi dokumentai, įrodantys tėvystės ryšį, nėra būtini.

 27. kevinas2 sako:

  Sveika as dar turiu klausimą.kaip rašiau kad mano vaikas skris su mano tėčiu is dublino orouosto į lietuva bet sunnui yra jau 2.5 kodėl visur rašo kad sutikimo nereik nereik tik paso arba korteles.atgal jis skris su mama į airija

 28. kevinas sako:

  As dar turiu neaiškumų,as jums anksciau rasiau.bet mūsų vaikas yra 2.5m ir atgal is lietuvos jau skris su tėvais
  .nes visur parašyta kad vaikams nereikia tevu sutikimo jei jis skrenda į lietuva.

 29. Dovile sako:

  Sveiki,norejau paklausti,mes skrisime is anglijos i tenerife atostogu su vaiku kurio id kortele skrydzio diena dar galios 2 menesius,ar reikia daryti nauja kortele ar nekils problemu?aciu

 30. kevinas sako:

  laba vakara , norejau paklaust:ar reikia notaro sutikimo skrendant mano 2 metu vaikui su mano tevu is airijos(dublino)i lietuva.vaikas yra registruotas lietuvoje ir turi lietuvos pilietybe.

  • Renata RyanAir Skrydžiai sako:

   Kevinai, jei skrenda su Ryanair aviakompanija 2 metų vaikas kartu su lydinčiu asmeniu (ne vienas iš vaiko tėvų), turi būti pateiktas bent vieno iš tėvų rašytinis sutikimas ir sutikimo kopija. Šis sutikimas turi būti patvirtintas notaro.

 31. Jurgita sako:

  Laba diena,
  Norėčiau pasiteirauti ar būtinas notaro patvirtintas tėvo rašytinis leidimas keliauti vienai su vaikais, jei ketinu skristi iš Danijos į Angliją bei po savaitės grįžti iš Anglijos į Daniją?

  • Renata RyanAir Skrydžiai sako:

   Jurgita, keliaujant vienam iš tėvų su nepilnamečiais vaikais papildomas tėvo notaro patvirtintas rašytinis leidimas nėra būtinas.

 32. Dora sako:

  Laba,
  Vaiko pasas galioja iki Balandzio 4 dienos.Skristi is Londono i Lietuva norime Balandzio 2.Ar pasas dar galios siai kelionei?

  • Simona | Ryanair sako:

   Labas rytas,

   Asmens dokumentas turi būti galiojantis visos kelionės metu.

 33. Gerda sako sako:

  Laba diena,norejau paklausti,ar reikalingas tevu sutikimas skrendant i Norvegija,jei kartu su mumis skris draugu vaikas 15m.

  • Eleonora | Ryanair skrydžiai sako:

   Sveiki,

   Skrendant aviakompanija Ryanair, sutikimas nėra būtinas, kadangi Norvegija yra Šengeno zonoje.

 34. Milda sako:

  Sveiki, ar gali taip būti, jog asmuo turi nesumokėjęs baudą, terminas senei pasibaigęs ( perduota anstoliams), kad jo gali neišleisti skristi i Lietuva? jei jis “ čia ir dabar jos nesumokės“?

  • Simona | Ryanair sako:

   Labas rytas,

   Teisiniais klausimais geriausia būtų pasikonsultuoti su teisėsaugos atstovais.

 35. regimantas sako:

  labadiena noriu skristi i tenerife ar uztenka id korteles?

 36. Jurgita sako:

  Laba diena, mano paso galiojimas baigiasi liepos pabaigoje o as noriu skristi i Lietuva is Airijos liepos pradzioje. Gristi i Airija planuoju rugpjucio pabaigoje. Pasa noriu pasikeisti Lietuvoje. Noriu paklausti ar galiu uzsisakyti bilietus i abi puses?Aciu

  • Renata RyanAir Skrydžiai sako:

   Jurgita, bilietus iš anksto nusipirkti drąsiai galite. Tačiau atgaliniam bilietui registraciją į skrydį būtina atlikti tik gavus naują asmens dokumentą, su kuriuo skrisite,

 37. Ieva sako:

  Sveiki, ar skrendant su 5 menesiu kudikiu i Anglija užtenka jo tapatybes korteles ar reikia paso?

 38. Aušra sako:

  Laba diena,
  Gegužės mėn. aš,vyras ir dukros 1m 5mėn. ir 3m 7mėn pirmą kartą keliausime į Airiją. Gal galite parašyti kokie dokumentai yra reikalingi šiai kelionei?

  • Eleonora | Ryanair skrydžiai sako:

   Sveiki, Jums visiems reiktų turėti asmenų tapatybes patvirtinančius dokumentus bei skrydžio bilietus.

 39. tomas sako:

  Laba diena. Mano paso bei asmens tapatybės kortelės galiojimas baigsis 2017-07-05. Liepos mėn. pabaigoje planuoju skristi į Airiją. Noriu paklausti, ar pirkti bilietus su šiuo metu turimais dokumentais, ar geriau pasikeisti naujais ir tik tada rezervuoti bilietus? Iš anksto dėkoju.

  • Renata RyanAir Skrydžiai sako:

   Tomai, skrendant į Airiją svarbu turėti skrydžio metu galiojantį pasą arba ID kortelę. Registracijai į skrydį pateikti duomenys turi visiškai sutapti su asmens dokumento. Todėl rekomenduojame įsigyti naujus dokumentus ir tik tuomet užsiregistruoti į skrydį.

 40. Rugile sako:

  Sveiki man yra 17 metu su broliu norim skristi i anglija , 13 metu , aplankyti tevu . Kokiu sutikimu mums reikia ir ar visuosia skrydziu kompanijuose as galiu buti lydincioji jo ?

  • Renata RyanAir Skrydžiai sako:

   Rugile, skrendant su Ryanair aviakompanija 13 metų asmenį gali lydėti tik pilnametis asmuo. Tačiau sėkmingai skristi kaip lydintis asmuo galėsite su Wizzair, AirBaltic, Norwegian Air ir keliomis kitomis aviakompanijomis. Kaip lydintis asmuo skrendant į Angliją būtinai turite turėti vieno iš tėvų, notaro patvirtintą, rašytinį sutikimą, kad vaikas vyksta su lydinčiu asmeniu (ir šio sutikimo kopiją).

 41. Viktorija sako:

  Laba diena. Man 17 metu, gegužės mėnesį skrisiu į Angliją. Ar reikia tėvų sutikimo, patvirtinto notaro antspaudu?

  • Eleonora | Ryanair skrydžiai sako:

   Sveiki, kadangi Jungtinė Karalystė nėra Šengeno zonoje, Jūs turite pateikti bent vieno iš tėvų sutikimą, patvirtintą notaro.

 42. Agne sako:

  Sveiki, ar galiu skristi su pasu i Lietuva (esu Lietuvos piliete) kurio galiojimas baigiasi geguzes men. Skrydis numatytas geguzes men.pradzioje. Lietuvoje pasikeisiu pasa, todel del atgalinio skrydzio klausimu nera. Aciu

 43. Agnė sako:

  Sveiki,
  man 16 metų, ir žadu skristi į Airiją, ar man reikia tėvų sutikimo?

 44. Aistė sako:

  Sveiki,
  Man 16 metų, ar skrendant į Airiją reikalingas tėvų sutikimas?

 45. Anna sako:

  Sveiki. Vykstu i Airija su 3 metu dukra. Jos paso galiojimui liko 2 menesiai. Ar butina daryti nauja ? Juk kudikiu paso galiojimo laikaas tik 2 metai. Nejau kas 1.5 metu reikia nauja pasa daryt?

  • Neringa sako:

   Sveiki,
   Keliaujant šia kryptimi yra svarbiausia, jog asmens dokumentas galiotu visos kelionės metu.

 46. Mantas sako:

  Sveiki, mano vaikui 15 metų ar gali vienas pats be tėvų skristi į Italiją? reikia sutikimo?

 47. gintarė sako:

  laba diena, su vyru esame išsiskyrę, 5 m. sūnus gyvena su manimi LT, pavardės sutampa. skrendame atostogauti į Tenerifę per Vokietiją, ar reikalingas tėčio sutikimas? ačiū.

  • Eleonora | Ryanair skrydžiai sako:

   Sveiki,

   jeigu Jūsų pavardės sutampa, tėčio sutikimas nėra reikalingas.

 48. Rima sako:

  Sveiki. Vykstame i UK ir paskui i Tenerife. Kai grizdinesim iki vaiko paso galiojimo pabaigos bus like daugiau nei 2men. Ar nekils problemu del paso trumpo galiojimo? Aciu

  • Eleonora | Ryanair skrydžiai sako:

   Sveiki,

   keliaujant šiomis kryptimis yra svarbiausia, jog asmens dokumentai galiotu visos kelionės metu.

 49. Idomu sako:

  Laba diena. Norejau pasiteirauti ar skrendant i Norvegija uztenka asmens tapatybes korteles?

 50. Sandra sako:

  Laba diena,10 metų vaikas(LR pilietis) atgal į UK skris su giminaičiais, jis yra registruotas UK, norėjau paklausti ar reikalingas tėvų sutikimas patvirtintas notaro? Ar gali tokį dokumentą parašyti močiutė, kuri turi laikiną globą? Kiek ankščiau skrido, niekas tokio dokumento neprašydavo. Ačiū

  • Neringa sako:

   Sveiki,
   Reikalingas tėvų sustikimas patvirtintas notaro, tuomet problemų tikrai nekils.

 51. Arturas sako:

  Labas vakaras.Bandau uzsiregistruoti kudiki Su asmes gryzimo pazymejimu, bet neleidzia ivesti paso galiojimo datos.iskrendame 2017 01 10, o gryzimo pazmejimas galioja iki 2017 01 12.d.leidzia tiktais padaryti kad galioja iki 2017 01 20 dienos.nieko blogo nebus jeigul padarysiu kad galioja iki 20 d. Skrydio metu pazymejimas galios. aciu uz atsakyma

  • Neringa sako:

   Sveiki,
   Susisiekite su savo bilieto pardavėju ir suteiks daugiau informacijos, ką daryti tokiu atveju.

 52. sandra sako:

  Sveiki. Su 4 metu dukra skrendame is Vilniaus I Didziaja Britanija. Ar reikalingas tecio sutikimas patvirtintas notaro?

  • Eleonora | Ryanair skrydžiai sako:

   Sveiki, galite su dukra keliauti dviese, tėvo sutikimas nereikalingas. Jeigu Jūsų ir vaiko pavardės skirtingos, turėkite gimimo liudijimą.

 53. Alina sako:

  Sveiki. Mano 9men vaikas is uk i lietuva gryzom su laikinu dok. O dabar atgal skrisim su pasu bet kaip darom check in pakeiciu duomenis vaiko bet neuzkrauna. Bilietai pirkti i abi puses. Susisiekiau su raynair bet negaunu jokiu atsakymu. Nieko nebesuprantu…

  • Eleonora | Ryanair skrydžiai sako:

   Sveiki, Alina,

   visgi jums reikia susisiekti su tiesioginiu Jūsų bilietų pardavėju dėl duomenų koregavimo.

 54. Rytis sako:

  Sveiki, kartu su žmona ir savo su vienerių metų vaiku skrendame į Angliją. Vaikas turi tapatybės kortelę. Kokio dokumento dar reikia iš notaro, jei skrendame abu tėvai? Ačiū.

  • Eleonora | Ryanair skrydžiai sako:

   Sveiki, jeigu Jūsų vaiko pavardė sutampa su Jūsų pavardėmis, jokie papildomi dokumentai nereikalingi. Svarbiausia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

 55. Edita sako:

  Laba diena.Noriu paklausti ar galima skristi su asmens tapatybes kortele is Didziosios Britanijos i Tenerife?Aciu

 56. Rasa sako:

  Laba diena.Norejau paklausti Jusu;mano dukra skrenda i Anglija jai 15 metu ar reikalingas tevu sutikimas,o kai skris namo bus 16 metu?

  • Eleonora | Ryanair skrydžiai sako:

   Sveiki, Ryanair“ neskraidina be suaugusiųjų keliaujančių jaunesnių nei 16 metų asmenų.

 57. Egle sako:

  Sveiki,

  Ar būtinas gimimo liudijimas skrendant iš Kauno į Londoną? Vaikui 11 menesių, skrenda tik su mama, pavardės nesutampa. Turi ir anglišką ir lietuvišką pasus. Gal su kažkuriuo iš pasų gimimo liudijimas nereikalingas? Pamiršau pasiimti iš UK, ir mama ir vaikas deklaruoti ten. Jeigu gimimo liudijimas bus reikalaujamas, kokių veiksmų reikėtu imtis?

  Ačiū.

  • Eleonora | Ryanair skrydžiai sako:

   Sveiki,kūdikis turi turėti gimimo liudijimą – kitu atveju galite neišvykti į Londoną.

 58. Viktorija sako:

  Sveiki, registravausi i skrydi turedama id kortele, suvedziau jos duomenis ir pasirinkau eee id card, esu LR pilietė, vykstu į Italiją. Ar viska padariau teisingai? Nes rinktis buvo galima 1. passport; 2. EEE ID CARD; 3. PASSPORT CARD. Mano kortele vadinasi ASMENS TAPATYBĖS Kortelė, ar tai ir yra EEE ( europos ekonominės erdves) kortelė?

 59. Indrė sako:

  Sveiki,
  13 metų mano dukra skris į Vokietiją su suaugusiu zmogumi, kuris nėra jai joks giminaitis. Ar būtinas notaro patvirtintas sutikimas? Ar jis turi būti išverstas į anglų/vokiečių kalbą? kam jį gali prireikti pateikti? Ačiū.

  • Neringa sako:

   Laba diena,

   Yra privaloma turėti bent vieno iš vaiko tėvų arba globėjo (rūpintojo) rašytinį sutikimą, kad vaikas vyktų su jį lydinčiu asmeniu, ir šio sutikimo kopija. Sutikime parašo tikrumas turi būti paliudytas notaro arba Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos pareigūno, arba seniūno. Ir geriausia, kad jis būtų išverstas į anglų kalbą,kad nekiltų problemų.

 60. Kristina sako:

  Sveiki,

  Skrendu su nepilnamečiu vaiku į Vokietiją. Ar užtenka vaikui asmens tapatybės kortelės? Iš anksto dėkoju už atsakymą.

  • Neringa sako:

   Laba diena,

   Keliaujant į Vokietiją užtenka turėti su savimi ID kortelę,nes šalis patenka į Šengeno zoną. Svarbiausia pasitikrinkite galiojimo laiką.

 61. oksana sako:

  norėjau paklausti, ar patvirtinan vieno is tevu parasa galima ant paprasto lapo arji turi duoti pats seniūnas ar notaras?

  • Eleonora | Ryanair skrydžiai sako:

   Sveiki, yra reikalingas vieno iš tėvų rašytinis sutikimas, patvirtintas notaro. Dėl detalių, kreipkitės tiesiogiai į notarą.

 62. Danute sako:

  Sveiki.Gruodžio 30 skrendu į Birmengema, man 16 metų, ar man būtinas tėvų sutikimas skrendant ?

 63. Ligita sako:

  Sveiki. Ar reikalingas tevu sutikimas, vikstant i anglija? Man 17metu

 64. Ligita sako:

  As noriu skristi i londona man 17. Ar reikalingas tevu sutikimas?

 65. Asta sako:

  Sveiki. Ar reikia tevu sutikimo vaikui skrendanciam i uk su mociute, kuriai yra nustatyta laikinoji globa, kol esu isvykusi i uk??

 66. Asta sako:

  Laba diena,

  Norėjau pasiteirauti.2016.11.22 – 2016.11.28 skrisiu į Londoną. Mano ID kortelė galioja iki 2017-01-05, ar nebus rūpesčių? Ar galiu ramiai skristi? O ateičiai, sakykite prašau kiek turi galioti ID kortelė skrendant? Ačiū.

  • Neringa sako:

   Sveiki,
   Galite keliauti. Keliaujant po Europos Sąjungos ir Šengeno zonos valstybes ES piliečio asmens dokumentų (paso, asmens tapatybės kortelės) galiojimo laikas nėra reglamentuotas teisės aktais: dokumentai turi būti galiojantys visos kelionės metu. Užsienio reikalų ministerija rekomenduoja, kad Lietuvos piliečio pasas ar ATK galiotų 3 mėn. po numatomo grįžimo iš kitos šalies. Jei keliaujate su kelionių organizatoriumi, jis gali reikalauti bent 3 mėnesių dokumento galiojimo po kelionės pabaigos. Kylant abejonėms, ministerija rekomenduoja susisiekti su konkrečios valstybės diplomatine atstovybe ir pasitikslinti informaciją.

 67. Vaida sako:

  Jeigu parasiau asmens tapatybes korteles nr nurodydama dokumento tipa ‘pasas’ ir del to kils problemu kur man kreiptis. Pirkau bilietus per ryanair.com bet tinklapyje nerandu jokiu kontaktiniu numeriu. Skrydis jau pirmadieni

  • Neringa sako:

   Sveiki,
   Tuomet reiktų ir kreiptis būtent į Ryanair.com, internete tikrai yra jų nurodyti kontaktai.

 68. Vaida sako:

  Sveiki, registruodamasi skrydžiui nurodžiau dokumento tipą pasą, bet įrašiau asmens tapatybės kortelės numerį. Ar atvykus į oro uostą kils problemų? Nes nerandu kur galėčiau pakeisti dokumento tipą

  • Neringa sako:

   Sveiki,
   Kils, reikia susisiekti su tiesioginiu bilietų pardavėju dėl informacijos koregavimo.

 69. Svedija sako:

  Esu 16 metu, ir noriu skristi is Svedijos i Lietuva. Ar reikia tevu sutikimo? bei ar uztenka tureti su savim asmens tapatyes kortele

  • Neringa sako:

   Sveiki,
   Nepilnamečiams, keliaujantiems po Šengeno zonos šalis, vieno iš tėvų notaro patvirtintas sutikimas nėra reikalingas.

 70. Monikita sako:

  Sveiki. Vykstame su seima y lietuva is uk. Tikslas yra pakeisti sunui id kortele. Skrydis 2017-01-05 gryzimas 2017-01-18. Sausio 7d baigesi sunaus id galiojimo laikas tad mes jy pakeisime. Ar skrydziuj atgal bus galima pakeisti id korteles duomenis kaip registracijos nr galiojimo laikas ir dar kaska kas gali pasikeisti? Ir ar tai kainuos?

  • Neringa sako:

   Sveiki,
   Keitimas galimas, tačiau norint pakeisti asmens duomenis, reikės susisiekti su tiesioginiu bilieto pardavėju.

 71. Monika sako:

  Sveiki, ar skrendant iš Lietuvos į Škotiją užtenka tik asmens tapatybės kortelės ar reikia ir LR paso?

 72. erika sako:

  Sveiki uzsisakeme bilieta skrydziui 11.05 is oslo i vilniu, siandiena gavus supildeme registracija i skridi, bet dar vis negauname bilieto, per kiek laiko nuo registracijos gaunamas bilietas??? Ar man reikia skubeti ir kreiptis kazkur del bilieto gavimo???

 73. Laura sako:

  Sveiki, kadangi vasarą dviems mėnesiams bus użdarytas Vilniaus orouostas, planuojame su šeima skristi į Rygą iš Mančesterio, bet iškilo toks klausimas kaip laikinas vaiko dokumentas. Ar galima tokiu atveju iš viso skristi į kitą šalį, ne Lietuvą?

 74. Andželika sako:

  Sveiki,
  Sūnui yra 16 metų. Ar skrendant į Angliją vienam (be tėvų ir kitų lydinčių asmenų) jam reikia turėti notaro patvirtintas tėvų sutikimą?

 75. Zita sako:

  Sveiki,

  Skrendu į Milaną 2016.11.16-2016.11.30 , o mano asmens tapatybės kortelė galioja iki 2017-03-09 ar gali kilti problemų?

  Ačiū

 76. gintaras sako:

  sveiki turiu bilietus isvikimas 10d grizimas 24d lapkricio ,chek in pasidariau i abi puses su galiojanciu dar 4 men pasu ,bet ji planuoju pasikeist i nauja.ar galiu dar gryzti su senu ar kaip cia daryti?

 77. sarunas sako:

  Aisku o jokio notaro sutikimo nereikes nes skrendu ne y sangeno zona

  • Neringa sako:

   Šarūnai, tėvų sutikimas vykstant į ne Šengeno šalis yra reikalingas Lietuvos pasienio tarnybai.

 78. sarunas sako:

  Sveiki man 16 metu ar galiu vienas skristi į anglija su tapatybes paso kortele ar da konors reiktu

 79. dani sako:

  sveiki.
  ar yra vaiko ID korteles galiojimo laiko nurodymas – kiek men turi galioti iki skrydzio namo?
  ar ji tiesiog keliones metu turi buti galiojanti ir to pakanka?
  skrisim i norvegija kortele dar 2 menesius bus galiojanti.ar reiktu ja keisti?

  • Neringa sako:

   Sveiki,
   Dokumento galiojimas priklauso nuo šalies į kurią keliaujate. Keliaujant Europos ekonominėje erdvėje (EEE), asmens tapatybės dokumentas turi galioti kelionės metu į pasirinktą šalį.

 80. Inga sako:

  Sveiki, Kada galima prdeti daryti chek-in skrydziui 2016-11-07?ar pries 4 dienas ar pries 7?Nes nuo lapkricio 1 keiciasi taisykles. aciu

 81. Deimantė sako:

  Sveiki,
  man 17 metų ir skrendu į Airiją. Ar man reikia tėvų sutikimo?

 82. Vasilina sako:

  Sveiki, vaikas kuriam 8 metai keliaus į Airiją kartu su mergina 16 metu, ar gali būti 16-metė kaip lydintis asmuo? Mums reikia tik parašyti sutikimą? skambinau į Vilniaus aurouostą jie negali patikslinti informacijos, pasakė kreiptis į ryanair avialinijas

  • Neringa sako:

   Sveiki,
   Vasilina, 16 metų asmuo gali būti lydintysis jaunesniajam Ryanair skrydžio metu. Bet kuriuo atveju, abiems vaikams bus reikalingi vieno iš tėvų rašytiniai sutikimai, patvirtinti notaro.

 83. Arvydas sako:

  Sveiki,
  Registrujantis i skrydi vienam is vaiku neleido parinkti tinkamos gimimo datos gimimo data yra 2003m o leido parinkti tik iki 2000.. ar nebus problemu? isodinimo kuponus jau atsispausdinom.. skrydis 2016-10-22 is lenkijos i tenerife

  • Neringa sako:

   Sveiki,
   Tokiu atveju turite kreiptis į tiesioginį bilietų pardavėją dėl informacijos koregavimo.

 84. Jovita sako:

  laba vakaras, darau check in internetu ir mano kudikis turi laikina grizimo dokumenta, ka man zymeti skiltyje document type, nes yra pasirinkimas tarp ID ir passport?

 85. Gintaras sako:

  Laba diena norejau paklausti ar Skrendant is Lietuvos I Didziaja britanija Donkasteri reikalingas pasas su viza ar Pakanka tik asmens tapatybes korteles aciu!

 86. sandra sako:

  Laba diena.Mano 6 metu dukra po 3 dienu isvyksta is Dublino i Vokietija kartu su mociute.Leidima vykti turi,tik padareme klaida kogero,nes leidime parasyta,kad vaikas gali isvykti is Siaures Airijos(joje mes ir gyvenam).Ar reiketu pakeisti leidima i isvykima is Airijos?Ar tinka ir taip?Isanksto dekoju.

  • Neringa sako:

   Sveiki,
   Garantuoti jog problemų nekils negalime. Dėl viso pikto patartumėme pakeisti leidimą.

 87. Rasa sako:

  Skrisiu is Maroko i Vokietija ar kita EU sali. Ar mano LR pasas turi galioti 6 men?

 88. Asta sako:

  Laba diena,

  Spalio pab. keliaujame į Norvegiją. Susituokėme Rugsėjo pradž. Pase nurodyta mergautinė pavardė. Ar galime pirkti bileitus mergautine pavarde ir keliauti su mergautinės pavardės pasu nes jis dar galioja?

 89. Aiste sako:

  Sveiki, norejau paklausti as skrendu aplankyti seses i anglija ir man truks menesio kad butu 17 ir ar man reiks tevu sutikimo? Aciu.

 90. Ana sako:

  Laba diena,turiu klausimą. Mano vardas pase užrašytas ANA su viena „N“ raidė,o tėvas pirkdamas man biletą paraše mano vardą su dviem raidėm „N“ ANNA,ar tai sukels problemų? Ačiu.

 91. Reda sako:

  Sveiki,
  Dukrai 16 metų. Skris kelioms dienoms į Londoną aplankyti brolio. Ar reikalingas notariškai patvirtintas sutikimas vieno iš tėvų. Ačiū

 92. Sandra sako:

  Sveiki.2016.9.27 skrendu i Anglija ar pakanka tureti asmens tapatybes korteles.paso neturiu.kadangi Anlija išstojo iš ES. ir man neaisku ar užtenka vien korteles

 93. jurga sako:

  sveiki. registruodama skrydį vietoje dokumento numerio nurodžiau asmens kodą. susisiekėme su ryanair’u duomenis pakeitė,tačiau mano ryanairo paskyroje vieno bilieto ID kodas viršuje pakito ,o kito liko toks ,pats. kreipėmės dar kartą ,patikino jog,jų sistemoje viskas pakeista. ar gali kilti problemų oro uoste?ačiū jum.

 94. anzelika sako:

  sveiki. ar tevu sutikimas patvirtintas notaru gali buti vokieciu kalba skrendant is lietuvos i anglija ir atgal?

 95. Migle sako:

  Sveiki,

  Skrendu į Romą 2016.11.03-2016.11.08, o mano asmens tapatybės kortelė galioja iki 2016.11.10. ar nemonote, kad gali kilti problemų?

  Ačiū

 96. Marina sako:

  Sveiki, mano maza ves mano vaika, kuriam 2 metai. Ji tures vaiko kortele. ar igaliojimai turi buti ir nuo manes ir nuo vaiko tevo? Ar tiktu igaliojimas is tinklalapio igaljiojimas.lt ar tik patvirtintas notaro? prasau atsakyti skubiai

  • Marina, visų pirma, kur keliaus? Jei į šalį, kuri nėra Šengeno zonoje, sutikimas bus būtinas. Pasak reikalavimų, sutikime parašo tikrumas turi būti paliudytas notaro arba Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos pareigūno, arba seniūno. Pakanka vieno iš tėvų sutikimo.

 97. Asta sako:

  Sveiki, su dukra ir mano mama keliausime i UK. Zinau kad skrydziui i UK (dukrai)reikalingas pasas ar atpatybes kortele ir gimimo liudijimas(nes dukros pavarde kita).Bet i Lietuva mano dukra grys tik su mano mama.Ar reiks rasytinio sutikimo srydziui is UK. Ar jas isleis abi be manes?

  • Neringa sako:

   Sveiki,
   Asta, keliaujant į Lietuvą iš Anglijos pakanka turėti galiojantį asmens dokumentą.

 98. Agne sako:

  Laba diena, norėčiau paklausti, dėl vaikų pasų. Koks mažiausias galiojimo terminas turi būti vaiko pase prieš skydį? Pasas galioja iki 2017.01.06 , o skrendame 2016.10.22, ar mūsų senas pasas galiotu ar reiktų keisti i nauja?

  Pagarbiai,
  Agnė

 99. ieva sako:

  sveiki,
  man 17 metų ir skrendu į Ispaniją. Ar man reikia tėvų sutikimo?

 100. luna sako:

  Laba diena,
  noriu paklausti ar šiuo metu skrendant į Didžiają Britaniją ir Airiją užtenka turėti asmens tapatybės kortelę ? ar nėra įvesti kokie papildomi patikrinimai ?

 101. Virgius sako:

  Laba diena. Atsiduriau tokioje situacijoje, kad pradanginau rezervacijos numeri. Ka dabar daryt? As ji istryniau is savo gmail ir jis dingo, neberandu.

 102. Žavinta sako:

  Sveiki,

  Registruojantis skrydžiui nepatikslinau ID kortelės numerio bei galiojimo datų, tačiau visi kiti asmens duomenys nurodyti teisingai. boarding card buvo suformuota. Ar dėl to kils didesnių problemų?

 103. inga sako:

  ar uzteks asmens tapatybe korteles skrendant i Kenija?

 104. anzelika sako:

  sveiki. ar gali mociute skrysti i anglija atostogu su anuke 9 metu? pavardes vienodos

  • Anželika, keliaujant į Angliją vaikui bus reikalingas vieno iš tėvų rašytinis sutikimas, patvirtintas notaro.

   • Jurgita sako:

    Laba diena norejau paklausti ka daryti kūdikis turi laikina gryzimo dokumenta kuris galioja iki lapkričio 8d 2016 ir darant chekina neleidzia tokios dienos parinkti tik nuo 19d skrendame jau pirmadieni i lietuva? Aciu

    • Neringa sako:

     Jurgita, susisiekite su savo bilieto pardavėju ir suteiks daugiau informacijos, ką daryti tokiu atveju.

  • Jurgita sako:

   Laba diena norejau paklausti ka daryti kūdikis turi laikina gryzimo dokumenta kuris galioja iki lapkričio 8d 2016 ir darant chekina neleidzia tokios dienos parinkti tik nuo 19d skrendame jau pirmadieni i lietuva? Aciu

   • Neringa sako:

    Jurgita, susisiekite su savo bilieto pardavėju ir suteiks daugiau informacijos, ką daryti tokiu atveju.

 105. rimas sako:

  laba diena,norejome suzinoti,mamos pasas keitesi ir pasikeite pavarde,ar skrendant is vokietijos su vaikais nekils problemu?nes dabar mamos ir vaiku pavardes skiriasi.aciu

 106. Dmitrijus sako:

  Laba diena. Noriu paklausti, ar Ryanair teikia nepilnamečių vaikų palydos paslaugą (13 metų anūkę, 8 metų anūkas).

 107. Ramune sako:

  Laba diena, morejau paklausti jei mano vyresnysis sunus 16 metu ,ar jis gali kartu veztis broli kuriam 9 metai, kaip lydintis asmuo ir ju pavardes skirtingos ar jiems reikes notaro sutikimo isvykstant is Lietuvos i UK

  • Ramune, 16 metų asmuo gali būti lydintysis jaunesniajam Ryanair skrydžio metu. Bet kuriuo atveju, abiems vaikams bus reikalingi vieno iš tėvų rašytiniai sutikimai, patvirtinti notaro.

 108. gintare sako:

  Sveiki norejau pasiteirauti jeigu skiriasi vaiko ir mamos pavardes skrydziui tai nieko tokio uztenka tureti vaiko pasa ir gimimo liudijima , skrendant i jungtine karalyste

 109. Kristina sako:

  Sveiki,
  Noriu pasiteirauti ar aš (Man 16) ir mano sesuo(15) galime skristi į Londona su tėvų sutikimu vienos?

 110. Sonata sako:

  Laba diena, skrisime Su Ryanair is London Luton I Kauna. Bilieta pirkau sau Ir savo kudykiui-tai jis kaip infant. Darausi check in savo duomenis uzsipildziau, prie vaiko praso supildyti Su kokiu dokumnetu skris, bet mano kudykis neturi nei paso nei ID korteles tik laikina grizimo dokumeta isduota Lt ambasadoje Londone, nezinau ka rinktis, jei vedu galiojimo laika kuris yra 2016-09-01 raso kad jau pasibaiges. Nesuprantu kas vyksta, Ir kaip man padaryti vaikui check in? Ar galit padeti? Aciu.

 111. Saulius.P sako:

  Sveiki, turime nusipirkę bilietus Rugsėjo mėn. į Graikiją. Dabar jau esame susituokę ir žmona turi vyro pavardę, tačiau paso ir ID kortelės naujos dar nedarėme, liko dokumentuose (galiojančiuose) buvusi pavardė. Bilietai taip pat pirkti sena pavarde. Ar nekils problemų dėl duomenų?

 112. Aneta sako:

  Sveiki. Registruojusi i skrydi, ka tureciau pasirinkti 1. pasas? 2. Nasjonalt Ikort fra EOS? jeigu i Italija skrysiu su asmens tapatybes kortele

 113. Vaida sako:

  Sveiki,

  Mano desimtmetis sunus turejo grizti i Airija, todel Lietuvos ambasadoje uzpildziau pareiskima, kad mano nepilnametis sunus galetu gristi su mano drauge. LR ambasadoje buvo patarta jog neirasyciau lydincio asmens duomenu, t.y galimi du pareiskimu variantai – su lydinciu asmeniu ir be jo. Buvau patikinta jog abu dokumentai tinka keliaujant is Lietuvos. Vis del to Vilniaus oro uoste kilo nesklandumu-pareiskimas vis del to buvo netinkamas, nes jame nebuvo irasyta mano drauge kaip lydintis asmuo. Kokie vis del to dokumentai reikalingi? Ar Lietuvos Ambasada patare uzpildyti netinkam pareiskimo forma?

  • Vaida, vaikui į užsienio valstybę (ne Šengeno zoną) vykstant vienam ar su lydinčiu asmeniu, reikalingas bent vieno iš tėvų rašytinis notariškai patvirtintas sutikimas. Kas konkrečiai turi būti įvardijama sutikime, plačiau pakomentuoti galėtų pasienio tarnyba.

 114. Neringa sako:

  Sveiki.

  Draugas mano škotas. Ar jis gali su manimi skristi į Lietuvą jei turi naujas GB vairuotojo teises.??kur pirštų antspaudai yra taip pat And teisių. Ačiū!

 115. Roberta sako:

  Sveiki.
  Iš Graikijos skrendant į Lietuvą persėsim Kijeve, ar reikalingas pasas vien dėl persėdimo?

 116. Alina sako:

  Sveiki, norime pirkti teciui bileta i Anglija, jis turi Ukrainos pasa, bei leidima gyvent Lietuvoje, ant kokio dokumento reikia pirkt bilieta? Ant paso arba ant leidimo gyventi?

 117. ZYGINTA sako:

  SVEIKI,

  Norejau pasiteirauti,ka daryti tuo atveju jei as sulietuvinau vyro varda ir pavarde ?! Parasiau taip KASPARAS ABOLTINIS ,o tikrasis pase KASPARS ABOLTINS.

  • Žyginta, paprastai, keleivio duomenys turi sutapti su asmens dokumente esančiais duomenimis. Kad būtų ramiau, susisiekite su bilieto pardavėju, kad pakoreguotų informaciją.

 118. Akvile sako:

  Sveiki,iskilo toks klausimas,Mano seserys atostogauja pas mane Airijoje,vienai 16 metu,kitai 8,ar gali 16 metu mergina buti lydinciu asmeniu,ir ar jos gali vienos skristi atgal i Lietuva?aciu

 119. Donata sako:

  Laba diena, noriu isleisti 15men dukteri skristi i Lietuva su mano seserim(18+) ar reikia leidimo ar kokios yra taisykles? Aciu

  • Neringa sako:

   Sveiki,
   Donata, jei vaikas LR pilietis, papildomų sutikimų grįžtant į Lietuvą nereikės.

 120. lina sako:

  prasau padekite !!!
  pirkau mamai bilietus is birminghemo i vilniu ir atgal.
  tai buvo pries keturis menesius.
  buvau nurodziusi jos pasta,bet ji pamirso vivus psisijungimus.
  skrydis sestadieni o ji neturi bilieto .
  nebezinau ka daryti

  • Neringa sako:

   Sveiki,
   Kuo greičiau susisiekite su tiesioginiu bilietų pardavėju dėl el. pašto koregavimo. Jei bilietus pirkote per ryanair-skrydžiai.lt, tuomet kreipkitės į mūsų konsultantus tel.nr 860026766, arba el.paštu uzsakymai@ryanair-skrydziai.lt

 121. Marija sako:

  Laba diena,

  jeigu check-in atliktas su asmens tapatybės kortele, galima vykti su pasu, jei kortelė buvo pamesta? Ačiū

  • Neringa sako:

   Sveiki,
   Turite vykti su dokumentu, kuriuo atlikote registraciją, tokiu atveju susisiekite su tiesioginiu bilietų pardavėju dėl dokumento koregavimo.

 122. Karolina sako:

  Sveiki,sakykite kaip atliekant checkin ,pažymėti kūdikio pasą. Pas mus jis vokiškas-Kinderreisepass. Ačiū

 123. Simona sako:

  Sveiki ,norejau paklausti ka pasirinkti atskris mama i Londona ir turi ID kortele,darant check in 1)passpot card
  2)nasjonalt ID kort fra EOS
  Kuri is siu zymeti?aciu

 124. Gintarė sako:

  Sveiki,

  Man yra 17 metų ir žadu skristi su Ryanair aviakompanija į Angliją ar man reikia tėvų, bei notaro sutikimo? Nes į vieną puse skrendu su pusesere o namo grįžtu viena.

 125. Alina sako:

  Sveiki,. Turiu toki klausyma, mes gyvename Anglijoje, pas mus nori atvaziuot tevai, mama turi LT pasa, o tietis turi ukrainos pasa bei leidima gyventi Lietuvoje, ar ileis teti i Anglija?

 126. zivile sako:

  sveiki, noriu paklausti mano tapatybes kortele galioja iki rugpjucio 3 dienos , skrydis liepos 28 i lietuva , kai dariau cekina neleido pasirinkti tos galiojimo datos tad parinkau ilgesne , rugpjucio 13 ar gali kilti bedu skrendant? lietuvoje darysiuosi pasa , ar gali oro uoste manes nepraleisti? dekoju uz informacija

 127. rytis sako:

  sveiki,norejau paklausti su dukra(4metu) skrendam i LT,jos pasas galioja iki 23/07/2016 o skrydis 22/07/2016 ,pradejom daryti chekina tai rodo kad pasas turi galioti iki 08men,ar mums geriau vaziuoti i ambasada ir darytis laikina grizimo dok,ar uzteks susisiekti su ryanair,kad atsiustu kita ref nr. aciu

 128. Eglw sako:

  Sveiki. As butinas tevu sutikimas jei noriu skristi i Anglija su 10 metu sese? Jei butinas tai kur ji gauti? Man 27 metai, o sese is mamos puses antros santuokos, musu pavardes skirtingos

 129. As sako:

  Sveiki.as esu anglijoje o mano vaikai Lietuvoje.Ar juos gali kitas asmuo pvz mano sesuo atskraidinti i Anglija be notarinio patvirtinimo?

 130. Ingrida sako:

  Sveik, norėjau pasiteirauti, ar Anglijai išstojus iš Europos Sąjangos galiu į Anglija skristi su Tapatybes kortele?
  Nes chek-in pasidariau su Taparybės kortele. Ar būtina keisti į pasą, nes kitaip neišskrisiu?

 131. zilve sako:

  Sveiki, esu airijoje ir mano tapatybes kortele galioja iki 2016-07-25 o skrydis buten liepos 25, tai jis skaitosi kad galioja ir nebus bedu man skrendant ar reiketu jau susirupinti , aciu

 132. Vaiva sako:

  Sveiki, norejau paklausti ar notaro patvirtintas tevu leidimas yra reikalingas nepilnameciui kuriam yra 16 metu ir kuris skrenda is Lietuvos i Anglija?

 133. Renata sako:

  Laba diena norejau paklausti. Turiu 2 dukras ju pavarde kaip tecio, o mano mergautine, mes vede nebuvom. Ar siuo metu skraidat is Anglijos i Lietuva ir atgal nereikia tevo sutikimo notarisko? Bijau kad gryzus is Lietuvos i Anglija neileistu musu i sali ar gali taip but?

 134. Jurgita sako:

  Sveiki, noriu suzinoti koks yra minimalus paso galiojimo laikas keliaujant po Europos Sajunga? Dukros pasas baigiasi 02.09.2016 is LT i UK ji gris su lydinciu asmeniu 14.08.2016, ar nekils problemu?

  • Jurgita, problemų nekils. Svarbiausia, kad pasas galiotų kelionės metu.
   Primename, kad keliaujant į UK bus reikalingas ir vieno iš tėvų rašytinis sutikimas, patvirtintas notaro.

 135. egidijus sako:

  turiu laikina dokumenta- ASMENS GRYZIMO PAZYMEJIMAS- mano sunaus,darant chek in negaliu nustatyti tinkamos datos,expire date,laikinas pazymejimas isduotas tik 2 sav. o svetaineja minimaliai menesis,ka daryt ?

 136. Emilė sako:

  Sveiki, man 19metų, skrisiu su savo broliu(jam 14metų) į Barseloną ir atgal paskui į Lietuvą. Ar skrendant į Ispaniją reikia tėvams paruošti sutikimą tvirtinta notaro ir kokia kalba?

 137. Ilona sako:

  Sveiki,
  Gyvename Anglijoje. Noretume isleisti savo vaikus atostogu pas senelius i Lietuva kartu su lydinciu suaugusiu asmeniu. Vaikai gris atgal su tevais. Ar mums reikia paruosti sutikima tvirtinta notaro ir kokia kalba? O taip pat norejau pasitikslinti ar nera apribojimu kiek vineas suauges asmuo gali lydeti vaiku?

  • Ilona, jei vaikai LR piliečiai, keliaujant į Lietuvą sutikimo nereikės. Jei į Angliją grįš kartu su tėvais, taip pat nereikia papildomų dokumentų.
   Apribojimų dėl lydimų vaikų nėra.

 138. Erika sako:

  Sveiki, norėjau paklausti ar gali 15 metu mergaite skristi viena?:)

  • Erika, aviakompanija Ryanair nepriima į skrydį vaikų iki 16 metų be suaugusiųjų palydos. Jei ir nupirksite bilietą kaip suaugusiajam, jums nepavyks užsiregistruoti į skrydį ir gauti įlaipinimo korteles. Ryanair palydos paslaugų neteikia, todėl turėtumėte rasti lydintį asmenį (gali būti asmuo nuo 16 metų) ir vaiko rezervaciją „pririšti“ prie kartu keliaujančiojo suaugusiojo rezervacijos.

 139. Asta sako:

  Laba diena . norejau paklausti ar nebutu problemu skristi is uk i lietuva jei paso galiojimas baigiasi 07.08.2016 o mano skridis butu 06.08.2016 ?

 140. Ligita sako:

  Laba diena,
  Turime klausimą ar gali 9m vaikas vienas skiristi iš Italijos (oro uostasMalpensa) į Lietuvą.Kad jį pasiimtų lėktuvu siuardesės (ar auklės).

  • Ligita, aviakompanija Ryanair nepriima į skrydį vaikų iki 16 metų be suaugusiųjų palydos. Jei ir nupirksite bilietą kaip suaugusiajam, jums nepavyks užsiregistruoti į skrydį ir gauti įlaipinimo korteles. Ryanair palydos paslaugų neteikia, todėl turėtumėte rasti lydintį asmenį (gali būti asmuo nuo 16 metų) ir vaiko rezervaciją „pririšti“ prie kartu keliaujančiojo suaugusiojo rezervacijos.

 141. Loreta sako:

  Sveiki, norejau paklausti Pradejau darysti check in, mano vyro vardas yra viename laukelyje su musu dukros, ji turi amens gryzimo pazymejima. Neiseina man ivesti jos duomenu, t.y. galiojimo datos. Ka daryti?

 142. Karolis sako:

  Is anglijos

 143. Karolis sako:

  Sveiki norėčiau paklausi ar galiu skristi su ID kortele į Lietuvą ar reikia paso

 144. giedre sako:

  laba diena, ar 13 metų vaikas gali vienas skristi į Ispaniją? ar reikalingas lydintis asmuo?

  • Aviakompanija Ryanair nepriima į skrydį vaikų iki 16 metų be suaugusiųjų palydos. Jei ir nupirksite bilietą kaip suaugusiajam, jums nepavyks užsiregistruoti į skrydį ir gauti įlaipinimo korteles. Ryanair palydos paslaugų neteikia, todėl turėtumėte rasti lydintį asmenį (gali būti asmuo nuo 16 metų) ir vaiko rezervaciją „pririšti“ prie kartu keliaujančiojo suaugusiojo rezervacijos.

 145. Laisvė sako:

  Sveiki. Keliausim su dukrele 6m.į Maljorką rugpjūčio mėn. Užteks asm.tapatybės kortelę pasidaryti ar geriau darytis pasą vaikui?

 146. Rimante sako:

  Norejau pasiteirauti kai notaras israso vieno is tevo patvirtinima kad lydintis asmuo skrenda su vaiku nereik verst y tos salies kalba kur skrendi? Nes uk tikrina pasus ir tarkim nesutampa pavardes pateiki notaro lapa ir jie nesuprantu kas jame parasyta.

 147. Indre sako:

  Sveiki.planuoju su dukra skristi I Airija.Mano ir dukros pavardes skirtingos.Sakykite ar reikia tevo sutikimo?Ar uztenka asmens tapatybes korteles ir gimimo liudijimo?

 148. Liepa sako:

  Labas vakaras, turiu toki kvailoka klausima ( panika uzvalde ). Uz keletos dienu skrendu i UK, ar po neseniai ivykusio referendumo galiu keliauti su ID kortele? Ar reikia skubiai pasigaminti pasa? Aciu uz atsakyma :).

 149. Marija sako:

  Sveiki, liepos pradzioje skrendu i Anglija. Man 17 metu, turiu tevu sutikima, patvirtinta notaro, kad galiu keliauti viena, ar ji reikia isversti i anglu kalba?

 150. Jelena sako:

  Sveiki, sakykit, nepilnametis vaikas (14 metu) skris i Didziaja Britanija ar gali buti palidovas 16 metu ir kokie dokumentai bus reikalingi. Dekoju

  • Jelena, 16 metų asmuo gali būti lydintysis asmuo 14 metų keleiviui. Abiems nepilnamečiams reikės vieno iš tėvų sutikimo, patvirtinto notaro. Ir, žinoma, asmens dokumento – asmens tapatybės kortelės arba paso.

 151. Vaida sako:

  Laba diena noreciau paklausti vaikui skrendant is Lietuvos y airija su lydinciu asmeniu ar reikia rastisko tevu sutikimo jeigu jis prideklaruotas S.airijoje?

 152. Neda sako:

  Labas vakaras, ar galima į lėktuvą (rankinį bagažą) neštis kvepalus, kremą, vaistus, makiažą? Vieni sako jog galima, o kiti jog negalima… esu pasimetusi.

  • Neda, skystus, tirštus produktus rankiniame bagaže galima gabenti, jei jų talpa neviršija 100 ml. Bendras skysčių tūris neturi viršyti 1 l. Visus skysčius reikia sudėti į vieną sandariai užsegamą peršviečiamą maišelį.
   Daugiau informacijos apie vežamus daiktus rasite BAGAŽAS įraše.

 153. Deimante sako:

  Sveiki, ar galima pilnamečiui rankiniame bagaže vežtis cigarečių ir maisto produktų?

 154. Neda sako:

  Laba diena, jei skrendu su broliu į Norvegiją (man 17 m., o broliui bus 11m.) būtinas mamos sutikimas? ar reikalingas dar ir lydintis asmuo?

 155. Benedikta sako:

  Ar skrendant iš Airijos į Lietuvą su lydinčiu asmeniu reikia turėti vieno iš tėvų raštišką leidimą patvirtintą notaro?

 156. Julija sako:

  sveiki, 1,5 metu vaikui keliaujant kartu su tevais kokie butent dokumentai reikalingi? ar galima vaikui pirkti bilieta internetu turint gimimo liudijima, ar butina tureti ir pasa? (kadangi uztrunka nemazai laiko kol pagamina)

 157. Benedikta sako:

  Ar galima į rankinį bagažą pasiimti šokolado?

 158. Benedikta sako:

  Ar gali 14 metų asmuo skristi vienas į Airiją arba su lydinčiu asmeniu. Kokius dokumentus reikia turėti keliaujant su lydinčiu asmeniu?

  • Benedikta, 14 metų Ryanair keleiviai turi keliauti su lydinčiu asmeniu. LR piliečiams keliaujantiems į Airiją reikia turėti vieno iš tėvų rašytinį sutikimą, patvirtintą notaro. Šiuos dokumentus reikės pateikti LR pasienio pareigūnams.

 159. Irma sako:

  Sveiki,

  Ar gali 17 metu nepilnametis veztis su savim cigareciu jeigu yra rukantis?

  • Irma, nuo 2015.05.01 asmenims iki 18 metų turėti tabako gaminių yra draudžiama. Už nepilnamečių asmenų tabako gaminių ar susijusių gaminių (elektroninių cigarečių ir pildomųjų talpyklų) turėjimą gali būti skiriamos baudos. Ar kils problemų, jei nepilnametis gabens cigaretes ar elektroninę cigaretę, priklausys nuo patikros darbuotojų. Taigi, ne mūsų reikia klausti.

 160. Kornelija sako:

  Sveiki,
  Atliekant online check in’ą nurodant dokumento tipą leidžiama rinktis iš Passport, Passport card ir Nasjonalt ID-kort fra EØS kategorijos. Kurį reikia rinktis, keliaujant su asmens tapatybės kortele?

 161. Kostas sako:

  Skrydis is Edinburgo i Kauna jau antradienio ryta (21 d.) tik dabar pamaciau kad baigiasi asmens tapatybes korteles galiojimas. Turiu teises ir studento pazymejima, nes studijuoju Skotijoje. Ka daryti? Patarkite.
  Turbut grizimui siu dokumentu nepakanka. Griztu tik savaitei.

  • Kostai, keliaujant būtina turėti galiojančią asmens tapatybės kortelę. Jei kelionės dokumentai – pasas ar asmens tapatybės kortelė prarandami, tampa netinkami naudoti ar pasibaigia jų galiojimo laikas, piliečiui, laikinai esančiam užsienio valstybėje, Lietuvos Respublikos diplomatinė atstovybė arba konsulinė įstaiga gali išduoti dokumentą, leidžiantį grįžti į Lietuvos Respubliką – Asmens grįžimo pažymėjimą – jeigu pilietis neturi kito galiojančio kelionės dokumento.

 162. Audrius sako:

  Sveiki.Atliekant online check-in‘ą neteisingai nurodytas asmens dokumento galiojimo laikas(vietoj 05 11 2018 nurodyta 11 05 2018).Ar nekils del to problemu?

 163. Sandra sako:

  Laba diena norėjau paklausti kaip užsiregistruoti skrydžiui su laikinu grįžimo pazymejimu? P.s pavogti dokumentai ambasada išdavė laikina grįžimo pažymėjimą. Acou

 164. Aistė sako:

  Laba diena,

  užsisakėm lėktuvo bilietus iš Vilniaus 2016 07 18 į Bergamą (Italija), ir i Bergamo į Vilnių 2016 liepos 25 d. Mano tapatybės kortelės galiojimas iki 2017 01 09, t.y. mažiau negu 6 mėn. Ar tiks šitas dokumentas?

  Ačiū už atsakymą.

 165. Simona sako:

  laba diena,
  skrendame į Maltą 2016-06-20. Asmens tapatybės kortelė galioja iki 2017-03-30. Darant check-in 2017tiems metams eina pasirinkti tik nuo 06 mėn. Tai gaunasi, kad kortelė turi galioti metus nuo skrydžio?

 166. Desolz sako:

  Sveiki. Noriu pasitikslinti. Keliausiu Ryanair avialinija į Norvegiją iš Rygos. Man jau yra 16 metų, skrisiu viena. Tėvų sutikimas, patvirtintas notaro nėra reikalingas, tiesa?

 167. Monika sako:

  Sveiki, noriu pasiklausti dėl asmens tapatybės galiojimo dokumento. Ar skrendant iš UK su Jūsų avialinijos užtenka mėnesio galiojimo laiko? Mano keliones pradzia 2016 06 23 pabaiga 2016 06 12, kortele galioja iki 2016 08 18. Labai dekoju uz greita atsakyma!

 168. Arnas sako:

  Sveiki! Turbut labai nusibodes klausimas,bet privalau issiaiskint tiksliai,nes ambasada suklaidino. Mano dukrai 4 metai,ji gimusi uk,pasas lietuviskas,gimimo vieta pase irasyta uk. Menesio gale dukra skris su mociute is uk i lt atostogu,o veliau kartu ir grys i uk atgal. Kokius dokumentai bus reikalingi? Ar dukros bilietas turi buti „priristas“ prie mociutes? Paklausus viso sito ambasadoj, praeita vasara- atsakymas buvo,kad apart dukros paso,daugiau nieko ir nereikia. Dekui

  • Arnai, ambasada teisi. Kad būtų ramiau, susisiekite su Lietuvos pasienio tarnyba.
   Keliaujant su Ryanair, vaiko bilietas turi būti „pririštas“ prie kartu keliaujančios močiutės (t.y. bilietai turi būti toje pačioje rezervacijoje).

 169. ERNESTA sako:

  Sveiki. Norejau paklausti mes liepa skrendam is airijos i lt ir musu vaikai turinairiskus pasus o mes lietuviskus. Sesuo sake kad isskrendant is lt reikia vaiku gimimo liudijimu nes kitaip gali beisleisti isskristi. Niekur nerandu kur ta info patikrinti. Aciu

 170. Renata sako:

  Sveiki,ar mano 16m.dukra viena gali skristi i Ispanija?

 171. Zilvinas sako:

  Sveiki, Norime vaika leisti atostogu su seneliais is Uk y Lt, vaikui 3 metukai pasas lietuviskas, ar reikia kokiu sutikimu ar nebus problemu Uk oro uoste? Dekui

 172. Zygis sako:

  Labas, mano dukrai 14 metu ,ji yra Amerikos piliete ir su dede is Lietuvos nuretu skristi i Anglija ir atgal ,kokius dokumentus ji turi tureti su savim. Ar reikia tevu sutikimo jei reikia tai kokio?

  Is anksto Aciu
  Zygis

 173. Rasa sako:

  Sveiki,
  Mums skrydis rytoj is Rygos (Latvija) i Rygge (Norvegija) ir tik dabar pastebejome kad dukrai kuriai 5metai pasibaiges paso galiojimo laikas. Ar imanoma skristi su gimimo liudijimu?
  Aciu

 174. Ingrida sako:

  Sveiki. Noriu paklausti, ar reikia vaikui, kuriam 16 metu, vienam srkrendant lektuvu, tevu sutikimo su notaro patvirtinimu?

 175. Jonas sako:

  Sveiki, gal but pasikartosiu bet noriu paklaust.
  Noriu issiust 4 metu dukra is Dublino i Lietuva su seneliais. Vaikas turi Airijos pilietybe, ar reikia kokio nors sutikimo is tevu siuo atveju?
  Aciu labai uz info.

 176. ROBERTA sako:

  Sveiki, noriu padaryti chek in skrydziui. Turiu vaikui laikina dokumenta kuris galioja iki brizelio 6, o skrydis birzelio 4. Svetaineje nurodzius laikino dokumento galiojimo data ismeta klaida ir anksciausia galiojimo data rodo 18. kaip elgis sioje situacijoje? ar skambinti i bustine ir sakyti,kad keliaujama su laikinu keliones dokumentu i viena puse? aciu uz atsakyma.

 177. Elonas sako:

  Laba diena, ar išskrendant iš kitos šalies nepilnamečiui be tėvu reikalingas notaro patvirtinimo vertimas anglų kalba ar užtenka patvirtinimo gimtąją kalba?

  • Elonai, kokia kalba turi būti tėvų sutikimas, nėra nustatyta. Daugiau informacijos gali suteikti tos šalies, iš kurios keliaujate, pasienio tarnyba.
   Ir primename, kad tėvų sutikimas reikalingas tik keliaujant į šalį, kuri nėra Šengeno zonoje.

 178. Rita sako:

  Sveiki.Su sunum skrendame į Jungtinę Karalystę birželio mėn.dabar tik pamačiau ,kad sunui liepos mėn baigiasi galiojimas asm.tapatybės kortelė,nors mes ten tik svečiuosimės tik savaite.Kortelės laikas dar nebus pasibaiges.Ar neturėsime problemų,jei galiojimas eina į pabaigą?

 179. Karolina sako:

  Sveiki, ar keliaujant į kitas Europos šalis būtina turėti privalomojo sveikatos draudimo kortelę?

 180. Giedre sako:

  Laba diena ,
  Suplanavome atsotogas, vaikam uzsakiau asmens grįžimo pažymėjimus , (AGP) ir iškilo klausimas . Musu skrydis Dublinas -Norvegija – Lietuva. Ar kils problemu skrendant su persėdimu ???

 181. Egle sako:

  Laba diena,
  Skrendu viena su 9 mėnesiú dukrele į Norvegijá turime tik asmens tapatybės korteles, ar jú pakanka skrendant ar būtina turėti papildomus dokumentus, ar Norvegijos viduje keliaujant neiškils problemú, kad neturime LR pasú? Sesuo prieš kurį laiká gyvenusi Norvegijoje minejo, kad geriau vaikui turėti pasá, nes norvegai gali nepripažinti kortelės, kaip yra iš tiesú?

 182. Tadas sako:

  Sveiki, 16m vaikui kelionei į Airiją reikalingas vieno iš tėvų sutikimas su notaro patvirtinimu.
  Ar užtenka vieno dokumento lietuvių kalba, ar dar reikalingas dokumento vertimas į anglų kalbą?

 183. Donata sako:

  Sveiki, skrendu su 1m 10m dukra i Londona. Ar reikalingi papildomi dokumentai be tapatybes korteles ir gimimo liudijimo?

 184. Laima sako:

  Laba diena, noriu paklausti, ar dukra kuriai 15 metų gali su ryanair iš Dublino į Vilnių skristi be suaugusiojo palydos, o tik su tėvų sutikimu, kad vaikas skristų be palydos, kuris žinoma patvirtintas notaro? ir ar reikalingas sutikimo vertimas anglų kalba. Ačiū.

  Pagarbiai
  Laima

  • Jei vaikas LR pilietis, grįžimui į Lietuvą sutikimo nereikia. Ryanair skrydyje vieni keleiviai gali keliauti tik nuo 16 m. Tokiu atveju, turėtumėte rasti lydintį asmenį, prie kurio turėtų būti „pririštas“ vaiko bilietas. Jei rasite asmenį, kuris keliaus kartu, vaikui nupirksite bilietą kaip suaugusiajam ir tuomet susisieksite su bilieto pardavėju, kad vaiko rezervaciją „pririštų“ prie kartu keliaujančiojo suaugusiojo rezervacijos. Lydintis asmuo gali būti nuo 16 metų.

 185. Laura sako:

  Sveiki,norejau paklausti kaip elgtis situacijoje,kai nepilnametis skrenda su lydinciu asmeniu ir turi tevu leidima LT kalba,bet skrenda is Rygos,tai ar gali tureti leidima LT kalba ar versti i anglu ar rusu?

 186. Ugne sako:

  Sveiki. Jei 17-metis,kuriam uz menesio sueis 18, skrenda i Airija, ar reikia tureti tevu sutikima?

 187. Bozena sako:

  Sveiki ruosiames skristi i d.Britanija 1 suauges ir 1 vaikas(4 m)kiek turi minimum galioti Id kortele po viesnages t.y. jeigu griztam spalio 1 d. o ID galiojimas iki 12.11.2016 tai tinka ar turime jau db asirupinti paso keitimu?

 188. Inesa Jonus sako:

  Sveiki, mes su sunumi 9m. nuolat gyvename UK, bet patvirtinancio dokumento neturime. Noreciau suzinoti, kokiu leidimu jam reikes, su lydinciais seneliais nuvaziuoti vasaros atostogu i LT, ir is LT gryzti su kitu lydinciu asmeniu i UK? Ar mano sutikimas tures buti isverstas i Lietuviu kalba? Mano ir sunaus pavardes skiriasi, bet turime gimimo liudijima. Aciu

  • Jei vaikas LR pilietis, grįžimui į Lietuvą sutikimo nereikia. Jei vaiko gyvenamoji deklaruota vieta Anglijoje, keliaujant iš Lietuvos atgal į Angliją užteks turėti tai patvirtinantį dokumentą. Dėl šių dokumentų turėtumėte kreiptis į Anglijos įstaigą, kurioje ir buvo deklaruota gyvenamoji vieta.
   Jei nedeklaruota, vaikui reikės vieno iš tėvų sutikimo, patvirtinto notaro. Sutikimas bus reikalingas keliaujant iš Lietuvos.

 189. Solvita sako:

  Sveiki. 16 metu jaunuolis skrenda is Rygos i Anglija. Kokia kalba reikia vieno is tevu sutikimo patvirtinto notaro?

 190. Paulina sako:

  Laba diena,

  Ar priimamas laikinasis pažymėjimas ? Laikinasis pažymėjimas yra asmens dokumentas, skirtas patvirtinti Lietuvos Respublikos piliečio asmens tapatybę ir naudojamas iki piliečiui išduodama nauja asmens tapatybės kortelė ar pasas. Jis išduodamas asmenims, dėl kokių nors priežasčių praradusiems asmens tapatybės kortelę ar pasą. Laikinajame pažymėjime nurodomas asmens vardas, pavardė, gimimo data ir vieta, asmens kodas, taip pat – jį išdavusios migracijos tarnybos pavadinimas, dokumento numeris, jo išdavimo ir galiojimo data.

  • Paulina, jei neturite kito asmens dokumento, grįžti į Lietuvą galite keliauti su laikinu asmens grįžimo pažymėjimu.

   • Paulina sako:

    Aciu uz atsakyma. Gavau laikina grizimo pazymejima kelionei i Lietuva, kad uzsisakyti pasa, bet turesiu vel grizti i sali, kurioje gyvenu (Danija). Mane domina, ar priimate laikinaji pazymejima, kuri isduoda kol gaminamas pasas – ar galima skristi is Lietuvos su siuo dokumentu? Jei nepriimate sio dokumneto, tai reiskia, kad as turesiu buti Lietuvoje ir laukti kol bus pagamintas pasas.

 191. Gitana sako:

  Sveiki mano sunuj 14 m.as noriu kad jis atskristų mas mane i Malta is Lietuvos su lydinčiu asmeniu mano drauge.kokiu dokumentu jam rėkė tureti su savimi? Ir dar drauge jau įsigijo bilietą bet as dar nesupirkau sunuj ar nebus problemu jai bilietai nebuvo pirkti kartu ar reikia kažkaip juos prikabinti kartu.dar nesam tai dare todel ieškau informacijos bet pakankamai sunku juos pilnai rasti.aciu

 192. Domantas sako:

  Sveiki, man yra 17 metų ir birželio mėnesį bus skrydis į Jungtinę Karalystę pas brolį,ar man reikia turėti paliudyta notaro leidimą skrendant ?

 193. Sondra sako:

  Laba diena, draugė ketina keliauti su nepilnamete dukra į Jungtinę Karalystę, kuri nėra Šengeno zonoje. Planuojama, kad į Lietuvą nepilnametė dukra grįš ne su motina, o vyresne (pilnamete) seserimi. Kokiais notaro patvirtintais dokumetais reikia pasirūpinti prieš kelionę (į JK ir grįžimą į Lietuvą) bei kokia kalba jie turi būti parengti, kad neįvyktų nesusipratimų.

  • Jei į Angliją nepilnametė keliaus kartu su mama, tuomet papildomų dokumentų turėti nereikia. Jei nepilnametė yra LR pilietė, grįžimui į Lietuvą pakaks tik asmens tapatybę patvirtinančio dokumento.

 194. Nežiniukė sako:

  Laba diena. Kiek laiko likus iki vartų uždarymo galima eiti per patikra? Ačiū.

  • Kada eiti per patikrą nėra labai svarbu. Svarbiausia, kad spėtumėte pro ją praeiti. O prie Ryanair įlaipinimo vartų turite būti ne vėliau kaip 30 min iki skrydžio, nes vartai uždaromi likus 20 min iki skrydžio.

 195. Jurate sako:

  Laba diena Norėčiau paklausti aš uzsakinedama bilietą suklydau paskutines raidės pavardės ką man daryti? Aš dar cekino nedariau nes skrydis tik birzely bet norėjau paklausti ar nebus problemų dėl to

 196. Lina sako:

  Sveiki, vykstant į D.Britaniją ar užtektų pateikti tik tap. kortelės ar reiktų dar ir paso?

 197. giedrius sako:

  Mamos ir dukros pavardes skirtingos. Bet jos turi lietuviska gimimo liudijima. Ir mes visi 3 realiai dar esam registruoti lietuvoj. Ar tiks lietuviskas gimimo liudijimas?

 198. giedrius sako:

  Sveiki. Nutiko toks dalykas, kad mano drauge su dukra isskrido I lietuva. Ir ant dienu turi grizti. Taciau pamirso pasiimti angliska gimimo liudijima. Jis liko su manimi uk. Parsiusti I lietuva nebespesiu. Ar kils keblumu uk oro uoste? Aciu

 199. Egle sako:

  Sveiki.norim isleisti sunu y lietuva vasaros menesiui kartu su kitu asmeniu.tevai neskrenda.ar reikia vaikui ygaliojimo isvykstant is uk ir gryztant is LT y UK?

  • Egle, vieno iš tėvų sutikimas bus reikalingas nepilnamečiui keliaujant atgal į Angliją. Jei vaiko deklaruota gyvenamoji vieta yra Anglijoje, tuomet pakaks tai patvirtinančio dokumento.

 200. Laura sako:

  Sveiki,dukra skrenda is Uk i Lt su lydinciu asmeniu.Ji lietuvos piliete.Ar butinas leidimas.Klausiu todel,nes girdejau,kad pasikeite istatymai ir reikalingas dabar leidimas.Ar,tai tiesa?

 201. Petras sako:

  Sveiki norėjau paklausti. Esu Lietuvos pilietis esu susituokęs su Ukrainos pilietė turime dukra, dukra turi Lietuvos pilietybę pasą o žmona turi laikina leidimą gyventi Lietuvoje yrasyta šeimos narys išduota pagal Europos įstatymus. Ar vykti y anglija aplankyti giminaičių žmonai reikalinga viza? Ar pakanka santuokos liudijimo ir leidimo gyventi su yrasyta šeimos narys? Ačiū

 202. Violeta sako:

  Sveiki, norint įvesti savo dokumento pavadinimą – pasirinkimai yra tokie, kaip: Nasjonalt ID-kort fra EOS ir Passport Card, o aš turiu Asmens tapatybės kortelę ( Personal Identity Card), kurį pasirinkti iš šių dviejų aš turėčiau?

 203. skaiste sako:

  Laba diena,
  norejau paklaust,zadam skrist i Lietuva,bet vaikas turi vokietijos pasa („Kinderreisepass“),bet pase nera nurodytas vaiko asmens kodas,tik paso numeris,bet darant check -in juk reikia ivest asmens koda.ar leis mums pasidaryt check-in be asmens kodo?
  aciu uz atsakyma

 204. Ingrida sako:

  Sveiki,registruojantis skrydziui nurodziau dokumenta Nasjonalt ID kort fra EOS ir ivedziau ID korteles duomenis. Veliau jau po registracijos ryanair.com puslapyje pakeiciau dokumenta vietoj ID nurodziau pasa ir jo duomenis. Ar del pakeistu dokumento duomenu nekils problemu registruojantis oro uoste?

 205. Jurgita sako:

  Sveiki,
  Turiu seno pavyzdžio žalia Lietuvos respublikos pasą, kuris galioja iki 2016 metų lapkričio. Birželio mėn. skrendu savaitei į Maltą. Ar reikia, kad pasas galiotų 6 mėn.?
  Ir dar
  Ar nekils problemų,kad perkant bilietą pavardė parašyta lietuviškom raidėm (su ė )? Registracija dar nepadaryta. Ačiū :)

  • Jurgita, keliaujant į Maltą pasas turi galio tiesiog kelionės metu.
   Jei po registracijos į skrydį jūsų pavardė neišsikraipys (dėl simbolių), tuomet problemų nekils.

 206. renata sako:

  Laba diena. Vasara su abiem vaikais skrendu i Anglija. Ar butinas tevo sutikimas (Patvirtintas notaro).

 207. Kristina sako:

  Laba diena. Geguzes pabaigoje su vyru ir dviem vaikais (10 men. ir 2,5 m.)skrisime i Skotija. Ar vaikams butini pasai ar uzteks ir asmens tapatybes korteliu? Aciu

 208. Alina sako:

  Sveiki, ar nekils mums problemu jeigu turime skrydį gegužes gale i Ispanija, o vaiko lietuviškas pasas baigsis liepos 4 d. Skrydis is Airijos. Aciu

 209. Monika sako:

  Sveiki, ar galiu skrysti į norvegiją su id kortele kuri galioja iki spalio mėnesio ar ją jau reiktų pasikeisti?

 210. Violeta sako:

  Laba diena, gal galėtumėte parašyti sistemos administratoriaus kontaktus, kuriais būtų galima susisiekti dėl asmens tapatybės kortelės klausimų? Bilietus pirkau ryanair.com svetainėje.

 211. Julia sako:

  Sveiki, gal patarsite, kokią šalį rašyti į skiltelį IŠDAVUSI ŠALIS, jeigu laikinajame dokumente parašyta Dokumentą išdavė Lietuvos Respublikos ambasada Danijos Karalystėje ir Islandijos Respublikai? Dėkoju už atsakymą

 212. Violeta sako:

  Laba diena, gal galėtumėte parašyti sistemos administratoriaus kontaktus, kuriais būtų galima susisiekti dėl asmens tapatybės kortelės klausimų?

  Dėkoju

 213. zydrune sako:

  sveiki. vasarai noriu atsivesti sesers duktery kuriai yra 16 metu. ji skris i anglija kartu su manimi ar reikia vis vien notaro patvirtinimo kad gali keliauti i uzsieni? o rugpjuty skristu viena tai kaip ka daryti? aciu

 214. Orinta sako:

  Sveiki, esu nepilnametė, skrendu į Didžiąją Britaniją viena. Ar galioja tėvų sutikimas patvirtintas notaro, jei ten parašyta, kad skrisiu su bet kuriuo lidynčiu asmeniu, nors tokio neturėsiu. Ar priimtu tokį sutikimą ar reiktu paminėti, kad skrendu būtent viena?

 215. Matas sako:

  Sveiki, norejau paklausti, jei skrendu is uk i Lietuva (17m.) ar leidimas turi buti isverstas i anglu kalba?

 216. Inga sako:

  Kokiu budu galima gauti saskaita faktura anglu kalba uz isigyta skrydi.
  Bandziau rasyti is E puslapio taciau atgal gryzta automatinis atsakymas. O saskaitos taip ir negaunu. Gal galite padeti?

  • Jei bilietus įsigijote ryanair.com svetainėje, sąskaitos-faktūros už Ryanair bilietus negausite. Sąskaitą-faktūrą galite gauti tuo atveju, jei bilietus perkate per pasirinktą bilietų rezervavimo sistemą.
   Jūsų bilieto patvirtinimas ir yra įrodymas apie bilietų pirkimą.

 217. Ieva sako:

  Laba diena, planuojame keliauti atostogų vasarai iš Lietuvos-Ispanija ir po to atgal, atgal bilietus pirksim vėliau ir noriu pasiimti viena drauge 15 metų panele, ar nekils oro uoste vykstant ir paskui grįžtant atgal problemų? Ar vistiek dėl atsargumo reiktų pasiimti jos tėvų notarišką leidimą skristi panelei atostogų?

 218. Violeta sako:

  Norėčiau Jūsu paklausti, nusipirkau poilsinę kelionę vasario mėn., o skrydis bus Birželio mėn. Mano asmens tapatybės kortelė baigiasi šių metų gegužės mėn. tad tik prieš kelias dienas pasikeičiau asmens tapatybės kortelę į naują, bet į kelionę registravausi dar turėdama seną t.y gegužės mėn pasibaigiančią asmens tapatybės kortelę, ar tai neturės jokios įtakos, kad užsisakant kelionę naudojau tą kortelę?
  Ačiū

 219. Jolanta sako:

  sveiki, ar 12 metų vaikas gali skristi į Jungtinę Karalystę be tėvų ar lydinčio asmens? ir jei taip, kokiu būdu pirkti bilietą?kaip suaugusiam asmeniui, nes kaip vienam vaikui neduoda. ačiū

  • Jolanta, 12 metų vaikas vienas keliauti negalės. Ryanair skrydyje vieni keleiviai gali keliauti tik nuo 16 m. tokiu atveju, turėtumėte rasti lydintį asmenį, prie kurio turėtų būti „pririštas“ vaiko bilietas. Jei rasite asmenį, kuris keliaus kartu, vaikui nupirksite bilietą kaip suaugusiajam ir tuomet susisieksite su bilieto pardavėju, kad vaiko rezervaciją „pririštų“ prie kartu keliaujančiojo suaugusiojo rezervacijos. Lydintis asmuo gali būti nuo 16 metų.
   Papildomai reikės vieno iš tėvų sutikimo, patvirtinto notaro, kad vaikas galėtų keliauti į Angliją, kuri nėra Šengeno zonoje.

 220. Ramune sako:

  Sergu cukriniu diabetu pirmo tipo. Skrisiu iš Rygos i Londoną. Gydytojo pažymą kad sergu ir gydausi insulinu, turiu. Kadangi skrendu pirmą kartą, galbūt reikia dar kažką žinoti, turėti?…Ar grįžtant nebus nesusipratimų?

 221. Marta sako:

  Sveiki. Turiu bilietus i Airija is Vilniaus, man yra 17 metu, skrendu su pilnameciu draugu, ar galiu skristi be notaro patvirtinimo?

 222. Gytis sako:

  Ka daryti, jeigu as turiu laikina gryzimo pazymejima, kaip padaryti check-in su juo? Kaip tai imanoma? Nes negalima ten ivest tokio dokumento.

 223. Tjl sako:

  Laba diena, ar reikalingi kokie dokumentai vaikui skristi is uk(skotijos) i Lietuva atostogu su dede ar senoliais. Vaikui 5 metai, pasas britiskas(turi ir lietuvos bet pasibaiges), deklaruota gyvenama vieta uk.
  Dekui

 224. Viktorija sako:

  Sveiki, balandzio 13 skrydis, perkant bilietus vyras pazymejo, kad dokumentas ID kortele, nors duomenis suvede paso. Kiek skambinom konsultantui sake, kad tokio dalyko niekas nekeicia ir skriati turetu leist. Ar nekils problemu jei vietoj ID bus pasas, nes biliete paso duomenys juk nors pazymeta kad ID kortele.

 225. Rita sako:

  sveiki. Noreciau paklausti ar reikalingas notaro patvirtinto sutikimo vertimas i anglu kalba nepilnametei ( 16m,)skrendanciai i Anglija?

 226. Sandra sako:

  Laba diena, norejau paklausti ar reikalingas tevu sutikimas Lietuvos Respublikos pilieciui, nepilnameciui (2metu vaikui) skristi su lydinciu asmeniu is UK Londono(Stanstedo) i Latvija(Ryga). Labai aciu uz atsakyma.

  • Sandra, jei vaikas vyksta į užsienio valstybę, kuri yra Šengeno zonoje, papildomų dokumentų turėti nereikia. Jei keliaus atgal į UK, kartu su asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu pasienio kontrolės punkto pareigūnams turės būti pateikiamas bent vieno iš vaiko tėvų arba globėjo (rūpintojo) rašytinis sutikimas, kad vaikas vyktų su jį lydinčiu asmeniu, ir šio sutikimo kopija. Sutikime parašo tikrumas turės būti paliudytas notaro.

 227. Julia sako:

  Sveiki, perkant bilietus ryanair tinklalapyje suaugusiam, vaikui iki 2 metu ir 2 vaikams nuo 2-5 m. man rodo, jo reikia irasyti viena suaugusi ir 2 vaikus, o kaip del vaiko, kuriam dar nera 2 m.? ar ji reikes veliau irasyti, kai darysiu chek-in? Dekoju uz atsakyma!

 228. Mj sako:

  Sveiki, bilietai nupirkti, bet susituokiau pries kelis metus ir nekeiciau dar nei bieno dokumento, ID kortele galiojanti su mano mergaitine pavarde, ar nieko tokio?

 229. Silvija sako:

  Sveiki, norėjau pasiteirauti ar nekils didelių problemų jei mano pirktame biliete mano pavardė parašyta be lietuviškų raidžių? Bilietą pirkau lektuvubilietai.lt ir ten pildant duomenis lietuviškos raidės buvo pakeičiamos angliškomis. Skrydis 04.09 Vilnius – Roma

  • Renata RyanAir Skrydžiai sako:

   Silvija, dėl bilieto su angliškomis raidėmis problemų tikrai nekils.

 230. Vytaute sako:

  Laba diena, 04/14-18 dienomis skrendame i Londona, dukros pasas galioja iki 2016 07 15, ar nebus problemu, kad lieka mazas laiko tarpas iki jo galiojimo pabaigos?

  • Renata RyanAir Skrydžiai sako:

   Vytaute, skrendant į ES šalis yra privaloma turėti galiojantį asmens dokumentą ir nėra svarbus ilgas galiojimo laikas. Todėl, ramiai galite skristi su šiuo dokumentu.

 231. Raimonda sako:

  Sveiki. Pildant skrendanciuju informacija yra laukelis israsymo data, Ant asmens tapatybes korteles nera tokio dalyko. Yra isdavimo data, bet ja jau irasiau. Ar cia reikia rasyti ta pacia isdavimo data ?

 232. Erikas sako:

  Sveiki. Norėjau paklausti. Skrendant iš Švedijos į Lietuvą ar pakanka turėti galiojančią ID kortelę,ar būtinas pasas??

 233. Aiste sako:

  Skambinausi,sake neturetu nekilti jokiu problemu,bet nieko tiksliai nepasake.Tai kai negaunu jokios tinkamos informacijos tai nezinau kaip man elgti.Bilietas pirktas http://www.ryanair.com ir skamabinausi ryanair tinkalpi rastu numeriu +37060026763

 234. Aiste sako:

  Sveiki,
  Skrendu 2016-04-02 is Vilnaius oro uosto i Stanstedo oro uosta,bilietas yra jau atspausdintas.Bet pameciau id kortele kuria buvo regisrtuotas skrydis,turiu dabar nauja id kortele. Ar kils kokiu problemu,kad kita id kortele,jei nei vardas nei pavarde nepasikeite?
  Aciu uz atsakyma

 235. Edgaras sako:

  Laba diena,

  Norime keliauti i Ispanija is Jungtines Karalystes. Kartu norime pasiimti 14 metu vaika. Ar gali vaikas skristi su mum kartu i Ispanija ir grizti atgal i Jungtine Karalyste be tevu sutikimo?

 236. Viktorija sako:

  Laba diena mes givenam Italijoi bet norim gristi i Lietuva ir mano sunuj 14 metu jis pamete pasa ir turim tik gimimo liudijima , ar jis gali isskristi Tim su gimimo liudijomo ? Aciu

  • Viktorija, keliauti su gimimo liudijimu negalės. Jei kelionės dokumentai – pasas ar asmens tapatybės kortelė prarandami, tampa netinkami naudoti ar pasibaigia jų galiojimo laikas, piliečiui, laikinai esančiam užsienio valstybėje, Lietuvos Respublikos diplomatinė atstovybė arba konsulinė įstaiga gali išduoti dokumentą, leidžiantį grįžti į Lietuvos Respubliką – Asmens grįžimo pažymėjimą – jeigu pilietis neturi kito galiojančio kelionės dokumento.

 237. Ieva sako:

  Sveiki, norejau paklausti ar 2 metu vaikui butinas pasas ar užtenka asmens tapatybes korteles, skrendant į Anglija? Ir ar reikia kreipsis į notara?

 238. Samanta sako:

  Sveiki,jei 15m. vaikas i Jungtine Karalyste atvaziuoja atostogu su mama,o grizt atgal i Lietuva skris su sese,tai jam reikalingas sutikimas. Tai mano klausimas yra ar ta sutikima reikia isverst i anglu kalba,nes kelione bus is Anglijos? Aciu.

 239. senis sako:

  sveiki, norėjau paklausti, ar reikalingas motinos sutikimas,kai esam išsiskyrę ir vaiko nuolatine gyvenamoji vieta priskirta prie motinos,kad aš su vaiku galėčiau vykti į Anglija.

 240. Danute sako:

  Sveiki
  Regisruojantis skrydziui 2 asmenims, ar uztenka suvesti 1 zmogaus paso duomenis?
  Ilaipinimo kortele gavau abiems asmenims.
  Su centrine bustine nepavyksta susisiekti…

 241. Neringa sako:

  Sveiki jei ant vaiko bilieto padarytas cekinas o ten nurodyta kad vaikas turi pasa nors jis turi id kortele ir korteles galiojimo data klaidinga vietoj 2021 parasyti 2022 ar galima ištaisyti ar galima taip skristi???

  • Neringa, paskambinkite į centrinę Ryanair būstinę ir pakoreguos registracijos duomenis. Jei bilietą pirkote per pasirinktą bilietų rezervavimo sistemą, kreipkitės į sistemos administratorių.

 242. Ana sako:

  Sveiki, keliaujam i Graikija. Dukrai asmens tapatybes korteles galiojimas baigsis po poros menesiu. Skrydzio metu galioja. Juk nieko baisaus? Sengenas? Nereik, kad tris menesius po skrydzio galiotu? :) Dekui!

 243. Lina sako:

  Sveiki. Darant check-in infant rasant date of expiry pagal AGP 29.03.2016 NETINKA. Palikti tuscio taip pat negalima. Skrydis 21d. Ka daryti?

 244. Edvinas sako:

  sveiki, norejau paklausti, vykstam i UK geguzes 4-17 dukrai 2metai jos pasas galioja iki liepos 7d ar nebus problemu su chekinais ir paso galiojimu?

 245. Ilona sako:

  Laba diena, balandžio 23-25 d. skrendame maršrutu Kaunas – Kopenhaga – Kaunas. Nepilnamečio vaiko pasas galioja iki gegužės 20 d. Ar Danija įsileis sūnų į šalį, ar pakanka, kad pasas galiotų tik kelionės metu? Ačiū

 246. Vaidotas sako:

  Sveiki. Ar nebus problemu skrendant pirmyn ir atgal i UK balandzio 4 – 26 d., jei LR Pasas galioja iki birzelio 5 d. Aciu.

 247. Simona sako:

  Sveiki, kovo 20 skrendu į Ispaniją. Paso neturiu, tik ID kortelę, kurios galiojimo laikas baigiasi gegužės mėn. Ar nieko blogo? Nes anksčiau budavo, kad reikia bent 3 mėn.galiojimo laiko. Laukiu atsakymo.

 248. July sako:

  Laba diena. Mes Lietuvos pileciaj givenom UK. Mano dukra 15 metu nori isvazioti is UK i Italia menesiuj laika ir lides ja mano drauge (pilnamete) Klausimas…kokiu dokumentu reike? Ir jai mes esam UK kur galima padariti rašytini sutikima kad vaikas vyktų su jį lydinčiu asmeniu? Aciu

 249. Egle sako:

  Sveiki, ar reikalingas tevu sutikimas 16 – meciui?
  Aciu.

 250. Karolina sako:

  Sveiki,
  Norėjau paklausti, man yra 17 metų ir planuoju skristi į Londoną savaitei. Mano tėvai išsiskyrę ir globa atitekusi tėčiui. Mes sutvarkėme notariškai dokumentus, kad galiu skristi viena be palydinčio asmens, tačiau kilo klausimas ar nereikia to dokumento versti į anglų kalba? Ar neprisikabins Anglijoje jog neišversta? Ir kokių dar reikia dokumentų, nes kaip supratau reik kažkokios kopijos, gal galėtumėte geriau paaiškinti. Ačiū už atsakymą.

 251. ramute sako:

  Ruosiames su 2metuku vaiku skristi i Ispanija,bet kadangi sunaus pavarde ir mano skirtigos, ar reikalingas notaro patvitinimas kad tevas leidzia skristi? Ar uztenka ir gimimo liudijimo kur nurodyta kad esu vaiko mama?

 252. Egle sako:

  Laba diena,

  Niekaip nerandu kaip pasidaryti chech in i viena puse. Daro iskart abiem pusem. Asmens grizimo pazymejimas galioja tik i viena puse, o i antra skrisim pasidare pasus.Aciu

 253. Ernestas sako:

  Sveiki, gyvenu Airijoje ir liepos menesi planuoju gryzti atostogu i Lietuva, bet mano asmens tapatybes korteles galiojimo laikas tra pasibaiges, ar nekils problemu su laikinu grizimo dokumentu? ir ka reiktu zymeti registruojantis i skrydi? Nes kiek prisimenu, registruojantis i skrydi galima pasirin gti tarp paso ir asmens tapatybes korteles. Aciu

 254. Vida sako:

  Sveiki. Nusipirkau isskridimo ir grizimo bilietus vienu pirkimu. Pasidariau check in i viena puse, kadangi zinojau kad keisiu pasa ir reikes suvest naujus dokumento duomenis. Dabar darau check in grizimui ir sistema neleidzia suvesti naujo paso duomenu, automatiskai duoda seno paso issaugotus duomenis. Pasirenku funkcija „edit“, suvedu naujus duomenis taciau paspaudus „continue“ niekas nevyksta. Aciu

 255. Dalia sako:

  Sveiki, skrendu iš Rygos oro uosto į Londoną. Esu 17-likos metų ir turiu tėvų sutikimą patvirtintą notaro, sutikimas yra lietuvių kalba. Ar gali kilti kokios problemos dėl skridimo is Rygos ir sutikimo,kuris parašytas lietuvių kalba?

 256. Laura sako:

  Ar yra butinas tevu sutikimas skrendant i UK, jei vaikui jau yra 16 metu?

 257. Irina sako:

  Sveiki.ar galima skristi i Jungtine Karoliste su „Leidimu nuolat gyventi“?

 258. Renata sako:

  Sveiki.Noriu pirkti bilietus i Vokietiją ir kartu vežuosi nepilnametę mergaitę (13m). Aš jai ne giminė,tiesiog lydintis asmuo. Bilietus planuojame pirkti kartu,tai perkant juos man bus nuoroda kaip priregistruoti vaiką prie manes ar kaip? Nes praeita karta oerkant kilo didelių problemų

 259. Ginte sako:

  Laba diena norejau pasiklaust ka daryti,
  uzsakinejant bilieta ivedziau kad skrenda paauglys,o siandien suejo 16 metu (tai skaitosi kad suauges).
  darant chekin neduoda ivest gimimo datos, ryt skrydis,nes siandien suejo 16 metu ir duoda gimimo data vest tik jau 24 d vasario.

 260. oresta sako:

  Sveiki,ka daryti jei bilietus jau uzsisakem geguzes 27d bet kovo 19 isteku ir keisis pavarde?ant paso jau busiu iene o uzsiregistravau kaip mergautine pavarde?

  • Oresta, paskambinkite į centrinę Ryanair būstinę ir pakoreguos pavardę. Pasak Ryanair, jei užsisakėte skrydį ir įrašyta mergautinė pavardė, bet pasas arba asmens tapatybės kortelė jau su naująja pavarde arba atvirkščiai, Ryanair geranoriškai atliks keleivio pavardės keitimą.
   Jei bilietus pirkote pasirinktoje bilietų rezervavimo sistemoje, kreipkitės į tos sistemos administratorių.

 261. Kristina sako:

  Laba diena,su seima gyvename airijoje, skrisime I lietuva norejau suzinoti kokio dokumento reikia 5men kudikiui?

 262. Ieva sako:

  Sveiki, norejau paklausti, ar butina asmens tapatybes kortele keturiu savaičiu kudikiui skrendant I UK is LT ar uztenka gimymo liudijimo.

 263. Eglė sako:

  Sveiki,

  Ar galiu skristi į Ispaniją vasario 28-kovo 3, jei tapatybės kortelė ir pasas galioja iki balandžio 3d.

  Ačiū

 264. Egle sako:

  Sveiki,norejau pasiteirauti mano vyro ID kortele yra iluzus prie pacio tipso(metalinio) ar mus praleis oro uoste skrendant i lietuva nes kaip tik norime skristi i lietuva padaryti vaikui paso ir pakiesti jo senaji ID.

  • Egle, paprastai, asmens dokumentas turi būti nepažeistas. Tačiau, ar praleis, gali priklausyti ir nuo oro uostų darbuotojų. Susisiekite su konkretaus oro uosto pateiktais kontaktais ir jus pakonsultuos.

 265. Sandra sako:

  Sveiki,

  LT pasa esu palikusi kitos salies ambasadoje vizos gavimui.
  Turiu Estijos ID kortele, su kuria galiu keliauti Europoje.
  Klausimas- ar galiu su ta kortele vykti i Norvegija? (Oslas, Ryanair).

  Aciu,
  Sandra

 266. Renata sako:

  Laba diena,

  Dėkoju už informaciją. Patikslinkite prašau, ar atskridus į Londono Stansted oro uostą bus reikalinga pereiti UK pasienio kontrolę ar iš karto galima pereiti į sterilią zoną (neturint registruojamo bagažo)?

 267. Renata sako:

  Laba diena,

  Su vyru skrendame i Ispanija, skrydis su persedimu Londone. Vyras Rusijos pilietis, turintis leidimą gyventi Lietuvoje. Ar Londone nekils problemu, ar nereikalingi papildomi dokumentai?

 268. Greta sako:

  Sveiki man rytoj skrydis atgal ir as kaip tik pasikeiciau savo tapatybes kortele, ir noriu dabar pasidaryti check in ir kai reik susitikrinti duomenis pasikeiciu i nauja id korteles numeribir galiojimo laika, ir kai spaudziu testi neina, ka daryt??

 269. Agnė sako:

  Sveiki, pirma kart ruošiuos skristi į Ispaniją ar skrendant iš jos ir atgal tiks tapatybės kortelė? Ir kokių dar dokumentų gali reikėti?

 270. Agne sako:

  Laba diena norejau paklausti as Turiu seno tipo asmens kortele galiojimo laikas N esibaigs dar kelerius metus bet del seno id pavidalo niekas neprisikabins skrendu anglija I lietuvis aciu

 271. Lina sako:

  Sveiki.Girdėjau,kad išvykstant iš Ispanijos su nepilnanečiu,vykstančiu su lydinčiu asmeniu,gali kilti problemų.Skaičiau tos šalies reikalavimą,jog neturint paso,tik ATK, reikia notariško patvirtinimo.Tačiau dukra turi pasą,ar tikrai nekils problemų būtent išvykstant iš Ispanijos?

 272. Ramunas sako:

  Laba diena, pirmą kartą ruošiuosi daryti agp vaikui, ir man įdomu kaip su tuo lapų viskas vyksta, agp tai vienkartinis popierius leidžiantis skristi vaikui iš Airijos. Bilietą aš jau iš anksto galiu pirktis kūdikiui ar aš turiu iš pradžių pasidaryti ta vienkartini agp?

 273. Karolina sako:

  Sveiki, kitą savaitę skrendu į Londoną, man 17 metų ir turiu notaro pasirašytą vieno iš tėvų sutikimą, tad ar galiu keliauti viena be palydos ar vis dėlto turi būti lydintis asmuo?

 274. Zilvinas sako:

  Sveiki,
  Turiu dar seno pavyzdžio žalia Lietuvos respublikos pasą, kuris galioja iki 2017 metų. Balandį skrendu trumpam į Didžiąją Britaniją pirminis atgal. Ar nebus problemų? Ar reikia naujo pavyzdžio biometrics paso? Ačiū.

 275. Nijole sako:

  Sveiki,noreciau jusu paklausti.Skrendu i Londona kovo 5d. gryztu kovo 11d.,mano asmens tapatybes kortele galioja iki geguzes 31d.ar nebus problemu del tapatybes korteles galiojimo. Is anksto dekoju.

 276. Rūta sako:

  noriu pasiteirauti kokių dokumentų ( be asmens tapatybės kortelės ) reikia vaikui kai vaikas skrenda su mama tačiau pavardės nėra tos pačios ( vaikas iš pirmos santuokos )

  • Rūta, reikėtų turėti vaiko gimimo liudijimą, kuriame matytųsi mamos pavardė.
   Tačiau, jei keliaujama į šalį, kuri yra Šengeno zonoje, papildomai nieko turėti nereikia.

 277. Inga sako:

  Pamiršau paminėti, jog išskrenda vaikas su lydinčiu asmeniu iš Latvijos ne iš Lietuvos

 278. Inga sako:

  Sveiki,
  vaikas skrenda su lydinčiu asmeniu į JK, ar reikia sutikimą išversti, bei ar kopija turi būti patvirtinta notaro. Labai ačiū

 279. Paulina sako:

  Sveiki, norėčiau paklusti. Aš turiu asmens tapatybės kortelę kuri galioja dar tik 2 mėnesius, tad nuėjau pasidaryti naujos, dar negavau, bet gausiu diena pries skrydi, tad pasidariau check -in’ a su sena ID, tai bus problema ar ne? nes dariau su sena ID, o skirsiu su nauja.

 280. Vita sako:

  Laba diena. kovo men planuoju skristi y Norvegija noreciau paklausti ar reikia paso? Ar tinka ir asnmens tapatybes korteles. Nes ziniasklaidoje isgirdau ( gal ne taip kazka supratau} del sienu sustiprinimo gal kazkas pasikeite?

 281. Ruta sako:

  Ar skrendant galioja invaldumo pazymejimas? Ar uz puse bilieto kainos galima skristi i Londona.

 282. as sako:

  sveiki,noreciau pasiteirauti,as su vyru abu isvykstame dirbi i norvegija,turim dvi dukras 13 ir 12 metu,jos lieka lietuvoj su tete.tarkim atostogu metu planuoju kad dukros atskristu i norvegija kokiem 2men.ir jos skristu su giminaiciu ar su mano drauge,ar perkant bileta reikia kokiu tevu sutikimo ar kokiu dokumentu,nes as tuo metu su vyry busim norvegijoj,ir ten lauksim savo dukru?aciu uz atsakyma

  • Kadangi Norvegija yra Šengeno zonoje, sutikimo turėti nereikės. Kai pirksite dukroms bilietus, pirkite kartu su suaugusiuoju (kuris keliaus kartu), kad būtų vienoje rezervacijoje.

 283. Evija sako:

  Sveiki,
  Mano paso galiojimas baigiasi vasario 24d. Ar galiu skristi i Ryga vasario 4d? Esu lietuvos piliete, gyvenu UK.

 284. Sabina sako:

  Sveiki, turiu klausimą dėl tapatybės kortelės. Esu ne Lietuvos pilietė, turiu leidimą nuolat gyventi. Ar galima skristi į Ispaniją pateikiant tik šią kortelę, ar reikia savo šalies (ne ES narės) paso?

 285. Joana sako:

  Sveiki. Noriu pasitikslinti, ar tapatybės kortelė turi galioti tik kelionės metu, ar ir kažkiek laiko po kelionės? Ar nebus problemų jei į Lietuvą skrisiu vasario 7 d., kai kortelė galioja iki vasario 16 d.?

 286. Gintarė sako:

  Laba diena,
  Neveikia DUK svetainė, todėl klausiu čia. Ar užsakant lėktuvo bilietus Ryanair svetainėje vardus ir pavardes reikia rašyti su lietuviškais rašmenimis? Bandau užsakyti bilietus šiuo metu ir sustojau ties šia vieta. Atsiprašau už, tikriausiai, milijonus kartų klaustą klausimą :)

  • Gintare, taip, turime mažą problemą su D.U.K., kurią sprendžiame :)

   Perkant aviabilietus vardus ir pavardes reikia rašyti lotyniškomis raidėmis (be š,ž,č ir kt.).

 287. laura sako:

  Sveiki , dingus pasui ar butu galimybe grizti i Lietuva su paso kopija?

  • Laura, Jei kelionės dokumentai – pasas ar asmens tapatybės kortelė prarandami, tampa netinkami naudoti ar pasibaigia jų galiojimo laikas, piliečiui, laikinai esančiam užsienio valstybėje, Lietuvos Respublikos diplomatinė atstovybė arba konsulinė įstaiga gali išduoti dokumentą, leidžiantį grįžti į Lietuvos Respubliką – Asmens grįžimo pažymėjimą – jeigu pilietis neturi kito galiojančio kelionės dokumento.

 288. Milda sako:

  Sveiki, noriu skristi is UK i norvegija ar uztenka ID korteles,ar neturesiu jokiu problemu ? pasas siuo metu yra pasibaiges. aciu.

 289. edgaras sako:

  laba diena. turiu beda. pries savaite grizau su sunumi ir laikinu gryzimo dokumentu . siandien atsiemiau pasa, skrydis atgal sekmadieni ir neleidzia patvirtinti vaiko paso duomenu . ka daryti ?

  • Edgarai, tokiu atveju reikia susisiekti su savo bilieto pardavėju, kad pakoreguotų asmens dokumento duomenis. Jei bilietus pirkote ryanair.com svetainėje, susisiekite su centrine Ryanair būstine. Jei bilietus pirkote pasirinktoje bilietų rezervavimo sistemoje, kreipkitės į sistemos administratorių.

 290. Asta sako:

  Laba diena noriu su dukra skristi I Airija 2 savaitems atostogu. Ji 3m, turi asmens tapatybes kortele, bet musu pavardes skiriasi, ar nereikia tecio sutikimo? Ir ar nekils jokiu problemu del pavardes nevienodumo?

 291. Deimantė sako:

  Sveiki, mano sesuo gyvena Airijoje o aš Anglijoje, jai tik 14 metų ir ji nori pati atskrisi pas mane be tėvų į Angliją kelioms dienoms, tai norėjau paklausti ar jai reikia eiti pas notarą ir gauti sutikimą kad galėtu skristi viena iš Airijos į Angliją?

  • Deimante, jei sesuo Lietuvos Respublikos pilietė, keliaujant ne Šengeno zonoje reikalingas vieno iš tėvų sutikimas. Išsamesnės informacijos apie keliavimą iš Airijos į Angliją galite pasiteirauti Lietuvos Respublikos ambasadoje.

 292. Elinga sako:

  Sveiki,

  Planuoju vykti su savo nepilnamečiu sunenu į Fuerteventura. Ši sala priklauso Ispanijai, o ji sentgeno šalių sąraše bet noriu iš anksto gauti jūsų patvirtinimą kad nepilnametis sūnėnas bus įleidžiamas be jokių jo tėvų rasteliu ir notaro patvirtinimu. Jam reikia pagaminti tik ID kortele arba pasą. Vykimas būtų iš Varšuvos oro uosto.

  Dėkui

 293. Rita sako:

  Ar gali buti tevu rasytinis sutikimas patvirtintas Lietuvos Ambasados notaro Londone? Jis bus parodytas Lietuvoje grystant i Anglija?

 294. Rita sako:

  Sveiki, isleidziu savo nepilnameti sunu su mociute is Anglijos i Lietuva savaitei atostogu. Ta pati lietuviska pavarde. Ar reikia tevu sutikimo. Jei taip kaip ji gauti?

  • Rita, keliaujant į Lietuvą nepilnamečiui sutikimo nereikės. Tačiau tėvų sutikimas bus reikalingas grįžtant atgal į Angliją. Kartu su asmens dokumentu reikės pateikti bent vieno iš tėvų rašytinį sutikimas, kad vaikas vyktų vienas ar su jį lydinčiu asmeniu, ir šio sutikimo kopiją. Sutikime parašo tikrumas turi būti paliudytas notaro arba Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos pareigūno, arba seniūno. Jei visi esate Anglijoje, pasirūpinkite šiuo sutikimu prieš kelionę į Lietuvą.
   Jei vaiko deklaruota gyvenamoji vieta yra Anglijoje, tuomet pasienio pareigūnams pakaks pateikti originalų dokumentą, įrodantį, kad vaikas yra registruotas Anglijoje arba išregistruotas iš Lietuvos.

 295. Jurgita sako:

  Sveiki. Atsispausdinau bilieta, bet nesimato barkodo. Ar galesiu isskristi su tokiu bilietu? (Vardas, pavarde, sedima vieta matosi).Aciu

 296. Jolanta sako:

  Laba diena,

  išleidžiu savo 17-metį sūnų skristi į Londoną vieną be suaugusio. Perskaičiau, kad reikalingas rašytinis mano sutikimas. Ar tas sutikimas turi būti laisvos formos, ar yra kažkokia patvirtinta forma? Ir jei teisingai supratau, galima tą leidimą galima pasitvirtinti pas savo seniūnijos seniūną???

  • Jolanta, taip. Sutikime parašo tikrumas turi būti paliudytas notaro arba Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos pareigūno, arba seniūno. Kokia forma sutikimas turi būti parašytas, jums pasakys ten, kur tvirtins sutikimą.

 297. skirmante sako:

  Laba diena
  2016m geguzes 17d skrendu i Vokietija o 2016m geguzes 31 d gryztu is Vokietijos i Lietuva.Mano pasas galioja iki 2016m birzelio 30d, Tai noriu suzinoti ar nekils jokiu problemu del paso galiojimo laiko, ar reikia issiimti nauja pasa.
  Aciu

 298. Edgaras sako:

  Jaigu pasas isduotas Londono ambasadoje.
  Kokia isdavuse sali pasirinkti? Lietuva?

 299. odeta sako:

  Sveiki. Kovo 24 skrisiu i lietuva is anglijos, bet mano asmens tapatybes korteles galiojimas baigsis balandzio 16d., ar nekils kokiu problemu ar jau butina pasikeisti dokumenta? praleis mane lietuvoje pasienyje?

 300. auteja sako:

  laba diena. mea su mociute skrisime i osa kokie dokumentai man butu reikalingi (man14m)

 301. jolanta sako:

  Laba diena , norejau paklausti kaip yra su paso galiojimo laiku. mes skrendam is anglijos i lietuva liepos 23 d ir gryztam rugpucio 9d. dukros pasas(angliskas pasas) galioja iki 30 rugpjucio . suprantu kad pasas dar galioja bet ar nekils kokiu nesklandumu ? ar pasas turi tureti ilgesni galiojimo laika ? aciu

 302. Loreta sako:

  Ar 12m vaikui skrendant su seneliais i Vokietija reikia notariskai patvirtinto tevu sutikimo ar ne?

 303. Jurgita sako:

  Sveiki.Skrendu su vaiku i Lietuva(pavardes musu skirtingos).Turim gimimo liudijima anglu kalba.Is Anglijos tikiuosi isskrisim? O griztant is Lietuvos reikia pateikti angliska gimimo liudijima ar ji issiversti i lietuviu kalba? Vyras kartu neskrenda.Ar reikia vyro koki dokumenta tureti?

  • Jurgita, jei vaikas yra Anglijos pilietis, pasidomėkite Anglijos reikalavimais dėl vaikų laikino išvykimo iš šalies. Jei vaikas yra Lietuvos Respublikos pilietis, išvykstant iš Anglijos problemų nekils. Grįžtant į Angliją reikės pateikti gimimo liudijimą, kuriame matytųsi, jog esate mama. To pakaks.

 304. Inga sako:

  Laba diena, situacija tokia, vaikas skrenda I Didziaja Britanija is Rigos oro uosto su lydinciu asmeniu, ar reikia versti notaro patvirtinta sutikima I anglų kalba, vaikas lietuvis? Aciu

 305. Vida sako:

  Sveiki. ar tiesa kad po teroristiniu ispuoliu Prancuzijoje,, vykstan y Norvegija reikia tureti pasa, o ne tapatybes kortele?

 306. Ieva sako:

  skrendu iš Rygos, nekils problemų kad tėvų sutikimas bus lietuvių kalba?

 307. Ieva sako:

  Sveiki. Man yra 16 metų. esu nusipirkusi bilietą į UK. ar man reikia tėvų sutikimo jeigu skrendu viena?

 308. Inga sako:

  Laba diena, norejau suzinoti Kai vaikas skrenda su lydinciu asmeniu ar uztenka notaro patvirtinto sutikimo be lydincio asmens duomenu, tiesiog sutikimo kad vaikas gali skristi su lydinciu asmeniu iki kol jam sueis 18 metu ?

 309. zydra sako:

  Laba diena,
  Kad leidžiu vaikui ( 17 m.) vienam skristi Didžią Britaniją, mano parašą gali patvirtinti ir seniunijos seniūnas.Ar aš teisingai supratau. Ačiū.

 310. Marina sako:

  Ir dar, ar leistu pranesi vezima i salona, jei susilanko iki papraso mazo rankinio bagazo? vaikas virs 2 metu. ar jis turi teise su savim tureti vezima?

  • Marina, kuomet keliauja kūdikis/vaikas, nemokamai galima vežtis 2 kūdikio/vaiko įrangos vienetus: sudedamą vežimėlį ir automobilinę kėdutę, kelioninę lovelę arba automobilio sėdynę. Šią įrangą reikia užregistruoti oro uoste likus ne mažiau kaip 40 minučių iki skrydžio. Po registracijos vežimėliu dar galima naudotis iki laipinimo į lėktuvą. Skrydžio metu kūdikio įranga pasirūpins aptarnaujantis personalas. Išlipus iš lėktuvo vežimėliu galėsite naudotis toliau. Arba galite viską priduoti į bagažo skyrių. Tik įrangą supakuokite taip, kad neapsigadintų.

 311. Marina sako:

  Sveiki, jei vaiko pasas pasibaigai uz menesio, o skiris jis dabar su vis dar galiojanciu pasu, ar ji praleistu pro kontrole?

 312. Ieva sako:

  Laba diena,

  Norejau paklausti, kada leidziama darytis check-in i viena puse? Kadangi skrisiu su AGP ir jis galios tik skrendant i Lietuva, noreciau uzsiregistruoti skrydziui tik i prieki, o atgal su nauju dokumentu (ID). Iki skrydzio liko 23 dienos, taciau pazymeti check in tik i viena puse neleidzia. Dazniausiai check ina darausi likus keliom dienom iki skrydzio ir kiek atsimenu, visada leisdavo pasirinkti tik i viena puse.
  Aciu

  • Ieva, nemokama Ryanair registracija internetu galima likus ne daugiau kaip 7 dienoms iki skrydžio. Turi būti opcija registracijos į vieną pusę pasirinkimui. Jei neišeina, kreipkitės į savo pardavėją.

 313. Nepilnametis sako:

  Labas vakaras.
  Ar gali 16 metu vaikinas skirsti tik su asmens tapatybes kortele i UK ? Ir ar gali jis vestis cigareciu ?

  • Pasak LR įstatymų, nuo 2015.05.01 asmenims iki 18 metų turėti tabako gaminių yra draudžiama. Už nepilnamečių asmenų tabako gaminių ar susijusių gaminių (elektroninių cigarečių ir pildomųjų talpyklų) turėjimą gali būti skiriamos baudos. Ar kils problemų, jei nepilnamečio bagaže bus cigarečių, priklausys nuo patikros darbuotojų.

 314. Modestas sako:

  Laba vakar,
  Man 16 metu ir planuoju skirsit i Anglija. Kokiu dokumentu reikia? Ar uztenka tik tapatybes korteles?

  • Modestai, keliaujant į Angliją pakanka turėti asmens tapatybės kortelę. Tačiau nepilnamečiams, keliaujantiems į Angliją (ne Šengeno zoną), papildomai reikalingas vieno iš tėvų rašytinis sutikimas, patvirtintas notaro, ir šio sutikimo kopija.

 315. Aldona sako:

  Labas vakaras, dukra gyvena Anglijoje , susituokusi su anglu, bet pavardės nepasikeitusi , turi mažą sūnelį, kuris turi Anglijos pilietybę ir tėvo pavardę, grįžta atostogų tik su sūneliu, kokių reikia dokumentų, ar reikalingas sutuoktuvių liudijimas išverstas į lietuvių kalbą ir patvirtintas notaro?

 316. Raimonda sako:

  Sveiki, su dukryte skrendame i Lietuva uz 4 dienu. Mano dukryte skrenda su asmens grizimo dokumentu, bet kai bandau online padaryti check-in, neleidzia ivesti teisingos dokumento galiojimo datos. Duoda pasirinkti is triju variantu ir ne vienas is ju nera teisingas. Gal galite patarti ka daryti?

 317. Kamelija sako:

  Pasikeičiau pavardę po santuokos.Nesinori pirkti naujo bilieto ar jį keistis.Ar nekils problemų skrendant, jei bilietas su sena pavardę, bet turiu naują pasą su nauja pavardę plius seną pasą su sena pavardę, gimimo liudijimą ir ar dar reikia santuokos liudijimą išversti į anglų kalbą? Skrisiu iš Lietuvos į Angliją.

  • Kamelija, paskambinkite į centrinę Ryanair būstinę ir pakoreguos pavardę. Pasak Ryanair, jei užsisakėte skrydį ir įrašėte mergautinę pavarde, bet pasas arba asmens tapatybės kortelė su naująja pavarde arba atvirkščiai, Ryanair geranoriškai atliks keleivio pavardės keitimą.
   Jei bilietus pirkote pasirinktoje bilietų rezervavimo sistemoje, kreipkitės į tos sistemos administratorių.

 318. Mindaugas sako:

  Sveiki,
  Skrendant iš Lietuvos į Daniją ir atgal užtenka asmens tapatybės kortelės?

 319. Ingrida sako:

  Labas vakaras!

  As nupirkau bilietus ne savo vardu mano sesei Egle Charif ir jos dukrai 8menesiu kudikiui Leila Charif bilieta is Frankfurto Hahn i Vilniu lapkricio 28d. Jau nuo pirmadienio laukiu kol ateis bilietai bet jie neateina. bandziau prisiskambinti bet tuo labiau nulis pagalbos is jusu puses. Skrydzio registracijos numeris yra KH2WHL. Taip pat nupirkau bilietus mano seses vyrui ZI3BGL. Tikiuosi sulaukti is jusu pagalbos ir bilietu, kad galeciau juos atsispausdinti.

  Su pagarba,
  Ingrida Mikneviciute

 320. Tomas sako:

  Sveiki, norejau suzinoti ar skrendant is anglijos i ispanija ar uztenka tureti tik ID kortele? Ar nebus jokiu problemu jog neturiu paso? Aciu.

 321. Erika sako:

  Sveiki, norejau paklausti, jei norim skristi su 10-15 dienu kudikiu is Austrijos I Lietuva taipaso gaut neimanoma, ji gamina 1-2 menesius po gimimo liudijimo gavimo, bet ar galima skrist su laikinais dokumentais Iis ambasados? Nes jusu puslapyje nurodo, kad vokietijoj isduoti laikini tinka o Austrija nepamineta?i

  • Erika, į Lietuvos Respubliką grįžti galima ir su asmens grįžimo pažymėjimu, kurį išduoda Lietuvos Respublikos diplomatinė atstovybė arba konsulinė įstaiga. Atkreipkite dėmesį, kad pažymėjimas galioja ne ilgiau kaip 15 dienų nuo jo išdavimo dienos. Kūdikiui pakaks šio dokumento.

 322. evaldas sako:

  laba diena, skrendant į UK iš Lietuvos ar pakanka turėti tik asmens tapatybės kortelę? galiojančią…. ačiū

 323. Kristina sako:

  laba diena. uzsisakem skrydy y Londona reikia atsispausdint ylaipinimo korteles yra nesklandumu. jeigu pavarde rodo lietuviskom raidem – nerodo bruksninio kodo. Jeigu rodo bruksniny koda- pavardes nerodo lietuviskom raidem. visas bilietas iskraipyta kalba, aciu uz atsakyma

  • Kristina, perkant bilietus vardus ir pavardes reikia rašyti lotyniškomis raidėmis. Jei raidės neišsikraipo, tuomet gali likti lietuviškomis raidėmis. Tačiau, jei išsikraipo, susisiekite su savo bilieto pardavėju, kad pakoreguotų simbolius.

 324. Marius sako:

  Laba diena, registracijoje į skrydį pasirinkau dokumento tipą pasą, o numerį nurodžiau kaip tapatybės kortelės, pats turiu tapatybės kortelę, o paso neturiu. Ar nebus kliūčių skrendant paliekant tokią įvestą informaciją? Jei bus, kaip galima šią klaidą ištaisyti. Ačiū labai :)

 325. Jurga sako:

  Sveiki,
  Norėjau paklausti, jeigu man yra 15 metų, galiojanti pasas yra, tėvų sutikimas parašytas ir patvirtintas, mane palydės į oro uosta tėvai. Ar tokiu atveju galėčiau skristi viena? o iš oro uosto mane pasiimtu pusbrolis. Skrisčiau iš Vilniaus į Londoną.

  • Jurga, aviakompanija Ryanair nepriima į skrydį vaikų iki 16 metų be suaugusiųjų palydos. Jei ir nupirksite bilietą kaip suaugusiajam, jums nepavyks užsiregistruoti į skrydį ir gauti įlaipinimo korteles. Ryanair palydos paslaugų neteikia, todėl turėtumėte rasti lydintį asmenį (gali būti asmuo nuo 16 metų) ir vaiko rezervaciją „pririšti“ prie kartu keliaujančiojo suaugusiojo rezervacijos.
   O sutikimas reikalingas tam, kad nepilnametis asmuo galėtų vykti į Šengeno zonai nepriklausančias šalis, šiuo atveju – į Angliją.

 326. Darius sako:

  Sveiki. šiandien sugalvojome pasidaryti check ina ir neberandame paso, skrydis už dviejų dienų. Jei pasidarysime naują pasą kokiu procedurų reikia skrydžiai įvyktų sklandžiai. Jei pakeičiant pasą į kitą paslauga mokama, kiek tai kainuoja ?

  • Dariau, perkant bilietus ryanair.com, bilietų pirkimo metu jūs pateikėte tik keleivio vardą ir pavardę. Jei naujame pase keleivio vardas ir pavardė nesiskirs, papildomų procedūrų atlikti nereikės. Registruositės į Ryanair skrydį pagal naują turimą asmens dokumentą.
   Tačiau, jei bilietai pirkti pasirinktoje bilietų rezervavimo sistemoje, registracijai reikalingi asmens duomenys yra pateikiami iš anksto ir atėjus tinkamam terminui keleivis į skrydį yra užregistruojamas, o įlaipinimo korteles gauna el.paštu. Tokiu atveju, reikia susisiekti su bilieto pardavėju, kad pakoreguotų registracijos duomenis.

 327. Lukas sako:

  Sveiki noreciau skrist y kopenhaga 15metu man. Ar bilietai turi kartu butu sakyti ar glai buti atskirai

  • Lukai, sistema neleidžia vaikui iki 16 metų nupirkti bilietus be suaugusiojo. Todėl sau ir kartu keliaujančiajam lydinčiajam asmeniui bilietus reikės pirkti vienu metu.

 328. Lukas sako:

  As su pusesere skrisiu is Kauno y Kopnehaga ar reike kokio sutikimo
  Ir po poros savaiciu parskrisiu is kopenhagos y kauna su teta ar reikes sutikimo.

  • Lukai, Danija yra Šengeno zonoje, tad nepilnamečiams keliaujant į Daniją reikia tik asmens tapatybės dokumento (paso arba asmens tapatybės kortelės), papildomų sutikimų ar kitų dokumentų pateikti nereikia. O nepilnamečio, kuris yra Lietuvos Respublikos pilietis, grįžimui į Lietuvos Respubliką taip pat pakanka tik asmens tapatybę patvirtinančio dokumento.

 329. Eglė sako:

  Sveiki. Norėjau paklausti ar nebus problemų jeigu skrisdama, turėsiu du galiojančius tapatybės dokumentus(pasą ir kortelę)? Registruodamasi įrašiau tuoj galioti besibaigiančio paso numerį, jis galios tiek skrendat į tiek iš. Tačiau naują kortelę turėsiu jau prieš skrendant. Tikriausiai klausimas kvailas, bet ačiū už atsakymą.

 330. Gintarė sako:

  Sveiki, skrendame į Lietuvą kudikiui turime asmens grįžimo pažymėjimą, kurio galiojimo laikas baigiasi lapkričio 11d. o pildant duomenis leidžia pasirinkti artimiausią data lapkričio 20d. ar nekils problemų dėl datų netikslumo? ačiū

 331. Rasa sako:

  Sveiki :)

  Ar gali 16 metų mergaitė skristi iš Kauno į Dubliną su savo 6 metų broliu? Ar jie gali skristi tik su asmens tapatybės kortelėmis, ar reikia pasų? Kokių dar dokumentų papildomai reikia?
  Ar nekils problemų su grįžimu atgal į Lietuvą?
  Dėkui :)

  • Rasa, taip, 16 metų mergaitė gali būti lydintis asmuo mažesniajam broliui Ryanair skrydžio metu. Keliaujant į Airiją Lietuvos Respublikos piliečiams pakanka turėti galiojančias asmens tapatybės korteles.
   Kadangi vaikai yra nepilnamečiai ir vyksta į Airiją, kuri nėra Šengeno zonoje, papildomai reikės turėti vieno iš tėvų rašytinį sutikimą, patvirtintą notaro, ir šio sutikimo kopiją.
   Keliaujant atgal į Lietuvą problemų nekils.

 332. Nerijus sako:

  Sveiki,
  Skrendu is Anglijos i Lietuva pasikeisti pasa.Ar nebus problemu grystant i Anglija.
  Dekoju uz atsakyma.

  • Nerijau, jei į atgalinį skrydį jau esate užsiregistravęs su senuoju pasu, su kuriuo grįžtate į Lietuvą, prieš skrendant į Angliją turėsite susisiekti su tiesioginiu savo bilieto pardavėju, kad pakoreguotų registracijos duomenis pagal naująjį pasą.

 333. Karolina sako:

  Sveiki,Dvi merginos skrenda is anglijos i lietuva per ziemos atostogas. Vienai merginai yra 16m o kitai yra 17 metu(bet atostogaujant lietuvoj sukaks 18m) norejau paklausti ar reikia tevu sutikimo 16 metu merginai kad ji galetu veliau parskristi i anglija su lydinciu asmeniu? ir jei reikia ar jis turi buti butinai parasytas anglu kalba?

  • Karolina, nepilnamečiams, keliaujantiems į Angliją, reikalingas bent vieno iš tėvų sutikimas, kad vaikas (iki 18 metų) vyktų vienas arba su jį lydinčiu asmeniu, ir šio sutikimo kopija. Sutikimo versti į anglų kalbą nereikės.

 334. Elena sako:

  Laba diena, pirkdama bilietus pažymėjau dukrą (12m.) kaip „Ponia“. Dabar atliekant registracija internetų, pasirinkimo opcijoje „gimimo metai“ nėra galimybės pasirinkti gimimo 2003 metu. Kaip užsiregistruoti skrydžiui, ar tai sukels problemų?

  • Elena, ar dukros bilietas ir jūsų bilietas yra toje pačioje rezervacijoje? Jei nepavyksta užregistruoti vaiko į skrydį, susisiekite su Ryanair centrine būstine, kad „pririštų“ dukros rezervaciją prie jūsų rezervacijos. Tuomet registraciją į skrydį bus galima atlikti oro uoste.

 335. Kotryna sako:

  Laba diena, mano dukrai 14 metu ir norėčiau savaitgaliui isleisti pasisveciuoti pas gimines I Londona. Sakykite,kaip butu galima gauti lydinti asmeni ir kokia butu kaina?
  Aciu

  • Kotryna, aviakompanija Ryanair palydos paslaugų neteikia. Tokiu atveju arba reikia rasti lydintį asmenį (gali būti asmuo nuo 16 metų), arba rinktis skrydį su kita aviakompanija, kuri teikia palydos paslaugas. Jei reikės pagalbos, parašykite el.paštu uzsakymai@ryanair-skrydziai.lt ir jums padės išsirinkti tinkamą aviakompaniją.
   Tačiau keliaujant į Angliją nepilnametei papildomai bus reikalingas vieno iš tėvų rašytinis sutikimas, patvirtintas notaro.

 336. Aleksej sako:

  sausio 7 diena 2016 m dukraj sukaks 18 metu.bet ji nori parskryst i Lietuva druodzio 31 diena 2015 m, ir grizt sausio 5 diena 2016 m ar gali ji skrist viena ,be lidincio asmens?Aciu

  • Aleksej, 17 metų asmuo su aviakompanija Ryanair gali keliauti vienas. Tačiau turėkite omenyje, jei vaikas (iki 18 metų), kuris yra Lietuvos Respublikos pilietis, keliauja į šalį, kuri nėra Šengeno zonoje, papildomai bus reikalingas vieno iš tėvų rašytinis sutikimas, patvirtintas notaro.

 337. Laura sako:

  Sveiki,

  Užsiregistravau skrydžiui į Londoną nurodydama savo vardą ir pavardę be lietuviškų raidžių. Dabar šovė mintis ar nebus keblumų, kai pase įrašyta vardas ir pavardė su lietuviškomis raidėmis?

  • Laura, viskas tvarkoje. Perkant bilietą vardą ir pavardę reikia rašyti lotyniškomis raidėmis (be lietuviškų simbolių su taškais, nosinėmis ar varnelėmis, pvz., ė, į, š ir pan.).

 338. Simona sako:

  Sveiki, ‘nasjonalt id kort fra eøs’, kas tai yra? ar tai tapatybes kortele? nes as turiu tik asmens tapatybes kortele, ka man zymeti registruojantis, ar „nasjonalt id kort fra eøs“ ar „pasas“ ? Dekui

 339. Marius sako:

  Laba diena,

  skrendu iš LT į UK, po kelių dienų iš UK į Airiją, po to iš Airijos į LT. Ar užtenka turėti asmens tapatybės kortelę? Ar reiklaingas pasas?

  Pagarbiai,
  Marius

 340. Mantas sako:

  Sveiki, norejau paklausti, as vykstu is UK y LT lietuvoje keisiuosi pasa, ar nebus kokiu problemu gryztant nes paso numeris nebetas bus.

  • Mantai, turėsite paskambinti į centrinę Ryanair būstinę ar pasirinktos bilietų rezervavimo sistemos, per kurią pirkote bilietą, administratoriui, kad pakoreguotų jūsų registracijos duomenis. Biliete ir registracijoje į skrydį nurodytas keleivio vardas, pavardė ir visi kiti duomenys turi sutapti su galiojančiame asmens dokumente, su kuriuo keleivis skrenda, nurodytais duomenimis.

Klauskite mūsų

  

  

  

NORITE GAUTI RYANAIR NAUJIENAS? GERIAUSIUS SKRYDŽIŲ PASIŪLYMUS?