Kelionės dokumentai 2 472

Kokie kelionės dokumentai reikalingi skrendant su Ryanair?

Kiekvienas keleivis atsako už visų reikiamų savo kelionės dokumentų turėjimą, tų dokumentų galiojimą ir atitikimą aviakompanijos Ryanair, imigracijos ir kitoms taisyklėms, priklausomai nuo keliavimo krypties. Įsitikinkite, kad visi kelionės dokumentai yra tvarkingi!

Būtina atkreipti dėmesį:

– Galiojantys kelionės dokumentai yra privalomi visiems keleiviams (įskaitant ir kūdikius), skrendantiems su Ryanair aviakompanija;

– Vykstančiųjų už EEE (Europos ekonominės erdvės) asmens dokumentai turi galioti visos kelionės metu;

– Jei reikalinga viza, kūdikiai ir vaikai gali keliauti tik su vizoje nurodytu suaugusiuoju.

Keliaujant reikia turėti galiojantį pasą (ir vizą, jei reikalinga) arba ES/EEE valstybių išduotą nacionalinę tapatybės kortelę. Visuomet prieš kelionę pasitikrinkite savo asmens dokumento galiojimo laiką ir ar toje šalyje, į kurią vykstate, pripažįstama asmens tapatybės kortelė, ar būtinas pasas. Pasistenkite pasitikrinti kuo anksčiau, kad, esant reikalui, liktų laiko užsisakyti ir gauti naują asmens dokumentą. Taip pat pasidomėkite, ar vykstant į jūsų pasirinktą šalį jums reikalinga viza. Bet kokios baudos, bausmės, mokesčiai ar išlaidos dėl reikalavimų nepaisymo apmokami paties keleivio.
Ryanair nepriima vairuotojo pažymėjimo, gyventojo kortelės, policijos išduoto išrašo (praradus asmens dokumentą), karinės tapatybės kortelės ar kitų dokumentų. Negaliojantis ar sugadintas asmens dokumentas su nuotrauka nebus priimamas norint vykti su Ryanair aviakompanija.

SVARBU! Visi reikiami dokumentai (įskaitant ir kūdikių bei vaikų dokumentus) turi būti surašyti atliekant registraciją į skrydį internetu. Visi keleiviai privalo pateikti galiojantį asmens dokumentą, su kuriuo užsiregistravo į skrydį, kartu su įlaipinimo kortele oro uosto apsaugai ir prie įlaipinimo vartų.

VIENINTELIAI KELIONĖS DOKUMENTAI, PRIIMAMI RYANAIR:

– Galiojantis pasas (žr. žemiau * ir **).

– Galiojanti nacionalinė asmens tapatybės kortelė, išduota EEE (Europos ekonominės erdvės) valstybių (Airija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Didžioji Britanija, Estija, Graikija, Ispanija, Islandija, Italija, Kipras, Kroatija, Latvija, Lenkija, Lichtenšteinas, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Olandija, Norvegija, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Vengrija, Vokietija).

– Galiojantis Vokietijos vyriausybės išduotas „Kinderausweis“ kelionės dokumentas.

– Galiojanti Graikijos nacionalinė policijos tapatybės kortelė (Greek National Police identity card).

– Galiojantis Italijos „Certificato Di Nascita“ su nuotrauka (vaikams iki 16 m.), patvirtintas kaip „VALIDO PER L’ESPATRIO“ tarptautiniams skrydžiams. Tokio patvirtinimo nereikia vidiniams skrydžiams Italijoje. Keleivis atsako už tai, kad šie dokumentai atitiktų keliamus imigracijos ir kitų valstybinės valdžios institucijų reikalavimus (žr. **).

– Galiojanti Italijos AT/BT kortelė (tik vidiniams skrydžiams Italijoje).

– Galiojantis JT  konvencijos dėl pabėgėlių statuso kelionės dokumentas (išduotas vyriausybės pagal 195 JT koncvencijos 28(1) straipsnį).

– Galiojantis Konvencijos kelionės dokumentas (išduotas ir patvirtintas šalies pagal 1954 m. JT konvencijos dėl asmenų be pilietybės 27 straipsnį).

– Galiojantis Collective Passport, išduotas ES/EEE šalies.

* Tinkamas vaikams iki 16 m., keliaujantiems kartu su tėvais, kurių pase įrašyti kartu keliaujantys vaikai.

** Kai vaikas yra įrašytas į su juo keliaujančio tėvo galiojantį pasą, kartu keliaujančio tėvo kelionės dokumento duomenys turi būti pateikti su vaiko kelionės dokumento duomenimis prie vaiko duomenų atliekant registraciją į skrydį internetu.

Jei kelionės dokumentai – pasas ar asmens tapatybės kortelė prarandami, tampa netinkami naudoti ar pasibaigia jų galiojimo laikas, piliečiui, laikinai esančiam užsienio valstybėje, Lietuvos Respublikos diplomatinė atstovybė arba konsulinė įstaiga gali išduoti dokumentą, leidžiantį grįžti į Lietuvos Respubliką – Asmens grįžimo pažymėjimą – jeigu pilietis neturi kito galiojančio kelionės dokumento.
Nuo 2015.03.02 Lietuvos Respublikos piliečiai, esantys užsienyje, gali pasikeisti ar gauti asmens tapatybės kortelę bei pasą Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje.

PASIENIO TARNYBAI REIKALINGI DOKUMENTAI, KUOMET KELIAUJA VAIKAS

Keliaujant Šengeno zonoje

Jeigu vaiko kelionės tikslas yra Šengeno valstybė, tai taikomas Šengeno susitarimas ir nesvarbu, ar vaikas vyktų su tėvais, ar su vienu iš tėvų, ar su lydinčiu asmeniui ar net vienas, vieno iš tėvų sutikimo nereikia turėti ir valstybės sienos apsaugos pareigūnas jo nereikalaus. Tokiu atveju vykti pas notarą ir patvirtinti vaiko išvykimo į užsienio valstybę nereikia.
Šengeno zonai priklauso:

Austrija Belgija Čekija Danija Estija Graikija
Islandija Ispanija Italija Latvija Lenkija Lichtenšteinas
Lietuva Liuksemburgas Malta Nyderlandai Norvegija Portugalija
Prancūzija Slovakija Slovėnija Suomija Švedija Šveicarija
Vengrija Vokietija
Keliaujant ne Šengeno zonoje

Šengeno zonai nepriklausančios šalys:

Airija Bulgarija Jungtinė Karalystė Kipras Kroatija Rumunija Ne ES šalys

Vadinasi, jei vaikas vyksta į šias šalis, jo tėvams ar globėjams jau prieš kelionę reikės kreiptis į notarą.
Papildomi dokumentai turi būti pateikti atsižvelgiant į tai, su kuo vaikas vyksta į kitas, ne Šengeno, užsienio valstybes:
–  Jei vaikas vyksta į užsienio valstybę su vienu iš tėvų, pasienio kontrolės punkto pareigūnams reikia pateikti tik vaiko asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Antrojo iš vaiko tėvų rašytinio sutikimo pateikti nereikia. Tuo atveju, kai vaiko pavardė nesutampa su vieno iš tėvų, su kuriuo vaikas išvyksta į užsienio valstybę, pavarde, Lietuvos Respublikos pasienio kontrolės punkto pareigūnų reikalavimu pateikiamas vaiko gimimo liudijimas.
–  Jei vaikas vyksta į užsienio valstybę su lydinčiu asmeniu, kartu su asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu pasienio kontrolės punkto pareigūnams turi būti pateikiamas bent vieno iš vaiko tėvų arba globėjo (rūpintojo) rašytinis sutikimas, kad vaikas vyktų su jį lydinčiu asmeniu, ir šio sutikimo kopija. Sutikime parašo tikrumas turi būti paliudytas notaro arba Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos pareigūno, arba seniūno.
–  Jei vaikas vyksta į užsienio valstybę vienas, kartu su asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu pasienio kontrolės punkto pareigūnams turi būti pateikiamas bent vieno iš vaiko tėvų arba globėjo (rūpintojo) rašytinis sutikimas, kad vaikas vyktų vienas, ir šio sutikimo kopija. Sutikime parašo tikrumas turi būti paliudytas notaro arba Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos pareigūno, arba seniūno.
–  Kai vaikas vyksta į užsienio valstybę su organizuota vaikų grupe į ekskursiją, turistinę kelionę ar kitas organizuotas keliones (su sporto, mokslo, meno ar kitais kolektyvais), kartu su asmens tapatybę patvirtinančiais dokumentais pasienio kontrolės punkto pareigūnų reikalavimu turi būti pateiktas kelionės organizatoriaus parašu ir antspaudu patvirtintas raštas, kuriame turi būti nurodytas išvykstančių vaikų ir juos lydinčių asmenų vardinis sąrašas, ir šio rašto kopija. Už šio sąrašo sudarymą atsakingas kelionės organizatorius. Vaiko duomenys į sąrašą gali būti įtraukiami tik gavus bent vieno iš vaiko tėvų arba globėjo (rūpintojo) rašytinį sutikimą. Sutikime parašo tikrumas turi būti paliudytas notaro arba Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos pareigūno, arba seniūno. Tėvų, globėjų (rūpintojų) sutikimus turi saugoti kelionės organizatorius.

Vaiko, kuriam yra nustatyta globa (rūpyba), globėjas (rūpintojas), vaikų globos (rūpybos) institucijos vadovas ar jo įgaliotas atstovas, likus ne mažiau kaip 3 dienoms iki numatyto vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybę, privalo raštu informuoti savivaldybės vaiko teisių apsaugos tarnybą (skyrių) apie numatomą laikiną vaiko išvykimą į užsienio valstybę, nurodydamas kelionės tikslą, trukmę ir šalį, į kurią vykstama.

Vaiko, kuris yra Lietuvos Respublikos pilietis, grįžimui į Lietuvos Respubliką reikia tik asmens tapatybės dokumento (paso arba asmens tapatybės kortelės), papildomų sutikimų ar kitų dokumentų pateikti nereikia, nesvarbu, su kuo jis grįžta.

PASTABA. Jei turite klausimų dėl kelionės dokumentų (asmens dokumentų galiojimo, tėvų sutikimų, jei keliauja vaikas ir pan.), atsakymus rasite Valstybės sienos apsaugos tarnybos svetainėje.

O gal atsakymą rasite tarp „Dažnai užduodamų klausimų“ ;)

2 472 thoughts on “Kelionės dokumentai

1 53 54 55
 1. Dalia parašė:

  Vaikui 12 metu yra bilietas pirmyn ir atgal I Anglija 2018-03-31 grizta 2018-04-07, paso galiojimo laikas baigiasi 2018-05-31 ar nekils problem? ar reikia keisti pasa?

  • Agnė | ryanair-skrydziai.lt parašė:

   Sveiki,

   Problemų kilti gali, nes Anglija nepriklauso Šengeno zonai. Tad dokumentas turėtų galioti 6 mėnesius.

 2. Gediminas parašė:

  Sveiki,
  2018,04,08 skrendam į Neapolį.Vaikui 10m.Jo paso
  galiojimas iki2018,08,18.
  Ar nekils problemų grįžtant 2018,04,12

  • Agnė | ryanair-skrydziai.lt parašė:

   Sveiki,

   Italija priklauso Šengeno zonai, tad problemų kilti neturėtų.

 3. AIDA parašė:

  Sveiki, ar gali keliauti viena 15 m. mergaite Vilnius-Kelnas reisu už papildomą mokestį ar pan. ? Ar reikai tėvų sutikimo su notaro patvirtinimu ?

  • Agnė | ryanair-skrydziai.lt parašė:

   Sveiki,

   Vaikai iki 16 metų pagal aviakompanijos taisykles vieni keliauti negali.

   Tad reikalingas vyresnis nei 16 metų žmogus toje pačioje rezervacijoje.

   O kelionei į Vokietiją tėvų sutikimas nėra būtinas, nes ji priklauso Šengeno zonai.

 4. Rami parašė:

  sveiki ar keliaujant i anglija su vaikais uzteks visiems tik tapatybes korteliu?

 5. Julija parašė:

  Sveiki kiek laiko turi galioti pasas pries isskrendant jeigu kudikis gimes JK ir vaziujam i lietuva pasidaryti paso? Yra ir atgalinis bilietas

  • Agnė | ryanair-skrydziai.lt parašė:

   Sveiki,

   Jei vaikas Lietuvos pilietis, į Lietuvą jis gali grįžti, nesvarbu, kiek galioja pasas.

 6. Gintare parašė:

  Sveiki,dukros paso galiojimo laikas baigesi birzelio 6d.Norim skrist is Olandijos i Graikija arba Tenerife geguzes menesi.Ar nekils problemu norint grysti i Olandija

 7. Gintare parašė:

  Sveiki, ar nepilnameciui vaikui skrendant su seneliais pas teti atostogu reikia notaro igaliojimo?

  • Agnė | ryanair-skrydziai.lt parašė:

   Sveiki,
   Gal galėtumėte patikslinti šalį, į kurią skrisite. Ačiū.

 8. Aurimas parašė:

  Sveiki, kokiu dokumentu reikia vaikui metu laiko, skrendant i airija su mama?

 9. Aurimas parašė:

  Sveiki, kokiu popieriu reikia vaikui 1metu laiko, skrendant i Airija su mama?

  • Agnė | ryanair-skrydziai.lt parašė:

   Sveiki,

   Reikalingas pasas arba asmens tapatybės kortelė ir kelionės bilietas.

 10. Viktorija parašė:

  Sveiki. Turint kūne metalinių dalių (ne implantą, bet nedidelių dalių, reikalingų kaulams sutvirtinti) ar reikalinga kokia pažyma iš gydytojų norint skristi į Daniją?

  • Agnė | ryanair-skrydziai.lt parašė:

   Sveiki,

   Dėl nedidelių metalo dalių kūne problemų kilti neturėtų.

 11. Roberta parašė:

  Sveiki,2018 m. Kovo 31 Skrydis iš Rygos į Londoną; Balandžio 7 Iš Londono į LT, Asmens tapatybės kortelės galioja iki 2018 04 27, kitas 2018 07 16. Ar viskas gerai? ar reikia suskubti pasigaminti naujus dokumentus?
  Iš anksto dėkoju už atsakymą.

  • Agnė | ryanair-skrydziai.lt parašė:

   Sveiki,

   Anglija nepriklauso Šengeno zonai, tad dokumentas turėtų galioti 6 mėnesius.

 12. Joana parašė:

  Sveiki,
  Gegužės mėn. skrisiu į Londoną ar užtenka tapatybės kortelės ar būtina pasidaryti pasą?

 13. Lukas parašė:

  Sveiki,
  ar skrendant į angliją, paskui traukiniu keliantis į prancūziją ir iš ten grįžtant į Vilnių, gali atsirasti reikalas turėti Pasą, ar visur užteks tapatybės pažymėjimo?

  • Agnė | ryanair-skrydziai.lt parašė:

   Sveiki,

   Jūsų keliaujant į Jūsų išvardintas šalis užteks asmens tapatybės kortelės.

 14. Nijolė parašė:

  Sveiki, sūnui 17metų skrenda savaitei laiko į Britanija (UK) kokių dokumentų reikia sūnui skrist į Londoną(stanstedą)

  • Agnė | ryanair-skrydziai.lt parašė:

   Sveiki,

   Anglija nepriklauso Šengeno zonai, tad reikalingas vieno iš tėvų raštiškas, notaro patvirtintas sutikimas ir pasas arba asmens tapatybės kortelė.

 15. Asta Ribeiro parašė:

  Sveiki,

  Gyvenu Portugalijoje ir baigesi lietuvisko paso ir tapatybes korteles galiojimo laikas.Turiu nuolatine Portugalijos gyventojo kortele. Tuo laikotrapiu kol isduodamas naujas pasas turiu skubiai keliauti i Nyderlandus. Koks dokumentas gali patvirtinti mano asmenybe?

 16. Aušra parašė:

  Laba diena, gegužės 5-12d.skrendama į Londonas-Portugalija-Londonas-Lietuva, asmans paso galiojimas baigiasi 09-09. Ar gali kilti problemų?

  • Agnė | ryanair-skrydziai.lt parašė:

   Sveiki,

   Anglija nepriklauso Šengeno zonai, tad dokumentas turėtų galioti 6 mėnesius.

 17. Loreta parašė:

  Pasas galioja iki gegužės 15d. ar nekils problemų grįžti į Lietuvą iš Airijos nuo balandžio 29 ar gegužės 6, tame tarpe?

  • Agnė | ryanair-skrydziai.lt parašė:

   Sveiki,

   Jei esate Lietuvos pilietė, problemų dėl grįžimo į Lietuvą kilti neturėtų.

 18. Loreta parašė:

  Pasas galioja iki gegužės 15d. ar nebus problemų grįšti iš Airijos į Lietuvą balandžio gale… keisti jo…

  • Agnė | ryanair-skrydziai.lt parašė:

   Sveiki,

   Jeigu esate Lietuvos pilietė, problemų dėl grįžimo į Lietuvą kilti neturėtų.

 19. Aušra parašė:

  Vaikui ( 16 m), paso galiojimo laikas baigiasi 2018-09-09 ar nekils problemų skrendant į Portugaliją gegužės 5-12d.

  • Agnė | ryanair-skrydziai.lt parašė:

   Sveiki,

   Portugalija priklauso Šengeno zonai, tad problemų dėl paso galiojimo kilti neturėtų.

 20. Rimantas parašė:

  Vaiko(9m) paso galiojimo laikas baigiasi 2018-08-06 ar nekils problemu skrendant i Izraeli isskrendame vasario 25d gryzimas kovo 4d

  • Agnė | ryanair-skrydziai.lt parašė:

   Sveiki,

   Skrendant į Šengeno erdvei nepriklausančias šalis, iki paso galiojimo laiko pabaigos turi būti likę ne mažiau nei 6 mėnesiai.

1 53 54 55

Klauskite mūsų

  

  

  

NORITE GAUTI RYANAIR NAUJIENAS? GERIAUSIUS SKRYDŽIŲ PASIŪLYMUS?