Kelionės dokumentai 2 185

Kokie kelionės dokumentai reikalingi skrendant su Ryanair?

Kiekvienas keleivis atsako už visų reikiamų savo kelionės dokumentų turėjimą, tų dokumentų galiojimą ir atitikimą aviakompanijos Ryanair, imigracijos ir kitoms taisyklėms, priklausomai nuo keliavimo krypties. Įsitikinkite, kad visi kelionės dokumentai yra tvarkingi!

Būtina atkreipti dėmesį:

– Galiojantys kelionės dokumentai yra privalomi visiems keleiviams (įskaitant ir kūdikius), skrendantiems su Ryanair aviakompanija;

– Vykstančiųjų už EEE (Europos ekonominės erdvės) asmens dokumentai turi galioti visos kelionės metu;

– Jei reikalinga viza, kūdikiai ir vaikai gali keliauti tik su vizoje nurodytu suaugusiuoju.

Keliaujant reikia turėti galiojantį pasą (ir vizą, jei reikalinga) arba ES/EEE valstybių išduotą nacionalinę tapatybės kortelę. Visuomet prieš kelionę pasitikrinkite savo asmens dokumento galiojimo laiką ir ar toje šalyje, į kurią vykstate, pripažįstama asmens tapatybės kortelė, ar būtinas pasas. Pasistenkite pasitikrinti kuo anksčiau, kad, esant reikalui, liktų laiko užsisakyti ir gauti naują asmens dokumentą. Taip pat pasidomėkite, ar vykstant į jūsų pasirinktą šalį jums reikalinga viza. Bet kokios baudos, bausmės, mokesčiai ar išlaidos dėl reikalavimų nepaisymo apmokami paties keleivio.
Ryanair nepriima vairuotojo pažymėjimo, gyventojo kortelės, policijos išduoto išrašo (praradus asmens dokumentą), karinės tapatybės kortelės ar kitų dokumentų. Negaliojantis ar sugadintas asmens dokumentas su nuotrauka nebus priimamas norint vykti su Ryanair aviakompanija.

SVARBU! Visi reikiami dokumentai (įskaitant ir kūdikių bei vaikų dokumentus) turi būti surašyti atliekant registraciją į skrydį internetu. Visi keleiviai privalo pateikti galiojantį asmens dokumentą, su kuriuo užsiregistravo į skrydį, kartu su įlaipinimo kortele oro uosto apsaugai ir prie įlaipinimo vartų.

VIENINTELIAI KELIONĖS DOKUMENTAI, PRIIMAMI RYANAIR:

– Galiojantis pasas (žr. žemiau * ir **).

– Galiojanti nacionalinė asmens tapatybės kortelė, išduota EEE (Europos ekonominės erdvės) valstybių (Airija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Didžioji Britanija, Estija, Graikija, Ispanija, Islandija, Italija, Kipras, Kroatija, Latvija, Lenkija, Lichtenšteinas, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Olandija, Norvegija, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Vengrija, Vokietija).

– Galiojantis Vokietijos vyriausybės išduotas „Kinderausweis“ kelionės dokumentas.

– Galiojanti Graikijos nacionalinė policijos tapatybės kortelė (Greek National Police identity card).

– Galiojantis Italijos „Certificato Di Nascita“ su nuotrauka (vaikams iki 16 m.), patvirtintas kaip „VALIDO PER L’ESPATRIO“ tarptautiniams skrydžiams. Tokio patvirtinimo nereikia vidiniams skrydžiams Italijoje. Keleivis atsako už tai, kad šie dokumentai atitiktų keliamus imigracijos ir kitų valstybinės valdžios institucijų reikalavimus (žr. **).

– Galiojanti Italijos AT/BT kortelė (tik vidiniams skrydžiams Italijoje).

– Galiojantis JT  konvencijos dėl pabėgėlių statuso kelionės dokumentas (išduotas vyriausybės pagal 195 JT koncvencijos 28(1) straipsnį).

– Galiojantis Konvencijos kelionės dokumentas (išduotas ir patvirtintas šalies pagal 1954 m. JT konvencijos dėl asmenų be pilietybės 27 straipsnį).

– Galiojantis Collective Passport, išduotas ES/EEE šalies.

* Tinkamas vaikams iki 16 m., keliaujantiems kartu su tėvais, kurių pase įrašyti kartu keliaujantys vaikai.

** Kai vaikas yra įrašytas į su juo keliaujančio tėvo galiojantį pasą, kartu keliaujančio tėvo kelionės dokumento duomenys turi būti pateikti su vaiko kelionės dokumento duomenimis prie vaiko duomenų atliekant registraciją į skrydį internetu.

Jei kelionės dokumentai – pasas ar asmens tapatybės kortelė prarandami, tampa netinkami naudoti ar pasibaigia jų galiojimo laikas, piliečiui, laikinai esančiam užsienio valstybėje, Lietuvos Respublikos diplomatinė atstovybė arba konsulinė įstaiga gali išduoti dokumentą, leidžiantį grįžti į Lietuvos Respubliką – Asmens grįžimo pažymėjimą – jeigu pilietis neturi kito galiojančio kelionės dokumento.
Nuo 2015.03.02 Lietuvos Respublikos piliečiai, esantys užsienyje, gali pasikeisti ar gauti asmens tapatybės kortelę bei pasą Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje.

PASIENIO TARNYBAI REIKALINGI DOKUMENTAI, KUOMET KELIAUJA VAIKAS

Keliaujant Šengeno zonoje

Jeigu vaiko kelionės tikslas yra Šengeno valstybė, tai taikomas Šengeno susitarimas ir nesvarbu, ar vaikas vyktų su tėvais, ar su vienu iš tėvų, ar su lydinčiu asmeniui ar net vienas, vieno iš tėvų sutikimo nereikia turėti ir valstybės sienos apsaugos pareigūnas jo nereikalaus. Tokiu atveju vykti pas notarą ir patvirtinti vaiko išvykimo į užsienio valstybę nereikia.
Šengeno zonai priklauso:

Austrija Belgija Čekija Danija Estija Graikija
Islandija Ispanija Italija Latvija Lenkija Lichtenšteinas
Lietuva Liuksemburgas Malta Nyderlandai Norvegija Portugalija
Prancūzija Slovakija Slovėnija Suomija Švedija Šveicarija
Vengrija Vokietija
Keliaujant ne Šengeno zonoje

Šengeno zonai nepriklausančios šalys:

Airija Bulgarija Jungtinė Karalystė Kipras Kroatija Rumunija Ne ES šalys

Vadinasi, jei vaikas vyksta į šias šalis, jo tėvams ar globėjams jau prieš kelionę reikės kreiptis į notarą.
Papildomi dokumentai turi būti pateikti atsižvelgiant į tai, su kuo vaikas vyksta į kitas, ne Šengeno, užsienio valstybes:
–  Jei vaikas vyksta į užsienio valstybę su vienu iš tėvų, pasienio kontrolės punkto pareigūnams reikia pateikti tik vaiko asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Antrojo iš vaiko tėvų rašytinio sutikimo pateikti nereikia. Tuo atveju, kai vaiko pavardė nesutampa su vieno iš tėvų, su kuriuo vaikas išvyksta į užsienio valstybę, pavarde, Lietuvos Respublikos pasienio kontrolės punkto pareigūnų reikalavimu pateikiamas vaiko gimimo liudijimas.
–  Jei vaikas vyksta į užsienio valstybę su lydinčiu asmeniu, kartu su asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu pasienio kontrolės punkto pareigūnams turi būti pateikiamas bent vieno iš vaiko tėvų arba globėjo (rūpintojo) rašytinis sutikimas, kad vaikas vyktų su jį lydinčiu asmeniu, ir šio sutikimo kopija. Sutikime parašo tikrumas turi būti paliudytas notaro arba Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos pareigūno, arba seniūno.
–  Jei vaikas vyksta į užsienio valstybę vienas, kartu su asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu pasienio kontrolės punkto pareigūnams turi būti pateikiamas bent vieno iš vaiko tėvų arba globėjo (rūpintojo) rašytinis sutikimas, kad vaikas vyktų vienas, ir šio sutikimo kopija. Sutikime parašo tikrumas turi būti paliudytas notaro arba Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos pareigūno, arba seniūno.
–  Kai vaikas vyksta į užsienio valstybę su organizuota vaikų grupe į ekskursiją, turistinę kelionę ar kitas organizuotas keliones (su sporto, mokslo, meno ar kitais kolektyvais), kartu su asmens tapatybę patvirtinančiais dokumentais pasienio kontrolės punkto pareigūnų reikalavimu turi būti pateiktas kelionės organizatoriaus parašu ir antspaudu patvirtintas raštas, kuriame turi būti nurodytas išvykstančių vaikų ir juos lydinčių asmenų vardinis sąrašas, ir šio rašto kopija. Už šio sąrašo sudarymą atsakingas kelionės organizatorius. Vaiko duomenys į sąrašą gali būti įtraukiami tik gavus bent vieno iš vaiko tėvų arba globėjo (rūpintojo) rašytinį sutikimą. Sutikime parašo tikrumas turi būti paliudytas notaro arba Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos pareigūno, arba seniūno. Tėvų, globėjų (rūpintojų) sutikimus turi saugoti kelionės organizatorius.

Vaiko, kuriam yra nustatyta globa (rūpyba), globėjas (rūpintojas), vaikų globos (rūpybos) institucijos vadovas ar jo įgaliotas atstovas, likus ne mažiau kaip 3 dienoms iki numatyto vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybę, privalo raštu informuoti savivaldybės vaiko teisių apsaugos tarnybą (skyrių) apie numatomą laikiną vaiko išvykimą į užsienio valstybę, nurodydamas kelionės tikslą, trukmę ir šalį, į kurią vykstama.

Vaiko, kuris yra Lietuvos Respublikos pilietis, grįžimui į Lietuvos Respubliką reikia tik asmens tapatybės dokumento (paso arba asmens tapatybės kortelės), papildomų sutikimų ar kitų dokumentų pateikti nereikia, nesvarbu, su kuo jis grįžta.

PASTABA. Jei turite klausimų dėl kelionės dokumentų (asmens dokumentų galiojimo, tėvų sutikimų, jei keliauja vaikas ir pan.), atsakymus rasite Valstybės sienos apsaugos tarnybos svetainėje.

O gal atsakymą rasite tarp „Dažnai užduodamų klausimų“ ;)

2 185 thoughts on “Kelionės dokumentai

1 46 47 48
 1. Arina parašė:

  Sveiki, jeigu as planuoju vykti is Vokietijos i Lietuva spalio 8 diena,bet paso galiojimo laikas ir baigsis 8 diena,ar galesiu ta diena keliauti su Ryanair i Lietuva?

 2. Sandra parašė:

  Sveiki,

  Ar su laikinu pasu galima keliaut I kitą šalį ar jis skirtas grįžti į Lietuvą? Gyvenu Airijoje, turiu išvykti į Vokietiją po trėju savaičių keturiom dienom. Ar bus problemų?

  • Milda Ryanair skrydžiai parašė:

   Sveiki,
   Laikinas grįžimo pažymėjimas skirtas tam, kad grįžtumėte į Lietuvą.

 3. Aiste parašė:

  Sveiki. Ar nekils bedu jai is anglijos i ryga skrisiu su asmens grizimo pasymejimu. Ar mane praleis ar butiai turiu leistis lietuvoje?

  • Milda Ryanair skrydžiai parašė:

   Sveiki,
   Gali kilti problemų, kadangi grįžimo pažymėjimas yra išduodamas grįžimui į savo šalį, o ne keliauti po kitas šalis.

 4. Julija parašė:

  Sveiki,

  16m, 10m ir 8m skris vieni iš UK į Lietuvą ir atgal. Vaikai – Lietuvos piliečiai, gyvenamoji vieta deklaruota užsienyje UK. Paskambinus į Lietuvos ambasadą, buvo pasakyta, jog tėvų sutikimo vaikams keliauti vieniems nereikia. Nei iš UK į Lietuvą, nei iš Lietuvos į UK, kadangi vaikų deklaruota gyvenamoji vieta yra užsienyje. Ar galės jie keliauti keliauti be sutikimo?

  • Milda Ryanair skrydžiai parašė:

   Sveiki,
   Informacijos šiuo klausimu rekomenduojame teirautis migracijos tarnyboje.

 5. Rasa parašė:

  Sveiki, ar skrendant mergaitei (5m) is Lietuvos i Airija su lydinciu asmeniu reikia tevu sutikimo ? Mergaites pasas yra airiskas ir gyvena Airijoje. Tai iseitu Airijos piliete.

  • Milda Ryanair skrydžiai parašė:

   Sveiki,
   Šiuo atveju informacijos rekomenduojame teirautis Airijos migracijos tarnyboje.

 6. Rasa parašė:

  Sveiki, ar skrendant mergaitei (5m) is Lietuvos i Airija su lydinciu asmeniu reikia tevu sutikimo ? Mergaite pasas airiskas.

  • Milda Ryanair skrydžiai parašė:

   Sveiki,
   Prašome patikslinti kokios šalies pilietis yra vaikas.

 7. Kristina parašė:

  8 metų vaikas(lietuvė) skrenda į Vokietija su lydinciu asmeniu, ar reikalingas tevų sutikimas?

  • Milda Ryanair skrydžiai parašė:

   Sveiki,
   Keliaujant po Šengeno zonos šalis vieno iš tėvų notaro patvirtintas sutikimas nėra reikalingas.

 8. Dovile parašė:

  sveiki noriu paklausti nepilnameciui vaikui skrendant su lydinciu asmeniu( ne tevais) , kokie yra reikalingi dokumentai? ar pakanka tevu sutikimo per notara ? ir ar turi buti yrasytas asmens su kuriuo skrenda vardas pavarde ar kiti duomenys ? skrenda is palangos i glasgow

  • Milda Ryanair skrydžiai parašė:

   Sveiki,
   Nepilnametis, keliaujantis už Šengeno zonos ribų turi turėti vieno iš tėvų notaro patvirtintą sutikimą. Tikslios informacijos apie dokumento suformavimą rekomenduojame teirautis notaro.

 9. Zydrunas parašė:

  Sveiki , su 2 menesiu sunum skrisim i ltu is danijos. Penktadieni gausim laikino keliavimo dokumenta is ambasados. Tai darant check in ka tureciau zinot, cia id ar pasas ? Ir ar problemu jokiu neturetu kilt su bilietais ? :)

  • Milda Ryanair skrydžiai parašė:

   Sveiki,
   Laikinojo asmens dokumento duomenis veskite kaip paso duomenis.
   Jei dokumentai tvarkingi – problemų oro uoste kilti neturėtų.

 10. Andrius parašė:

  Sveiki, norime 17 metų dukrą vieną išleisti iš Varšuvos skrydžiui į UK. Ar reikalingas notaro patvirtinto dokumento vertimas. Jei reikalingas -kokiomis kalbomis. Dukra yra Lietuvos pilietė, bet skrenda iš Varšuvos.

  • Milda Ryanair skrydžiai parašė:

   Sveiki,
   Nepilnamečiams, keliaujantiems už Šengeno zonos ribų būtinas vieno iš tėvų notaro patvirtintas sutikimas. Sutikimas gali būti lietuvių kalba.

 11. Andrius parašė:

  Sveiki, norime 17 metų dukrą vieną išleisti iš Varšuvos skrydžiui į UK. Ar reikalingas notaro patvirtinto dokumento vertimas. Jei reikalingas -kokiomis kalbomis.

  • Milda Ryanair skrydžiai parašė:

   Sveiki,
   Prašome patikslinti kokios valstybės pilietis yra vaikas.

 12. Greta parašė:

  Sveiki, man 16 metų, ar reiktų notaro sutikimo ar kitokių dokumentų norint skristi į Daniją vienai?

  • Milda Ryanair skrydžiai parašė:

   Sveiki,
   Reikalingas asmens dokumentas (pasas/Id kortelė) ir skrydžio bilietas.

 13. Giedrė parašė:

  Laba diena.Noriu skristi į Kretą savaitei.Po kelionės tapatybės kortelė dar galios 2 mėnesius.Ar yra reikalavimas dėl kortelės galiojimo?Ar nekils problemų oro uostuose, kad kortelės galiojimas tik 2 mėnesiai?

 14. Martyna parašė:

  Laba diena,

  noriu paklausti, kiek laiko turi galioti asmens tapatybės kortelė keliaujant ES šalyse? Jei reikia nurodyti konkrečias šalis, domina Italijos ir Maltos valstybės.

  • Milda Ryanair skrydžiai parašė:

   Sveiki,
   Keliauti galite iki asmens dokumento galiojimo pabaigos.

 15. Violeta parašė:

  Sveiki,kokiu dokumentu reikia skrendant is Lt I UK poto atgal.turint tik leidimą gyventi lietuvoje(bet dokumente nurodyta be pilietybės)?ar reikalinga kokia visa ar dar kas nors?aciu už atsakyma

  • Milda Ryanair skrydžiai parašė:

   Sveiki,
   Informacijos rekomenduojame teirautis migracijos departamente.

 16. auste parašė:

  galima vesti rankinam bagaze saldainius

 17. Sandra parašė:

  Laba diena, skrendu su dukra liepos 4 diena. Pasas baigesi liepos 13 diena. Ar iskyls problema.

  • Milda Ryanair skrydžiai parašė:

   Sveiki,
   Prašome patikslinti Jūsų kelionės maršrutą bei vaiko pilietybę.

1 46 47 48

Klauskite mūsų

  

  

  

NORITE GAUTI RYANAIR NAUJIENAS? GERIAUSIUS SKRYDŽIŲ PASIŪLYMUS?