Kelionės dokumentai 2 930

Kokie kelionės dokumentai reikalingi skrendant su Ryanair?

Kiekvienas keleivis atsako už visų reikiamų savo kelionės dokumentų turėjimą, tų dokumentų galiojimą ir atitikimą aviakompanijos Ryanair, imigracijos ir kitoms taisyklėms, priklausomai nuo keliavimo krypties. Įsitikinkite, kad visi kelionės dokumentai yra tvarkingi!

Būtina atkreipti dėmesį:

– Galiojantys kelionės dokumentai yra privalomi visiems keleiviams (įskaitant ir kūdikius), skrendantiems su Ryanair aviakompanija;

– Vykstančiųjų už EEE (Europos ekonominės erdvės) asmens dokumentai turi galioti visos kelionės metu;

– Jei reikalinga viza, kūdikiai ir vaikai gali keliauti tik su vizoje nurodytu suaugusiuoju.

Keliaujant reikia turėti galiojantį pasą (ir vizą, jei reikalinga) arba ES/EEE valstybių išduotą nacionalinę tapatybės kortelę. Visuomet prieš kelionę pasitikrinkite savo asmens dokumento galiojimo laiką ir ar toje šalyje, į kurią vykstate, pripažįstama asmens tapatybės kortelė, ar būtinas pasas. Pasistenkite pasitikrinti kuo anksčiau, kad, esant reikalui, liktų laiko užsisakyti ir gauti naują asmens dokumentą. Taip pat pasidomėkite, ar vykstant į jūsų pasirinktą šalį jums reikalinga viza. Bet kokios baudos, bausmės, mokesčiai ar išlaidos dėl reikalavimų nepaisymo apmokami paties keleivio.
Ryanair nepriima vairuotojo pažymėjimo, gyventojo kortelės, policijos išduoto išrašo (praradus asmens dokumentą), karinės tapatybės kortelės ar kitų dokumentų. Negaliojantis ar sugadintas asmens dokumentas su nuotrauka nebus priimamas norint vykti su Ryanair aviakompanija.

SVARBU! Visi reikiami dokumentai (įskaitant ir kūdikių bei vaikų dokumentus) turi būti surašyti atliekant registraciją į skrydį internetu. Visi keleiviai privalo pateikti galiojantį asmens dokumentą, su kuriuo užsiregistravo į skrydį, kartu su įlaipinimo kortele oro uosto apsaugai ir prie įlaipinimo vartų.

VIENINTELIAI KELIONĖS DOKUMENTAI, PRIIMAMI RYANAIR:

– Galiojantis pasas (žr. žemiau * ir **).

– Galiojanti nacionalinė asmens tapatybės kortelė, išduota EEE (Europos ekonominės erdvės) valstybių (Airija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Didžioji Britanija, Estija, Graikija, Ispanija, Islandija, Italija, Kipras, Kroatija, Latvija, Lenkija, Lichtenšteinas, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Olandija, Norvegija, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Vengrija, Vokietija).

– Galiojantis Vokietijos vyriausybės išduotas „Kinderausweis“ kelionės dokumentas.

– Galiojanti Graikijos nacionalinė policijos tapatybės kortelė (Greek National Police identity card).

– Galiojantis Italijos „Certificato Di Nascita“ su nuotrauka (vaikams iki 16 m.), patvirtintas kaip „VALIDO PER L’ESPATRIO“ tarptautiniams skrydžiams. Tokio patvirtinimo nereikia vidiniams skrydžiams Italijoje. Keleivis atsako už tai, kad šie dokumentai atitiktų keliamus imigracijos ir kitų valstybinės valdžios institucijų reikalavimus (žr. **).

– Galiojanti Italijos AT/BT kortelė (tik vidiniams skrydžiams Italijoje).

– Galiojantis JT  konvencijos dėl pabėgėlių statuso kelionės dokumentas (išduotas vyriausybės pagal 195 JT koncvencijos 28(1) straipsnį).

– Galiojantis Konvencijos kelionės dokumentas (išduotas ir patvirtintas šalies pagal 1954 m. JT konvencijos dėl asmenų be pilietybės 27 straipsnį).

– Galiojantis Collective Passport, išduotas ES/EEE šalies.

* Tinkamas vaikams iki 16 m., keliaujantiems kartu su tėvais, kurių pase įrašyti kartu keliaujantys vaikai.

** Kai vaikas yra įrašytas į su juo keliaujančio tėvo galiojantį pasą, kartu keliaujančio tėvo kelionės dokumento duomenys turi būti pateikti su vaiko kelionės dokumento duomenimis prie vaiko duomenų atliekant registraciją į skrydį internetu.

Jei kelionės dokumentai – pasas ar asmens tapatybės kortelė prarandami, tampa netinkami naudoti ar pasibaigia jų galiojimo laikas, piliečiui, laikinai esančiam užsienio valstybėje, Lietuvos Respublikos diplomatinė atstovybė arba konsulinė įstaiga gali išduoti dokumentą, leidžiantį grįžti į Lietuvos Respubliką – Asmens grįžimo pažymėjimą – jeigu pilietis neturi kito galiojančio kelionės dokumento.
Nuo 2015.03.02 Lietuvos Respublikos piliečiai, esantys užsienyje, gali pasikeisti ar gauti asmens tapatybės kortelę bei pasą Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje.

PASIENIO TARNYBAI REIKALINGI DOKUMENTAI, KUOMET KELIAUJA VAIKAS

Keliaujant Šengeno zonoje

Jeigu vaiko kelionės tikslas yra Šengeno valstybė, tai taikomas Šengeno susitarimas ir nesvarbu, ar vaikas vyktų su tėvais, ar su vienu iš tėvų, ar su lydinčiu asmeniui ar net vienas, vieno iš tėvų sutikimo nereikia turėti ir valstybės sienos apsaugos pareigūnas jo nereikalaus. Tokiu atveju vykti pas notarą ir patvirtinti vaiko išvykimo į užsienio valstybę nereikia.
Šengeno zonai priklauso:

Austrija Belgija Čekija Danija Estija Graikija
Islandija Ispanija Italija Latvija Lenkija Lichtenšteinas
Lietuva Liuksemburgas Malta Nyderlandai Norvegija Portugalija
Prancūzija Slovakija Slovėnija Suomija Švedija Šveicarija
Vengrija Vokietija
Keliaujant ne Šengeno zonoje

Šengeno zonai nepriklausančios šalys:

Airija Bulgarija Jungtinė Karalystė Kipras Kroatija Rumunija Ne ES šalys

Vadinasi, jei vaikas vyksta į šias šalis, jo tėvams ar globėjams jau prieš kelionę reikės kreiptis į notarą.
Papildomi dokumentai turi būti pateikti atsižvelgiant į tai, su kuo vaikas vyksta į kitas, ne Šengeno, užsienio valstybes:
–  Jei vaikas vyksta į užsienio valstybę su vienu iš tėvų, pasienio kontrolės punkto pareigūnams reikia pateikti tik vaiko asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Antrojo iš vaiko tėvų rašytinio sutikimo pateikti nereikia. Tuo atveju, kai vaiko pavardė nesutampa su vieno iš tėvų, su kuriuo vaikas išvyksta į užsienio valstybę, pavarde, Lietuvos Respublikos pasienio kontrolės punkto pareigūnų reikalavimu pateikiamas vaiko gimimo liudijimas.
–  Jei vaikas vyksta į užsienio valstybę su lydinčiu asmeniu, kartu su asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu pasienio kontrolės punkto pareigūnams turi būti pateikiamas bent vieno iš vaiko tėvų arba globėjo (rūpintojo) rašytinis sutikimas, kad vaikas vyktų su jį lydinčiu asmeniu, ir šio sutikimo kopija. Sutikime parašo tikrumas turi būti paliudytas notaro arba Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos pareigūno, arba seniūno.
–  Jei vaikas vyksta į užsienio valstybę vienas, kartu su asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu pasienio kontrolės punkto pareigūnams turi būti pateikiamas bent vieno iš vaiko tėvų arba globėjo (rūpintojo) rašytinis sutikimas, kad vaikas vyktų vienas, ir šio sutikimo kopija. Sutikime parašo tikrumas turi būti paliudytas notaro arba Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos pareigūno, arba seniūno.
–  Kai vaikas vyksta į užsienio valstybę su organizuota vaikų grupe į ekskursiją, turistinę kelionę ar kitas organizuotas keliones (su sporto, mokslo, meno ar kitais kolektyvais), kartu su asmens tapatybę patvirtinančiais dokumentais pasienio kontrolės punkto pareigūnų reikalavimu turi būti pateiktas kelionės organizatoriaus parašu ir antspaudu patvirtintas raštas, kuriame turi būti nurodytas išvykstančių vaikų ir juos lydinčių asmenų vardinis sąrašas, ir šio rašto kopija. Už šio sąrašo sudarymą atsakingas kelionės organizatorius. Vaiko duomenys į sąrašą gali būti įtraukiami tik gavus bent vieno iš vaiko tėvų arba globėjo (rūpintojo) rašytinį sutikimą. Sutikime parašo tikrumas turi būti paliudytas notaro arba Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos pareigūno, arba seniūno. Tėvų, globėjų (rūpintojų) sutikimus turi saugoti kelionės organizatorius.

Vaiko, kuriam yra nustatyta globa (rūpyba), globėjas (rūpintojas), vaikų globos (rūpybos) institucijos vadovas ar jo įgaliotas atstovas, likus ne mažiau kaip 3 dienoms iki numatyto vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybę, privalo raštu informuoti savivaldybės vaiko teisių apsaugos tarnybą (skyrių) apie numatomą laikiną vaiko išvykimą į užsienio valstybę, nurodydamas kelionės tikslą, trukmę ir šalį, į kurią vykstama.

Vaiko, kuris yra Lietuvos Respublikos pilietis, grįžimui į Lietuvos Respubliką reikia tik asmens tapatybės dokumento (paso arba asmens tapatybės kortelės), papildomų sutikimų ar kitų dokumentų pateikti nereikia, nesvarbu, su kuo jis grįžta.

PASTABA. Jei turite klausimų dėl kelionės dokumentų (asmens dokumentų galiojimo, tėvų sutikimų, jei keliauja vaikas ir pan.), atsakymus rasite Valstybės sienos apsaugos tarnybos svetainėje.

O gal atsakymą rasite tarp „Dažnai užduodamų klausimų“ ;)

2 930 thoughts on “Kelionės dokumentai

 1. Brigita parašė:

  Sveiki,
  Skrendu is Anglijos geguzes 24 diena i Lietuva pasas galioja iki 27 geguzes. Ar nebus kokiu problemu isskristi

  • ryanair-skrydziai.lt parašė:

   Sveiki,

   Pagal šiandieninę situaciją problemų kilti neturėtų, tačiau dėl vykstančių neaiškumų šalies valdyme (Brexit), problemų kilti gali.

 2. Deimantas parašė:

  Laba, ar užtenka 4mėn. kūdikui gimimo liūdijimo norint skrist su tėvais iš uk į Lietuva ar reikia visgi daryt pasą?

  • ryanair-skrydziai.lt parašė:

   Sveiki,

   Kūdikis privalo turėti asmens tapatybės dokumentą, gimimo liudijimo nepakaks.

 3. Diana parašė:

  Laba diena ar gali mano 7 metu sūnus skristi su močiutė iš Belgijos I Lietuva ir atgal į Belgija ar reikia dokumentu? Leidimo skristi su močiute?

  • ryanair-skrydziai.lt parašė:

   Sveiki,

   Tėvų sutikimas nėra būtinas, nes Belgija priklauso Šengeno erdvei.

 4. Brita parašė:

  Sveiki. Balandžio mėn.skrisiu į Lietuvą iš Anglijos Ar su id kortele būtų galima užsičekinti bilietą ar nekils problemų man ir čia jau būtų po brexito. Ir noriu paklausti grįšti atgal į Angliją jau reikėtų paso. Ačiū

  • ryanair-skrydziai.lt parašė:

   Sveiki,

   Jokios konkrečios informacijos apie reikalingus (būtinus) asmens dokumentus po Brexit neturime.

 5. Violeta parašė:

  Vykstu atostogų iš UK į Lietuvą kovo 14 d., bet atgal į UK grįšiu balandžio 2d. Turiu tik asmens tapatybės kortelę. Ar grįžtant atgal bus galima grįžti su asmens tapatybės kortele, ar jau reikia įsigyti pasą? Kortelės galiojimo laikas iki 2025m. ir ar bus galima ja naudotis ateityje, skraidant į – iš UK.

  • ryanair-skrydziai.lt parašė:

   Sveiki,

   Konkrečios informacijos apie asmens dokumentus leistinus po Brexit neturime.

 6. Violeta parašė:

  Sveiki. Už keletos dienų skrendu su dukryte (7 menesių) į Angliją atostogoms. Ar reikia tėčio sutikimo? Ar nekils problemų išskrendant ir grįžtant?

 7. Emilija parašė:

  Sveiki, vaikas 17 metų, ar reikia raštiško tėvų sutikimo keliaujant vienam ne į šengeno zonoje esančią valstybę ?

 8. sandra parašė:

  Sveiki,tapatybes kortele galioja iki birzelio 30 d o skrydis i Anglija kovo 8d ar nekils problemu del korteles galiojimo?

 9. Vita parašė:

  Sveiki, ar gali 16 metu skristi su 5 metu vaikų, ir su įgaliojimų? Ačiū

 10. Zivile parašė:

  Sveiki, keliauju i Anglija Kovo 8-11 dienomis, ID korteles galiojimo laikas baigiasi 25d. Ar nekils problemu keliaujant?

 11. Rima parašė:

  Sveiki,internetu įsigijome 2 bilietus į Angliją,iš Rygos, su asmens tapatybės kortelėmis kovo 29d. Kaip tik tą pačią dieną Anglija išstoja iš ES. Ar nekils problemų dėl kelionės dokumentų? Ar tiks asmens tapatybės kortelės, ir ar nereikės vizų? Ačiū.

  • ryanair-skrydziai.lt parašė:

   Sveiki,

   Konkrečios informacijos apie dokumentų galiojimą, kai D.Britanija išstos iš ES neturime.

 12. Gabriele parašė:

  Sveiki, noriu uzsakyti bilietus 2019m liepos menesi is lietuvos i jungtine karalyste, ar vis dar tinka tapatybes kortele ar jau reikia paso skrendant? Aciu

  • ryanair-skrydziai.lt parašė:

   Sveiki,

   Jokia konkreti informacija apie asmens dokumentus Jūsų paminėtu laikotarpiu nėra. Tačiau dokumentas reikalingas tik atliekant registraciją (48val likus iki skrydžio). Perkant bilietą asmens dokumento nereikia.

 13. Inesa parašė:

  Sveiki
  Man jau 16 metu skrisiu i Švedija viena be tėvų, kartu su drauge kuriai 15 metu. Ar aš galiu būti lydintis asmuo mano draugei? Kokių dokumentų sutikimu mums reikia iš tėvų? AČIŪ

  • ryanair-skrydziai.lt parašė:

   Sveiki,

   Galite būti kaip lydintis asmuo. Jokie papildomi dokumentai nėra būtini.

 14. Inga Žemaitienė parašė:

  laba diena . skrydis į Londoną 2019 m.kovo 21 o grįžimas – kovo 25. Asmens tapatybės kortelė galioja iki 2019.04.14 Pasas galioja iki kovo 30 dienos Ar nekils problemų su dokumentų galiojimo laiku ?

 15. Olga parašė:

  Sveiki,

  Vaikas 13 m.skrys i Ispanija su Ryanair be tevu, bet su mociute.
  Ar reikia tureti leidima nuo tevu?

 16. Gabriele parašė:

  Sveiki skrendame į Angliją Kovo 27d grįžtame Balandžio 2d. Ar reikia pasų,ar užtenka ir tapatybės kortelių?

  • ryanair-skrydziai.lt parašė:

   Sveiki,

   Kolkas pakanka asmens tapatybės kortelės, dėl tolimesnių privalomų dokumentų turėjimo, neturime konkrečias informacijos.

 17. Alina parašė:

  Ar Bulgarui užtenka turėti asmens tapatybės kortelę skrendant i UK?

  • ryanair-skrydziai.lt parašė:

   Sveiki,

   Šiuo klausimų Jums reikėtų kreiptis į migracijos tarnybą arba bulgarijos ambasados atstovybę.

 18. Jurgita parašė:

  Sveiki. Esu lietuvos piliete, bet gyvenu londone. Kovo menesi skrendu I Tenerife griztu i uk iki paso galiojimo
  pabaigos likus 5 dienoms. Esu uzsiregistravus paso pakeitimui Lietuvos ambasadoje. Ar nekils problemu uk pasienyje? Gyvenamoji vieta deklaruota uk?

  • ryanair-skrydziai.lt parašė:

   Sveiki,

   Šiuo klausimu Jums reikėtų kreiptis į D.Britanijos ambasados atstovybę arba migracijos tarnybą.

 19. Nerija parašė:

  Ar reikia 16 metu paneliai skrendant i Anglija vieno is tevu sutikimo?Jeigu ji skrenda pas mama ,kuri gyvena Londone jau 2 metus,o tevai issiskyre.

  • ryanair-skrydziai.lt parašė:

   Sveiki,

   Iš tiesų nebuvo būtina, tačiau dėl dabartinės padėties, patariame turėti vieno iš tėvų sutikimą, patvirtintą notariškai.

 20. Ieva parašė:

  Sveiki darydama check in vietoje paso užžymėjau id kortelę. Nežinau kaip galima pakeisti ir kur galima kreiptis? Ar dėl to kils problemų?

Klauskite mūsų

  

  

  

NORITE GAUTI RYANAIR NAUJIENAS? GERIAUSIUS SKRYDŽIŲ PASIŪLYMUS?